Školská rada školy

Zápisy a zřizovací listina

Školská rada

Složení současné školské rady pro funkční období listopad 2014 – listopad 2017:

Členové: Bc. Miriam Tomečková (předsedkyně), Vladimír Jedlička, Ing. Jan Meca,  Anna Drápalová, Mgr. Renata Vlčková, Ing. Vladislava Rubíčková 

Náhradnice: Simona Hovadíková, Mgr. Pavla Červenková, Bc. Andrea Kožíšková

Zřizovací listina

pdfikona

Původní dokument byl pro potřeby zveřejnění formálně upraven – odsazení číslování a odrážek, diakritika, mezery, obsah je však naprosto shodný s původním dokumentem.