REVITALIZACE ŠKOLNÍ ZAHRADY

Cílem projektu je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím, zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí a navýšení počtu hodin strávených venku. Využití zahrady bude zaměřeno především na předcházení a adaptaci na klimatickou změnu.

ZAHRADA

 

 

Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Cílem projektu je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím, zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí a navýšení počtu hodin strávených venku. Využití zahrady bude zaměřeno především na předcházení a adaptaci na klimatickou změnu.

Realizace projektu: březen 2024 – červen 2024

Poskytovatelé dotace:

http://www.sfzp.cz/

http://www.mzp.cz/