Home

SLEDUJTE NAŠE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NOVINKY

Pretesty na jazykovou zkoušku KET – Key English Test (A2 Key)

Výuce angličtiny věnujeme na naší škole mimořádnou péči, protože chceme, aby naši žáci byli na život v současném světě dobře připraveni. Jazyková gramotnost patří spolu s finanční gramotností a ekologickou výchovou k našim klíčovým vzdělávacím oblastem. Abychom si ověřili úroveň znalostí anglického jazyka našich žáků, pozvali jsme k nám partnerskou jazykovou školu Hello, která je akreditovaným testovacím centrem ...

Read More

Prosincové ohlédnutí

Vánoční měsíc pominul, ale i tak bychom chtěli zavzpomínat na to, co jsme během nejkrásnějšího měsíce v roce prožili. Nejprve jsme si připomněli advent a s ním i zvyky, které ho provázely. Vytvořili jsme si adventní kalendáře, které nám měly zkrátit dobu čekání na Ježíška. Navštívili nás čerti, andělé a Mikuláš, a ti nám připomněli, jak bychom ...

Read More

ÚSPĚCH V SOUTĚŽI ČTENÁŘ NA JEVIŠTI

Celostátní soutěž Čtenář na jevišti spočívá v dramatizaci čteného textu z vybrané knihy. Letos se jí zúčastnilo asi 60 kolektivů z celé České republiky. Náš čtenářský klub při Základní škole Bruntál, Jesenická 10 se již opakovaně zapojil, letos jsme si vybrali knihu Vojtěcha Steklače – Jak jsme se učili slušně nadávat, kapitolu – Jak jsme hráli divadlo.   ...

Read More

Projektové dny ruského jazyka 2019

V letošním školním roce se uskutečnily již tři projektové dny ruského jazyka s rodilým mluvčím pro žáky osmých a devátých tříd. Celá akce proběhla ve spolupráci kabinetu ruského jazyka s Jazykovou školou Hello v Opavě, která poskytla rodilé mluvčí ruského jazyka.   První projektový den se uskutečnil v pátek 25. 10. 2019 pro žáky osmého ročníku na téma Petrohrad. ...

Read More

Angličtina u prvnáčků a druháčků 2019

  Už jsou to tři měsíce, co se naši prvňáčci a druháčci učí anglický jazyk v kurzu Angličtina pro děti s Wow! Pomocí her, písniček, básniček, pohádek, divadelních scének a vhodného učebního materiálu se spoustou názorných a kvalitních poslechových pomůcek si děti zvykají na nový rytmus a melodii řeči, získávají první cennou slovní zásobu, učí se ...

Read More

Spolupráce a mateřskými školami pokračuje

Dne 17. 12. za námi přišly na návštěvu děti z mateřské školy U Rybníka společně s paní učitelkami. Žáci tříd III. C a V. C měli pro malé návštěvníky připravený zážitkový program zaměřený na Vánoce a četbu vánočních příběhů. V další části programu děti vytvářely s pomocí starších kamarádů keramické andílky, kteří mohou být pěknou vzpomínkou na návštěvu naší ...

Read More

Dějepisná olympiáda 2019 – školní kolo

V posledním listopadovém týdnu se uskutečnil na naší škole 49. ročník DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY, tentokrát byl zaměřen na vše kolem vzniku ČSR. Úkoly byly nelehké, avšak naši mladí historici se jich nezalekli a plnili je se 100 % nadšením.     Zasloužené prvenství patří Adamu Božkovi z IX. B, který bude společně s Danielem Dolanským z IX. A reprezentovat naši ...

Read More

Notička na zámku

V sobotu 14. 12. 2019 vystoupily děti z flétnového souboru Notička na bruntálském zámku. V 11 hodin dopoledne se zámeckou kaplí rozezněly známé vánoční koledy. Flétnisté zahráli koledy dvojhlasně, za doprovodu rytmických nástrojů. Vystoupení zpestřily básničky o narození Ježíška. Našim účinkujícím se vystoupení povedlo, krátký program předvedli bez jediné chybičky. Tímto jim děkujeme za reprezentaci ...

Read More

Poslali jsme Vánoční přáníčka našim polským kamarádům

I v letošním roce jsme v rámci procvičování anglického jazyka poslali našim přátelům z partnerské školy v Polsku pěknou hromádku anglicky i polsky psaných pozdravů k nadcházejícím Vánocům. Tuto tradici jsme zavedli před třemi lety a mezi žáky je velmi oblíbená. Přejeme nejen našim kamarádům do Polska, ale i Vám všem, příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný a šťastný nový ...

Read More

Setkání u vánočního stromu

Ve čtvrtek 12. 12. 2019 vystoupil pěvecký sbor Písnička  na bruntálském náměstí s pásmem „Vánoční písně a koledy“.   V programu zazněly: dvojhlasá koleda Tichá noc, spirituál Hej, máme dítě, máme, dále lidové koledy   Vondráši, Matóši, Půjdem spolu do Betléma, Nesem vám noviny a Byla cesta ušlapaná.   Slovem provázely Barbora Jakabovičová a Kateřina Friedrichová, ...

Read More

Školní družina – upozornění pro rodiče

Dne 20.12. 2019 (pátek) bude provoz školní družiny pouze do 16.00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Read More

STAROČESKÝ VÁNOČNÍ JARMARK NA JEDNIČCE 2019

Adventní čas – nejkrásnější období celého roku. Kouzelná atmosféra vládne na každém kroku. A tak jako kapr a bramborový salát patří na slavnostní tabuli, tak i Staročeský vánoční jarmark na Jedničce, který připravujeme již od roku 2007, je tradiční neodmyslitelnou součástí předvánoční nálady. Děkujeme všem, kteří jste si v úterý 10. 12. 2019 udělali nejen čas pro sebe, ...

Read More

Z Ostravy s druhým místem

 Vítězové oblastních kol soutěže technické zručnosti T-PROFI se v pátek 6. prosince utkali v Ostravě na Černé louce o čest reprezentovat Moravskoslezský kraj v národním finále. Šest šestičlenných týmů je připraveno dokázat lépe a rychleji než ostatní soupeři postavit podle technické dokumentace zadaný model ze stavebnice Merkur. V 9:30 to začíná, kapitán přináší zapečetěný kufr a hodiny začínají odkrajovat ...

Read More

PŘÍPRAVNÉ KURZY KE ZKOUŠKÁM CAMBRIDGE ENGLISH – anglický jazyk (pro 5. ročníky)

  Nevíte, jak motivovat Vaše dítě ke studiu cizího jazyka a jak zjistit, na jaké úrovni znalostí se nachází?   Pak se společně zajímejte o kurzy YLE (Starters, Movers, Flyers), které jsou přípravou pro získání mezinárodního certifikátu Cambridge YLE (Young learnes English – úroveň A1 až A2 dle SERR) z anglického jazyka.     Každé dítě, ...

Read More

Provoz školní družiny ve dnech 3. 9 – 7. 9. 2018

Pondělí                  3. 9. 2018 od 7:00 – 15:00 hodin   Úterý – pátek       4. 9. – 7. 9. 2018  od 6:00 – 16:30 hodin       Informační schůzka pro rodiče žáků prvních tříd proběhne 3. 9. 2018 v 8:30 hod. Zde se rodiče dozví veškeré informace týkající se ŠD a zároveň v případě zájmu obdrží přihlášku ...

Read More

NAŠE AKTIVITY (KROUŽKY)

ZÁJMOVÉ ÚTVARY PRO VAŠE DĚTI

PÍSNIČKA

Pěvecký sbor „Písnička“ pracuje na naší škole již řadu let. Zkoušky probíhají každé pondělí odpoledne od 14:00 do 14:45 hod. v učebně Hv na 2. stupni. Sdružuje děti od 1. do 9. třídy, které mají chuť zpívat a zpěv jim přináší radost a potěšení.

Čtete více...

Kroužek ATLETIKY

Kroužek atletiky. Je určen pro žáky 6.-9.ročníku. Budeme běhat, skákat do dálky i do výšky, házet míčkem, vrhat koulí, hrát hry a soutěžit.
Tréninky budou probíhat každou středu od 14:00-15:00 hod.

Čtěte více...

VOLEJBAL

Trénink povede Mgr. David Pavelka - držitel licence volejbalového trenéra III. třídy
Kroužek je určen pro chlapce i dívky 5. až 9. ročníku naší školy.
Trénink bude probíhat dvakrát týdně, a to v pondělí a čtvrtek vždy od 14 00 hod do 15 00 .
Místem tréninku je tělocvična ZŠ Jesenická 10 Bruntál.

Čtěte více...

Florbal

Kdo jej vede: Mgr. Jakub Šimůnek–trenér ČFbÚ licence C

Kdy bude probíhat: 1x týdně v pátky od 14.00 – 15.00 hod

Kde: velká tělocvična ZŠ Bruntál Jesenická 10

Náplň kroužku florbalu :

– rozvoj pohybových schopností a herních činností ve florbale, vytváření týmového ducha, prostor pro rozvoj socializace a komunikace jedince s vrstevníky i dospělým trenérem. Podpora pohybové aktivity na úkor rozvoje obezity u mládeže. Příprava družstva na školní soutěže pořádané MŠMT, AŠSK, ČFBU či OFLZ.

Čtěte více...

Notička - hra na flétnu

Zájmový útvar Hra na flétnu úspěšně působí již mnoho let. Mohou jej navštěvovat děti od první třídy. Podrobně se seznamují se sopránovou zobcovou flétnou, s technikou hraní na hudební nástroj. Učí se správnému dýchání, rytmizaci, hrají i na rytmické hudební nástroje. Rozvíjí si svou hudební představivost, hudební paměť a estetické cítění.

Čtete více...

Archivy