Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol

 

V letošním školním roce se škola zapojuje do projektů „Mléko do škol“ a „Ovoce a zelenina do škol“. Jedná se o projekty vyhlášené MZe.

První z nich podporuje zdravou výživu a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků.

Cílem projektu „Mléko do škol“ je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků.

Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Oba projekty jsou určeny žákům I. stupně základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních a jsou poskytovány zdarma.

V případě „Mléka do škol“ se jedná o neochucené mléčné produkty (mléko, jogurt, zákys…). Četnost dodávek je prozatím jednou měsíčně.

V případě „Ovoce a zeleniny do škol“ je četnost závozů také jednou za měsíc. Všichni žáci byli poučeni třídními učiteli o nakládání s mléčnými, ovocnými a zeleninovými produkty.

 


Ovoce a zelenina do škol