INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

Školní jídelna

Upozornění na zvýšení ceny stravného ve školní jídelně

Z důvodu stálého narůstání cen potravin navyšujeme od 25. 8. 2022 stravné o 3, -Kč u všech věkových kategorií.

  1. kat. 7 – 10 let           30,- Kč / doporučená záloha 630,- Kč /
  2. kat. 11 – 14 let           32,- Kč / doporučená záloha 675,- Kč /
  3. kat. 15 a více let       35,- Kč / doporučená záloha 735,- Kč /

Opravte si prosím své trvalé příkazy.

 

Do věkových skupin jsou zařazeni strávníci na dobu školního roku tj. (od 1. 9. 2022 – 31. 8. 2023), ve kterém dosáhnou věku – viz. tabulka v pdf souboru). 
Platba na září musí být připsána nejpozději do 20. 8. 2022. 

 

V Bruntále dne 27. 5. 2022  PhDr. Marcela Žáková (ředitelka školy)

 

Oběd se vydává mezi 11:0014:00.

Portál pro online objednávání/odhlašování obědů: www.strava.cz, číslo objektu: 2569.

 

Na portálu www.strava.cz je při otevření stránek mobilním zařízením či tabletem s operačním systémem Android možno stáhnout si aplikaci umožňující objednávání obědů prostřednictvím těchto zařízení.

 

Informace a pokyny pro strávníky školní jídelny (cena obědů, čip, platby, číslo účtu aj.)

 

Prihlaska_ke_stravovani_2024_2025 ke stažení.

 

 

Číslo účtu naší jídelny: 10432771/0100 (Komerční banka)

Vnitřní řád školní jídelny

pdfikona

Stanovení výše úplaty za školské služby - školní stravování

pdfikona

Přehled přepokládaných volných dnů 2023_2024

pdfikona