Home

SLEDUJTE NAŠE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NOVINKY

Výuka od 2. 11. 2020

Pokud bude od 2. 11. 2020 pokračovat opět výuka na dálku, máme naplánován následující postup. stupeň Výuka prostřednictvím Microsoft TEAMS – žáci se přihlásí do svých tříd, potřebují k tomu uživatelské jméno a heslo. Obojí obdrželi nebo obdrží přes ŠKOLU ONLINE. S přihlášením by neměl být problém, na webových stránkách naleznete manuál-návod i instruktážní video. V tomto ...

Read More

Návod na přihlášení do MS OFFICE 365 (Teamsů)

Na webové stránce www.office.com klikni na ikonku PŘIHLÁSIT SE 2. Napište email, který Vám byl přidělen a zaslán prostřednictvím systému ŠKOLA ONLINE (www.skolaonline.cz). Email je ve tvaru: jmeno.prijmeni@1zsbr.cz. Např.: tomas.marny@1zsbr.cz   3. Zadej heslo a stiskni PŘIHLÁSIT SE. Heslo bylo zasláno v systému ŠKOLAONLINE. Pokud i tak heslo neznáš, máš problém s přihlášením, kontaktujte pana ...

Read More

UŽIVATELSKÉ ÚČTY PRO „TEAMSY“

Vážení rodiče a milí žáci, uživatelské přístupy do „výukové“ aplikace Teams v prostředí Office 365 byly žákům zaslány do ZPRÁVY ve školním informačním systému ŠKOLA ONLINE.

Read More

ŠKOLNÍ DRUŽINA – UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Žáci, kteří navštěvují školní družinu, jsou osvobozeni z poplatku za měsíc říjen . Další měsíce jsou beze změny.

Read More

Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

Tisková zpráva ve formátu pdf:   TISKOVÁ ZPRÁVA MPSV

Read More

Informace ze školní jídelny

Od 14. 10. 2020 byl přerušen provoz školní jídelny. V návaznosti na nejnovější aktuální informace o protiepidemických opatřeních chceme rodičům a žákům vyjít maximálně vstříc, a proto nabízíme možnost přerušení provozu v pátek 16. 10. ukončit a v týdnu od 19. do 23. 10. zajistit obědy pro žáky na distanční výuce.   Situace je obtížná z hlediska provozu, proto ...

Read More

NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE

Od 14. 10. 2020 se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole. To znamená, že minulá opatření se ruší po dvou dnech. Ve středu nemohou přijít do školy ani žáci 1. stupně, ani polovina tříd stupně druhého.   Pro všechny žáky bude zajištěna distanční výuka. Na tento týden obdrželi (obdrží) práci přímo ve škole, ...

Read More

Důležitá informace pro zákonné zástupce

Od 12. října je zavedena částečně distanční výuka a zároveň se tím upravují pravidla pro vydávání obědů ve školní jídelně.   Nově platí, že žáci, kteří jsou na distanční výuce, mohou odebírat školní obědy. Proto od středy 14. 10. vaříme i pro ně.   Platí tedy, že my vždy automaticky ročníky umístěné na distanční výuce ...

Read More

Informace pro rodiče – přehled opatření

Situace v tom, co je a co není povoleno v současné době v základních školách, je relativně nepřehledná. Proto jsme vybrali nejdůležitější omezení provozu škol a školských zařízení.   Platí: –         zákaz plavání, jelikož jsou zavřena umělá koupaliště – nejezdíme tedy na plavání, –         zákaz provozu vnitřních sportovišť (včetně osob, které si je pronajímají) – ale je ...

Read More

Organizace výuky od 12. 10. 2020

Podle opatření pro školy, která vyhlásili ministři zdravotnictví a školství, má každý týden do školy chodit jen část tříd, po týdnu se vystřídají. Opatření bude trvat dva týdny.   Proto v týdnu od 12. 10. – 16. 10. budou do školy chodit žáci 6. a 7. ročníku. Žáci 8. a 9. ročníku budou mít distanční výuku. ...

Read More

Září ve školní družině

Milí rodiče,   začátky jsou vždy těžké, ale  vaše  děti se s nimi vypořádaly velmi dobře. Děti se v září ve školní družině  seznámily s novými spolužáky, prvňáčci s novým prostředím a novou paní vychovatelkou a také s novým životem v  ¨ DRUŽINCE ¨ . Všichni doufáme, že náš další společný život bude příjemný, bez velkých překvapení a jen radostný, tak ...

Read More

Stanovisko školy k nepravdivým informacím

Na sociální síti Facebook  se dne 24. 9. 2020 objevil článek obviňující pedagogy základních škol, jejichž zřizovatelem je město Bruntál, že se dne 9. 9. zúčastnili večírku, při kterém se navzájem nakazili Covidem-19 a posléze nakazili žáky.     Proti tomuto tvrzení se důrazně ohrazujeme, neboť tato informace je nepravdivá v celém rozsahu. Dne 9. 9. ...

Read More

Důležitá informace – obědy

Vážení rodiče, všichni žáci mají odhlášené obědy do 28. 9. 2020. Od 29. 9. budou znovu ke stravování přihlášeni. Pokud víte, že vaše dítě bude doma i po 28. září, odhlaste je prosím ze stravování osobně.

Read More

Důležité sdělení pro všechny žáky a zákonné zástupce

Sdělujeme, že škola obdržela souhlas Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR   s uzavřením školy   z nepředvídaných závažných organizačních důvodů (nelze zajistit výuku žáků ve škole z důvodů nařízených karanténních opatření pedagogickým pracovníkům školy)     v termínu od 21. 9. do 28. 9. 2020.     Výuka bude obnovena 29. 9. 2020.   ...

Read More

NOVÉ SDĚLENÍ – aktualizováno

Vážení rodiče, sděluji vám, že po konzultaci se zřizovatelem (městem Bruntál) a krajskou hygienickou stanicí bude od pondělí 21. 9. pravděpodobně škola uzavřena, ať už vyhlášením ředitelského volna nebo nějakým hygienicko epidemiologickým opatřením. Ředitelské volno považuji za zcela krajní možnost, ale vypadá to, že jiná cesta nám nebude umožněna.       Při stávajícím personálním ...

Read More

DISTANČNÍ VÝUKA PRO ŽÁKY V KARANTÉNĚ – AKTUALIZOVÁNO

Vzhledem k zvětšujícímu se počtu žáků, kteří byli „přesunuti“ do karantény, bude od 17.9. 2020 opět aktualizovaný „portál“ určený pro výuku na dálku a zprovozněný cloudový prostor pro výukové materiály. Půjde tedy o ten samý model distanční výuky, jaký probíhal na jaře v minulém školním roce. Týká se žáků, kteří jsou nemocní nebo jsou v ...

Read More

Další informace pro zákonné zástupce 15. 9. 2020

Denně se objeví nějaký nový případ pozitivního testu žáka nebo zaměstnance, takže podle pokynů hygieny zařazujeme do karantény. Pokud to zvládneme, telefonujeme zákonným zástupům a dětem dáváme písemně aspoň základní informace. Pokud se o opatření dozvíme až odpoledne a nejsme schopni písemné informace předat, chci jen upozornit, že stejné údaje najdete v minulých příspěvcích (kontaktování lékaře, ...

Read More

Další informace k hygienickým opatřením ve škole

Jak již víte, ve škole se vyskytlo několik případů, kdy žák nebo zaměstnanec má pozitivní test na nemoc Covid-19. Krajská hygienická stanice v takovém případě vyhlašuje karanténu. V jednom případě šlo o celou třídu, neboť všichni žáci byli s pedagogem v epidemiologicky významném kontaktu – v prvním týdnu školy byli dlouho spolu.   V ostatních případech jde o běžnou výuku, kdy ...

Read More

Informace pro zákonné zástupce

Vzhledem k výskytu osoby s onemocněním covid-19 vydává KHS některá omezení provozu, která by se mohla v budoucnu týkat i vašeho dítěte. Mohlo by být umístěno do karantény, jejíž délka by vám byla sdělena a upřesněna. Karanténa se netýká celých kolektivů, ale jednotlivců podle délky času, po níž byl žák ve vzdálenosti menší než dva metry od covid ...

Read More

Sdělení pro rodiče žáků 7.-9. ročníku

Vzhledem k epidemiologické situaci jsou třídní schůzky plánované ve všech třídách těchto ročníků zrušeny, 17. 9. 2020 se tedy nekonají. O nejbližším možném náhradním termínu budeme včas informovat. Pokud by to bylo nutné, učitelé se na jednotlivé zákonné zástupce obrátí mailem nebo telefonicky. Stejně tak i rodiče, kteří potřebují ve škole cokoliv projednat, mohou volat nebo ...

Read More

Sdělení pro žáky a rodiče – hlavně ve třídě VI. B

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje svým rozhodnutím KHSMS 47626/2020/BR/EPID ze dne 9. 9. 2020 nařídila škole tato mimořádná opatření. uzavření třídy VI. B do 15. 9. 2020 a karanténa pro 27 osob (žáci a dva pedagogičtí zaměstnanci) jednorázové provedení ohniskové desinfekce s virucidním účinkem v přesně stanovených prostorech a provádění průběžné a pravidelné desinfekce v objektu školy. Třída ...

Read More

Návštěva bruntálského zámku

Ahoj!   Jmenuji se Eva a chodím do VI. A. V pátek 4. 9. 2020 jsme všichni vyrazili na zámek. Mně se tam moc líbilo, přestože jsem na zámku už byla vícekrát.    Mám pocit, že i spolužáci byli nadšeni, protože jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí, například z historie a o knížectví a obyvatelích zámku. Víme už, ...

Read More

Turnaj ve vybíjené na náměstí

V pátek 4. 9. 2020 proběhl v našem městě turnaj ve vybíjené v rámci sportovního dne, kterého se zúčastnily výběry žáků pátých a šestých tříd ZŠ. Naši školu reprezentovali žáci pátých tříd, kterým na začátku turnaje nikdo moc nevěřil, vzhledem ke starším a fyzicky vyspělejším soupeřům.   Přesto svou houževnatostí a bojovností, ale také i chytrostí a obratností, ...

Read More

Žádost o vrácení úplaty za vzdělávání ve školní družině

Zákonní zástupci žáků, kteří ve školním roce 2019/2020 navštěvovali školní družinu a zaplatili v plné výši úplatu za vzdělávání, mohou požádat o navrácení úplaty za měsíce duben, květen a červen.   Do žádosti uveďte: jméno a příjmení žáka, datum narození a číslo účtu, na který máme částku poslat.     Žádost si můžete vytisknout od 7.9., ...

Read More

Informace k zahájení výuky

Vážení rodiče,   proběhly první třídní schůzky za opravdu velmi hojné účasti vás mnohých, za což vám velmi děkujeme.  Seznámili jste se s novými třídními učiteli, obdrželi jste důležité informace, zjistili jste, jak vypadá třída (škola), do které váš potomek chodí. Pokud přece jen ještě některé informace postrádáte, neváhejte kontaktovat třídní učitele, vedení školy či kancelář, ...

Read More

Třídní schůzky už na začátku září!

Vážení zákonní zástupci,   v loňském školním roce se uskutečnily první třídní schůzky již počátkem září. Jelikož si tuto volbu pochvalovali třídní učitelé i mnozí rodiče, budeme stejně postupovat i ve školním roce 2020/2021. Třídní schůzky pro zákonné zástupce dětí z prvního stupně budou probíhat ve čtvrtek 3. 9. 2020 v 15:30 hodin v kmenových třídách druhého až pátého ...

Read More

Provoz školní družiny ve dnech 1. 9 – 4. 9. 2020

Provoz školní družiny ve dnech 1. 9 – 4. 9. 2020     Úterý   1.9. 2020          7:00 – 15:00 hodin   Středa – pátek  2. 9. – 4.9. 2020         6:00 – 16:00 hodin   Informační schůzka pro rodiče žáků prvních tříd proběhne 1.9. 2020 v 8:30 hod. Zde se rodiče dozví veškeré informace týkající ...

Read More

ORGANIZACE TÝDNE OD 1. 9. 2020 DO 4. 9. 2020

1. ročník   1. 9. (út) slavnostní zahájení školního roku 8:00 (následuje informační schůzka rodičů s třídními učitelkami a vychovatelkami ŠD) 2. 9. (st) 8:00 – 9:40 (2 vyučovací hodiny) 3. 9. – 4. 9. (čt – pá) 8:00 – 10:40 (3 vyučovací hodiny)     2. – 5. ročník   1. 9. (út) slavnostní ...

Read More

Několik poznámek k nejbližším dnům…

Vážení zákonní zástupci, rodiče našich žáků,     bohužel se nenaplnila naše společná naděje, že po prázdninách se život školy vrátí k normálu. I když – v této chvíli si budeme asi muset odpovědět na otázku, co je dnes normální. Vypadá to, že protikovidová opatření budou běžnou součástí našich dnů.   Ministerstvo školství vydalo manuál, podle kterého ...

Read More

Sdělení rodičům budoucích prvňáčků

Milí rodiče našich budoucích prvňáčků,   pokud nemáte informační brožuru, kterou jsme rozdávali na červnové schůzce, posíláme ji ve formě „skenu“ přílohou tohoto dopisu.   Pokud chcete mít alespoň něco připraveno, můžete Vašemu dítěti nakoupit:   – aktovku, pouzdro, papuče a pytlík na papuče, oblečení do tělesné výchovy, krabici papírových kapesníků, malou plastovou obálku velikost ...

Read More

Prázdniny s projekty

  Červenec a srpen jsou letos opět ve znamení budování. A tentokrát opravdu ve velkém rozsahu. Realizujeme dva projekty:      Projekt  ZŠ Jesenická – Modernizace odborných učeben,  reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012618 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je modernizace odborných učeben včetně budování bezbariérových úprav, pořízení vybavení do odborných učeben, zajištění vnitřní konektivity školy a úpravy ...

Read More

Konec školního roku na Jedničce

V tomto školním roce připadl poslední den školního vyučování na pátek 26. 6. 2020. Byl to současně i den, kdy jsme se slavnostně rozloučili s našimi deváťáky. Žáci ve svých projevech nezapomněli poděkovat všem pedagogům, kteří se podíleli na jejich vzdělávání a nemalou měrou přispěli k mnohým úspěchům žáků 9. ročníku.   Na jaře nám bohužel pandemie koronaviru ...

Read More

Sdělení o změně výše stravného

Stanovení úplaty za školské služby-školní stravování   V souladu s § 123 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji od 1. 9. 2020 výši úplaty za školní stravování tímto způsobem:   Kategorie 1      27 Kč Kategorie 2      29 Kč Kategorie 3      32 Kč   V souladu s Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve ...

Read More

ÚSPĚCH V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI

Jako každý rok tvůrci kampaně Rosteme s knihou uspořádali literární soutěž. Letošním tématem se stal Střet světa aneb Důležitý okamžik v mém v životě. Všichni zúčastnění byli rozděleni do tří kategorií. Do první kategorie posílaly své práce děti z prvního stupně základní školy. Do druhé kategorie žáci druhého stupně. A do třetí studenti středních škol. V každé skupině se vybralo ...

Read More

ŠKOLNÍ VÝUKOVÝ „PORTÁL“

Vážení rodiče a drazí žáci, vytvořili jsme pro VÁS školní výukový „portál“ pro výuku na dálku během koronavirových prázdin. Odkazy na webu jsou v této chvíli většinou neaktivní. Jakmile budou na výukovém cloudovém úložišti výukové materiály, odkazy budou aktivní. To se stane zítra (úterý) v 8:00 hodin. Naši učitelé budou nahrávat materiály pro žáky. Budou ...

Read More

PŘÍPRAVNÉ KURZY KE ZKOUŠKÁM CAMBRIDGE ENGLISH – anglický jazyk (pro 5. ročníky)

  Nevíte, jak motivovat Vaše dítě ke studiu cizího jazyka a jak zjistit, na jaké úrovni znalostí se nachází?   Pak se společně zajímejte o kurzy YLE (Starters, Movers, Flyers), které jsou přípravou pro získání mezinárodního certifikátu Cambridge YLE (Young learnes English – úroveň A1 až A2 dle SERR) z anglického jazyka.     Každé dítě, ...

Read More

Provoz školní družiny ve dnech 3. 9 – 7. 9. 2018

Pondělí                  3. 9. 2018 od 7:00 – 15:00 hodin   Úterý – pátek       4. 9. – 7. 9. 2018  od 6:00 – 16:30 hodin       Informační schůzka pro rodiče žáků prvních tříd proběhne 3. 9. 2018 v 8:30 hod. Zde se rodiče dozví veškeré informace týkající se ŠD a zároveň v případě zájmu obdrží přihlášku ...

Read More

NAŠE AKTIVITY (KROUŽKY)

ZÁJMOVÉ ÚTVARY PRO VAŠE DĚTI

PÍSNIČKA

Pěvecký sbor „Písnička“ pracuje na naší škole již řadu let. Zkoušky probíhají každé pondělí odpoledne od 14:00 do 14:45 hod. v učebně Hv na 2. stupni. Sdružuje děti od 1. do 9. třídy, které mají chuť zpívat a zpěv jim přináší radost a potěšení.

Čtete více...

Kroužek ATLETIKY

Kroužek atletiky. Je určen pro žáky 6.-9.ročníku. Budeme běhat, skákat do dálky i do výšky, házet míčkem, vrhat koulí, hrát hry a soutěžit.
Tréninky budou probíhat každou středu od 14:00-15:00 hod.

Čtěte více...

VOLEJBAL

Trénink povede Mgr. David Pavelka - držitel licence volejbalového trenéra III. třídy
Kroužek je určen pro chlapce i dívky 5. až 9. ročníku naší školy.
Trénink bude probíhat dvakrát týdně, a to v pondělí a čtvrtek vždy od 14 00 hod do 15 00 .
Místem tréninku je tělocvična ZŠ Jesenická 10 Bruntál.

Čtěte více...

Florbal

Kdo jej vede: Mgr. Jakub Šimůnek–trenér ČFbÚ licence C

Kdy bude probíhat: 1x týdně v pátky od 14.00 – 15.00 hod

Kde: velká tělocvična ZŠ Bruntál Jesenická 10

Náplň kroužku florbalu :

– rozvoj pohybových schopností a herních činností ve florbale, vytváření týmového ducha, prostor pro rozvoj socializace a komunikace jedince s vrstevníky i dospělým trenérem. Podpora pohybové aktivity na úkor rozvoje obezity u mládeže. Příprava družstva na školní soutěže pořádané MŠMT, AŠSK, ČFBU či OFLZ.

Čtěte více...

Notička - hra na flétnu

Zájmový útvar Hra na flétnu úspěšně působí již mnoho let. Mohou jej navštěvovat děti od první třídy. Podrobně se seznamují se sopránovou zobcovou flétnou, s technikou hraní na hudební nástroj. Učí se správnému dýchání, rytmizaci, hrají i na rytmické hudební nástroje. Rozvíjí si svou hudební představivost, hudební paměť a estetické cítění.

Čtete více...

Archivy