Fotbal

 

 

V letošním školním roce 2022/2023 pracuje na naší škole na prvním stupni zájmový útvar fotbal, který je určen pro žáky 4. a 5. ročníků.
Tento kroužek probíhá každý čtvrtek v tělocvičně nebo na školním hřišti v době od 13:30 do 14:30 hodin. Vedoucím zájmového útvaru je Leoš Hájek.

Činnost v jednotlivých hodinách je zaměřena na nácvik přihrávek, zpracování míče, vedení míče, míčovou techniku, střelbu na bránu a samotnou hru fotbal se znalostí základních pravidel.
Každým rokem pořádáme v rámci zájmového útvaru v tělocvičně školy velký Mikulášský a následně Vánoční turnaj našich žáků v malé kopané. Na jaře potom proběhne Velikonoční turnaj v malé kopané. 

Celková příprava je vždy směřována k účasti na turnaji v minikopané Mc Donald´s Cup, který se každoročně koná na přelomu dubna a května mezi školami z našeho okresu.