29 Led · admin · No Comments

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ÚNORA 2021 DO 14. ÚNORA 2021   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále …

Čtěte dále...

26 Led · admin · No Comments

Předání výpisu z vysvědčení (1.pololetí)

Vážení rodiče a milí žáci,   na základě aktuálně vydaného doporučení MŠMT týkající se předávání vysvědčení vyplývá, že vysvědčení za první pololetí nebo výpis z vysvědčení může škola předat žákům i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.    …

Čtěte dále...

20 Led · admin · No Comments

Pravidla pro distanční výuku

Vážení rodiče, ukazuje se, že s distanční výukou se hned tak nerozloučíme. Proto jsme se na konci prvního pololetí rozhodli touto formou zrekapitulovat základní pravidla jejího fungování (příloha Pravidla pro distanční výuku).   Jsme si vědomi, že zvláště evidování absence a její následné omlouvání může působit problémy.    V prvním pololetí jsme při posuzování absence žáků respektovali náročnost …

Čtěte dále...

5 Led · Mgr. Petra Benýšková · No Comments

UČÍME SE DISTANČNĚ – TÝDENNÍ PLÁNY (1.stupeň)

TÝDENNÍ PLÁN 4.1. – 8.1.2021   3. ročník (třída III. A , III. B, III. C)     TÝDENNÍ PLÁN 4.1. – 8.1.2021 ČESKÝ JAZYK Procvičování vyjmenovaných slov po Z, B Seznámení s vyjmenovanými slovy po L Vyvození slovního druhu – číslovky Opakování psaní i/í a y/ý po tvrdých a měkkých souhláskách Matematika Procvičování násobení a dělení …

Čtěte dále...

5 Led · PhDr. Marcela Žáková · No Comments

Informace pro rodiče – konec 1. pololetí

Vážení rodiče, současná epidemická situace neumožňuje uskutečnit plánované třídní schůzky ani konzultace se zákonnými zástupci, přesto budeme v nejbližších dnech uzavírat hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí. To nebude vůbec lehký úkol.   V minulosti jsme celou situaci a výsledky práce probrali v hodinách se žáky a osobně na schůzkách s vámi. I v současné době v hodinách synchronní výuky …

Čtěte dále...

3 Led · Mgr. Petra Benýšková · No Comments

Organizace prvního stupně od 4. 1. 2021

Vážení rodiče,   posílám Vám několik důležitých informací k organizaci prvního stupně od 4. 1. 2021.   Žáci prvního a druhého ročníku V pondělí 4. 1.  2021 bude ranní družina otevřená od 6:30 hod. Děti budou přicházet do školní budovy hlavním vchodem, kde jim bude otevřeno na základě zazvonění na zvonek některé z kanceláří.   Odpolední provoz …

Čtěte dále...

23 Lis · PhDr. Marcela Žáková · No Comments

Aktuální informace k nástupu našich žáků do školy

Od 30. 11. 2020 se rozběhne prezenční výuka, protože se do školy vrátí další žáci.   Výuka ve škole se od 30. 11. týká:   všech žáků prvního stupně (1.-5. ročník) všech žáků speciální třídy (oba stupně) všech žáků 9. ročníku.   Žáci 6, 7. a 8. ročníku mají tzv. střídavou výuku. Jsou rozdělení do …

Čtěte dále...

30 Říj · admin · No Comments

Informace pro rodiče k formě výuky na dálku

Vážení rodiče, přinášíme další informace k formě výuky na dálku v příštích dnech. Půjde zřejmě ještě o několik týdnů, kdy žáci zůstanou doma  a kdy budeme realizovat distanční výuku. Určitě nás společně nečekají snadné dny, ale spíše náročné a nevyzkoušené situace.     Distanční výuka ale není pro nás ani pro vás a vaše děti nic nového. …

Čtěte dále...