Rozpočet školy

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

ZŠ Jesenická 10 – schválený rozpočet

http://www.mubruntal.cz/assets/File.ashx?id_org=1316&id_dokumenty=963488

ZŠ Jesenická 10 – schválený střednědobý výhled příspěvkové organizace

http://www.mubruntal.cz/assets/File.ashx?id_org=1316&id_dokumenty=963514