Comenia Script

Kroužek Comenia Script nabízí možnost osvojit si novou formu psacího písma. Písmo je jednodušší, pomáhá více porozumět čtenému textu, vede k menší chybovosti při psaní (výhoda pro děti s SPU), má vypracované tahy pro leváky i praváky.

 

Výuka probíhá 1x týdně každé pondělí od 12: 40 do 13:25 hod. Je určena pro děti čtvrtých a pátých ročníků. Vedoucí kroužku je Eva Kostrůnková.

 

Děti pracují zábavnou formou a píší do originálních písanek Radany Lencové. Po absolvování kroužku mohou psát tímto písmem v běžných hodinách.