Home

SLEDUJTE NAŠE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NOVINKY

Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2021/2022

První kolo přijímacího řízení: v prvním kole přijímacího řízení lze podat přihlášky na  dvě školy.  Přihlášky musí být vyplněny stejně. Pořadí škol určuje pouze termín konání jednotné zkoušky (JZ), nikoliv preferovaný zájem o studium.   V letošním roce jsou 2 termíny konání přijímacích testů: 12. dubna a 13. dubna 2021 (pondělí a úterý).   Dne 12. května a ...

Read More

UČÍME SE DISTANČNĚ – TÝDENNÍ PLÁNY (1.stupeň)

TÝDENNÍ PLÁN 4.1. – 8.1.2021   3. ročník (třída III. A , III. B, III. C)     TÝDENNÍ PLÁN 4.1. – 8.1.2021 ČESKÝ JAZYK Procvičování vyjmenovaných slov po Z, B Seznámení s vyjmenovanými slovy po L Vyvození slovního druhu – číslovky Opakování psaní i/í a y/ý po tvrdých a měkkých souhláskách Matematika Procvičování násobení a dělení ...

Read More

Informace pro rodiče – konec 1. pololetí

Vážení rodiče, současná epidemická situace neumožňuje uskutečnit plánované třídní schůzky ani konzultace se zákonnými zástupci, přesto budeme v nejbližších dnech uzavírat hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí. To nebude vůbec lehký úkol.   V minulosti jsme celou situaci a výsledky práce probrali v hodinách se žáky a osobně na schůzkách s vámi. I v současné době v hodinách synchronní výuky ...

Read More

Organizace prvního stupně od 4. 1. 2021

Vážení rodiče,   posílám Vám několik důležitých informací k organizaci prvního stupně od 4. 1. 2021.   Žáci prvního a druhého ročníku V pondělí 4. 1.  2021 bude ranní družina otevřená od 6:30 hod. Děti budou přicházet do školní budovy hlavním vchodem, kde jim bude otevřeno na základě zazvonění na zvonek některé z kanceláří.   Odpolední provoz ...

Read More

Vánoční pozdrav do školek

I když letošní rok našemu setkávání moc nepřál, poslali jsme alespoň našim kamarádům a budoucím prvňáčkům vánoční nadílku do jejich školek.   Přejeme Vám všem krásné Vánoce a věříme, že se v příštím roce zase společně setkáme.     Děti z Jedničky.   Příspěvek naleznete i na FB stránkách školy. Staňte se i vy návštěvníky školních stránek ...

Read More

Poděkování

Situace, kterou momentálně prožíváme, není pro nikoho z nás jednoduchá, ale věříme, že se vše po čase vrátí do normálu, tedy do stavu, na který jsme zvyklí, kdy se školní chodby a třídy zase zaplní našimi žáky.     Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří nám pomohli zajistit distanční on-line výuku pro naše žáky, kteří ...

Read More

INFORMACE PRO RODIČE – platba družina

Milí rodiče, protože letošní školní rok děti nedocházely pravidelně do ŠD , a to z důvodu uzavření škol, je výše poplatku stanovena na 200,- Kč za měsíc  září a za měsíc prosinec ( říjen a listopad se neplatí).   Rodičům, kteří zaplatili 400,- Kč, bude přeplatek vrácen na jejich účet.   Ostatní rodiče , kteří ještě ...

Read More

Přihlášení stravy – stravování od 18. 11. 2020

Dobrý den,   prosím všechny rodiče strávníků 1. a 2. ročníku, kteří se budou stravovat od 18.11.2020 v naší školní jídelně, aby si stravu přihlásili přes portál www.strava.cz, nebo přes email jídelna@1zsbr.cz, případně telefonicky na tel. č. 552 306 881 – nejpozději do pátku 20.11 2020.     Děkuji  za pochopení .              Běhalová Jiřina                                                                vedoucí školní jídelny                                                             ...

Read More

Nejnovější informace o uzavírání projektů

Rozjezd synchronní výuky na naší škole byl o pár dnů pomalejší, než bychom si přáli, ale mělo to moc dobrý důvod. Snažili jsme se co nejdříve ukončit oba velké projekty, o nichž jsme vás už několikrát informovali, a nakoupit další nutná zařízení za  mimořádné peníze získané od ministerstva školství.   Oba projekty ve své velké ...

Read More

Návod na přihlášení do MS OFFICE 365 (Teamsů)

Na webové stránce www.office.com klikni na ikonku PŘIHLÁSIT SE 2. Napište email, který Vám byl přidělen a zaslán prostřednictvím systému ŠKOLA ONLINE (www.skolaonline.cz). Email je ve tvaru: jmeno.prijmeni@1zsbr.cz. Např.: tomas.marny@1zsbr.cz   3. Zadej heslo a stiskni PŘIHLÁSIT SE. Heslo bylo zasláno v systému ŠKOLAONLINE. Pokud i tak heslo neznáš, máš problém s přihlášením, kontaktujte pana ...

Read More

UŽIVATELSKÉ ÚČTY PRO „TEAMSY“

Vážení rodiče a milí žáci, uživatelské přístupy do „výukové“ aplikace Teams v prostředí Office 365 byly žákům zaslány do ZPRÁVY ve školním informačním systému ŠKOLA ONLINE.

Read More

ŠKOLNÍ VÝUKOVÝ „PORTÁL“

Vážení rodiče a drazí žáci, vytvořili jsme pro VÁS školní výukový „portál“ pro výuku na dálku během koronavirových prázdin. Odkazy na webu jsou v této chvíli většinou neaktivní. Jakmile budou na výukovém cloudovém úložišti výukové materiály, odkazy budou aktivní. To se stane zítra (úterý) v 8:00 hodin. Naši učitelé budou nahrávat materiály pro žáky. Budou ...

Read More

Vánoční besídka – družina

V oddělení p. Vaculíkové a p. Strouhalové proběhly vánoční besídky. Děti si donesly občerstvení – cukroví, ořechy, perníčky, ovoce. Vyzdobili jsme si vánočně družinku a oslava mohla začít. Popřáli jsme si krásné Vánoce, zdraví a vše dobré do nového roku. Poslechli jsme koledy, rozkrojili jablíčka, házeli jsme botou, povídali o vánočních zvycích. Hráli jsme různé hry ...

Read More

NAŠE AKTIVITY (KROUŽKY)

ZÁJMOVÉ ÚTVARY PRO VAŠE DĚTI

PÍSNIČKA

Pěvecký sbor „Písnička“ pracuje na naší škole již řadu let. Zkoušky probíhají každé pondělí odpoledne od 14:00 do 14:45 hod. v učebně Hv na 2. stupni. Sdružuje děti od 1. do 9. třídy, které mají chuť zpívat a zpěv jim přináší radost a potěšení.

Čtete více...

Kroužek ATLETIKY

Kroužek atletiky. Je určen pro žáky 6.-9.ročníku. Budeme běhat, skákat do dálky i do výšky, házet míčkem, vrhat koulí, hrát hry a soutěžit.
Tréninky budou probíhat každou středu od 14:00-15:00 hod.

Čtěte více...

VOLEJBAL

Trénink povede Mgr. David Pavelka - držitel licence volejbalového trenéra III. třídy
Kroužek je určen pro chlapce i dívky 5. až 9. ročníku naší školy.
Trénink bude probíhat dvakrát týdně, a to v pondělí a čtvrtek vždy od 14 00 hod do 15 00 .
Místem tréninku je tělocvična ZŠ Jesenická 10 Bruntál.

Čtěte více...

Florbal

Kdo jej vede: Mgr. Jakub Šimůnek–trenér ČFbÚ licence C

Kdy bude probíhat: 1x týdně v pátky od 14.00 – 15.00 hod

Kde: velká tělocvična ZŠ Bruntál Jesenická 10

Náplň kroužku florbalu :

– rozvoj pohybových schopností a herních činností ve florbale, vytváření týmového ducha, prostor pro rozvoj socializace a komunikace jedince s vrstevníky i dospělým trenérem. Podpora pohybové aktivity na úkor rozvoje obezity u mládeže. Příprava družstva na školní soutěže pořádané MŠMT, AŠSK, ČFBU či OFLZ.

Čtěte více...

Notička - hra na flétnu

Zájmový útvar Hra na flétnu úspěšně působí již mnoho let. Mohou jej navštěvovat děti od první třídy. Podrobně se seznamují se sopránovou zobcovou flétnou, s technikou hraní na hudební nástroj. Učí se správnému dýchání, rytmizaci, hrají i na rytmické hudební nástroje. Rozvíjí si svou hudební představivost, hudební paměť a estetické cítění.

Čtete více...

Archivy