NOVINKY VE ŠKOLE

SLEDUJTE NAŠE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NOVINKY

Slavnostní předvánoční posezení

V naší školní jídelně se pořád něco děje. Naše skvělá paní vedoucí školní kuchyně Jiřinka Běhalová vymýšlí stále nějaké nové akce. Například dnes, v úterý 12. 12. 2017, se sešla celá třída VII. A, aby se všichni žáci naučili připravovat nejen vánoční menu, ale i správně stolovat u štědrovečerního stolu. S vervou se děti pustily do práce. Někteří ...

Read More

Mikuláš na Jedničce

Začátek prosince se nese ve znamení svatého Mikuláše. Ten společně se svou družinou navštěvuje domácnosti a obdarovává děti, ale také je kárá. Mikulášova družina navštívila i první stupeň a družinu naší školy. Chodbami se rozléhalo zvonění zvonků, bouchání na dveře a čertí blekotání. Jedna Mikulášova družina, byli to žáci IX. A pod vedením paní učitelky ...

Read More

Adventní koncert 2017

Adventní koncert se tentokrát nesl v duchu vánočních pohádek. Kdo z nás, dospělých, si v čase adventním a vánočním nevzpomene na svoje dětství v kruhu svých blízkých. K Vánocům neodmyslitelně patří i pohádky, z nichž řada nás provází pěknou řádku let. Děti z naší školy v nás dokázaly probudit vzpomínky na dětství prostřednictvím vystoupení, ve kterém zazněly písně, melodie a texty z našich ...

Read More

Výsledková listina DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY 2017

V posledním listopadovém týdnu se uskutečnil na naší škole 47. ročník DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY, tentokrát byl zaměřen na dějiny Československa v letech 1918 – 1938. Úkoly byly nelehké, avšak naši mladí historici se jich nezalekli a plnili je se 100% nadšením. Zasloužené prvenství patří Svatopluku Vodičkovi z IX. D, který bude společně s Annou Janalíkovou, rovněž z IX.D reprezentovat naši ...

Read More

Pohádková družina a výtvarné okénko

Poslední listopadová středa patřila pohádkám. Blížil se Advent, tudíž i Vánoce, ke kterým pohádky neodmyslitelně patří.  Jak se nám to období těšení a splněných přání blíží, atmosféra houstne, a děcka jsou jako na jehlách, je nutné děti trochu víc zabavit, aby si tu dlouhou chvíli – čekání na Vánoce zpříjemnily. Každé oddělení družiny mělo pohádkový ...

Read More

Srdeční záležitost Jindry Stražovské

Již v loňském roce jsme využili pomoci a podpory Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota a upravili jsme jedno ze školních atrií tak, aby sloužilo pro pohybově terapeutický rozvoj našich žáků s postižením a pro jejich integraci mezi ostatní děti. Letos jsme si v návazném projektu přáli prohloubit možnosti dalšího smyslového rozvoje, duševní relaxace a psychosociální terapie ...

Read More

Zpívá celá družina

Ve čtvrtek 23. 11. proběhla v naší družině pěvecká soutěž. Písničky lidové, populární, táborové, a mnoha dalších žánrů se nesly družinou tak, že přilákaly i některé diváky z řad rodičů. Vybrat tři ,,slavíky“ z každé kategorie bylo těžké, protože každý, kdo se zúčastnil, zpíval se zápalem a rád. O vítězství rozhodovala porota složená ze zástupců dětí i ...

Read More

LandArt

Landart se už stává pro sedmé ročníky tradicí. Jako každý rok na podzim se vydáváme tvořit do přírody. V rámci výtvarné a environmentální výchovy jsme v říjnu navštívili městský park a realizovali jsme krajinné umění neboli landart. Toto umění se vyjadřuje jak malými změnami v přírodě a krajině, tak obrovskými projekty v odlehlých a neobývaných oblastech. Uplatňuje ...

Read More

Artoday

V pátek 10. 11. 2017 se v aule Základní školy Bruntál, Okružní uskutečnil V. ročník výtvarné akce Artoday. Akce se účastnili žáci 2. stupně a víceletého gymnázia. Letošní výtvarné setkání mělo podobu tvůrčí dílny se zaměřením na gotickou vitráž. Hlavní technikou byla malba anilinovými barvami na téma  „Odkaz naší doby“. Z naší školy jsme vybrali 10 ...

Read More

Volejbalová liga pokračuje

V pátek 17. listopadu se uskutečnilo na dvou místech našeho okresu 2. kolo okresní volejbalové ligy starších žáků. Již sedmým rokem se v této soutěži utkávají mladí volejbalisté, aby si porovnali své volejbalové dovednosti, navázali nová přátelství a získali motivaci k dalším tréninkům.  Tohoto kola ligy se zúčastnilo všech 9 družstev, z nichž pět nejlepších odehrálo svůj turnaj ve ...

Read More

Stalo se to minulý týden…

Haló, haló!!! Hlášení školního rozhlasu! Připomínáme, že olympiáda v jazyce českém se koná ve školní jídelně ve středu     22. 11. 2017 v průběhu 1. a 2. vyučovací hodiny. Akce se týká vybraných žáků 8. a 9. ročníku. V mluvnické části budete plnit pět záludných úkolů, za které můžete získat až 24 bodů. Stalo se to minulý týden… To ...

Read More

O nejkrásnější papírovou ozdobu

ZŠ Bruntál, Jesenická 10 ve spolupráci se Spolkem přátel ZŠ Bruntál vyhlašují soutěž: O NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ PAPÍROVOU OZDOBU. Podmínky soutěže: soutěž bude rozdělena do 4 kategorií: kategorie: školní družina kategorie: 1. stupeň kategorie: 2. stupeň kategorie: dospělí uzávěrka soutěže: 12. 2017 (výrobky doneste k p. uč. Vlčkové,  kancelář ZŘŠ pro 2. stupeň) ozdoby musí být označeny: ...

Read More

NAŠE AKTIVITY (KROUŽKY)

ZÁJMOVÉ ÚTVARY PRO VAŠE DĚTI

PÍSNIČKA

Pěvecký sbor „Písnička“ pracuje na naší škole již řadu let. Zkoušky probíhají každé pondělí odpoledne od 14:00 do 14:45 hod. v učebně Hv na 2. stupni. Sdružuje děti od 1. do 9. třídy, které mají chuť zpívat a zpěv jim přináší radost a potěšení.

Čtete více...

Kroužek ATLETIKY

V letošním školním roce nově otvíráme kroužek atletiky. Je určen pro žáky 6.-9.ročníku. Budeme běhat, skákat do dálky i do výšky, házet míčkem, vrhat koulí, hrát hry a soutěžit.
Tréninky budou probíhat každou středu od 14:00-15:00 hod. Začínáme 20.9. 2017
Přihlášky a veškeré informace získáte u p.uč. P.Sovadinové.

VOLEJBAL

Trénink povede Mgr. David Pavelka - držitel licence volejbalového trenéra III. třídy
Kroužek je určen pro chlapce i dívky 5. až 9. ročníku naší školy.
Trénink bude probíhat dvakrát týdně, a to v pondělí a čtvrtek vždy od 14 00 hod do 15 00 .
Místem tréninku je tělocvična ZŠ Jesenická 10 Bruntál.

Více

Notička - hra na flétnu

Zájmový útvar Hra na flétnu úspěšně působí již mnoho let. Mohou jej navštěvovat děti od první třídy. Podrobně se seznamují se sopránovou zobcovou flétnou, s technikou hraní na hudební nástroj. Učí se správnému dýchání, rytmizaci, hrají i na rytmické hudební nástroje. Rozvíjí si svou hudební představivost, hudební paměť a estetické cítění.

Čtete více...