Rozpočet školy

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů