Home

SLEDUJTE NAŠE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NOVINKY

Kroužek kreativního tvoření ve ŠD

Od října tohoto roku začal pracovat v naší školní družině KROUŽEK KREATIVNÍHO TVOŘENÍ. Každé úterý a čtvrtek si můžou děti vytvořit různé dekorační předměty, které si pak odnesou domů a vystaví si je třeba ve svém pokojíčku.   Na kroužek se děti vždy velmi těší a je vidět, že je tvoření baví. Jen se podívejte, jak ...

Read More

Sdělení pro rodiče

Vážení rodiče,     určitě již víte, že vláda schválila mimořádné opatření MZ, z něhož vyplývá, že na celém území ČR proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu testování na onemocnění covid-19 (znění tohoto opatření najdete také zde na stránkách).   My přidáváme několik praktických pokynů a informací:   Žáci si po příchodu do školy nasadí ...

Read More

JEŽEK JABLKA NEŽERE

Ve čtvrtek 11. 11. navštívila I. A a I. B paní Rozprýmová z SVČ v Bruntále s programem JEŽEK JABLKA NEŽERE.   Prvňáčci se v programu dozvěděli mnoho zajímavostí ze života ježků, mohli si živého ježka pohladit, a nakonec si zahráli na ježky při společné soutěži. Odměnou jim byla největší pochoutka ježků – žížala. Nebyla však opravdová, ale byla ...

Read More

FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE PRO ŽÁKY – aktuálně!

Z dříve zde avizovaných fotografických soutěží pro mladé, se u jedné z nich aktuálně prodloužil termín uzavření přihlášek až do 30.11.2021. Jde o tuto regionální soutěž ve spolupráci s Polskem, kde můžete získat spoustu hodnotných cen: Region očima mladých / Region oczami młodych – IV. ročník Připomínám, že do soutěže se mohou mj. přihlásit žáci 7., ...

Read More

Odhlašování a přihlašování obědů

Vážení zákonní zástupci,   vzhledem k možnému nárůstu počtu žáků v karanténě Vás žádám o odhlašování a přihlašování obědů ve školní jídelně. Pokud v průběhu nemoci či karantény neodhlásíte dítěti oběd, částka Vám bude odečtena bez nároku na odebrání oběda. Připomínám, že oběd lze v době nemoci (karantény) odebrat pouze první den nepřítomnosti dítěte. V případě návratu do školy musíte ...

Read More

Pečení brambor

Den před podzimními prázdninami si výuku žáci z I. A a I. B zpříjemnili starou českou tradicí – pečením brambor.   Ohýnek, který se od rána rozhořel uprostřed atria školy, byl s dostatečným množstvím popela.  Brambory se v něm upekly tak, že si na nich pochutnaly všechny děti. Mnohé z nich jedly tuto pečenou dobrotu poprvé.   “ ...

Read More

POZVÁNKA RODIČŮM NA SCHŮZKU VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ

ZŠ Bruntál, Jesenická 10  zve rodiče žáků 9. ročníku na schůzku ohledně přijímacího řízení. 8. listopadu 2021 v 16:00 hod. TŘÍDA IX. B 9. listopadu 2021 v 16:00 hod. TŘÍDA IX. A 10. listopadu 2021 v 16:00 hod. TŘÍDA IX. C   Schůzky se uskuteční v naší škole, pavilon 2. stupně. email:poradce2@1zsbr.cz Telefon: 552 306 892

Read More

ŘÍJEN 2021 V DRUŽINĚ

V říjnu nám přálo krásné počasí, proto jsme si užili spoustu zábavy, her a soutěží ještě venku, na školním hřišti a také v parku. Tvořili jsme zvířátka, náramky, náhrdelníky a jiné výrobky z přírodnin. Děti měly závody v běhu, které probíhaly v parku.   “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]   Každý závodník běžel stejný okruh, ale jen tři nejlepší, ...

Read More

Změny v režimových opatřeních

Změny v režimových opatřeních 1.V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k provozu služeb a obchodu platí s účinností od 1. 11. 2021 povinnost kontrolovat OTN (očkování, testování, prodělání nemoci) cizích strávníků při vstupu do jídelny školy. Děkujeme za pochopení a respektování tohoto opatření.   2. Žáci, kteří sedí  při vzdělávání v lavicích nebo jsou jinak usazeni, nemusí ani nadále nosit ochranný ...

Read More

Policejní návštěva v dopravním kroužku

Je podzim, brzy se šeří, je snížena viditelnost, a proto je nezbytně nutné osvěžit si znalosti z dopravní výchovy. To, že máme dávat všeobecně pozor na cestách, chodníku, stezkách pro cyklisty, chodce, víme všichni. Je však velmi důležité si tyto znalosti neustále připomínat. My v dopravním kroužku se o to snažíme. Formou procházek a her si osvojujeme ...

Read More

PŘEHLED ZÁJMOVÝCH AKTIVIT

V letošním roce se nám podařilo zajistit vlastními silami nebo díky spolupráci se spřátelenými organizacemi (MAS Hrubý Jeseník, Jazyková škola Hello, Spolek přátel ZŠ Jesenická…) opravdu pestrou nabídku zájmových útvarů. Jejich přehled vám nyní předkládáme.   Základní škola Bruntál, Jesenická 10 školní rok 2021/2022                         ...

Read More

Ekotým v knihovně

Také vás při čtení názvu tohoto příspěvku napadne – co dělal Ekotým v knihovně? Tak pozorně čtěte. Určitě jste zaregistrovali, že v týdnu od 4. do 8. října proběhla v Městské knihovně akce s názvem Týden knihoven. Kromě jiného to byl týden plný deskových her, tvoření pro děti a také v prostorách knihovny proběhla burza knih. Celý týden se nesl ...

Read More

Land Art a Výtvarný plenér

LAND ART – KRAJINNÉ UMĚNÍ   Po roční pauze jsme opět výtvarně tvořili v přírodě. Land-art je krajinné umění, které se vyznačuje především tvorbou z přírodnin. Není stálé, ale podléhá vlivu venkovního prostředí. Žáci 7. C se učili na čerstvém vzduchu, výborně se bavili a vytvořili přírodní výtvarná díla. Děkuji za spolupráci, jste skvělá parta.   “ ...

Read More

Děti učí děti – Ekotým pokračuje v tradici

Kromě pravidelných čtvrtečních schůzek se Ekotým opět pustil do zábavných programů pro prvňáčky. Hravou formou seznámili členové Ekotýmu naše nejmenší s odpadovým hospodářstvím školy. „Ekotýmáci“ byli velice mile překvapeni, kolik toho naši prvňáčci ví o třídění odpadů. Naše škola má opravdu moc šikovné prvňáčky. “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]

Read More

FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE PRO ŽÁKY

Aktuálně v našem regionu probíhají tyto tři fotografické soutěže: Všechny tři soutěže budou odměněny věcnými cenami dle podrobnějších informací na zmiňovaných odkazech. Zájemci se mohou pro další informace a případnou pomoc ohledně fotografií, obracet na asistentku pedagoga Lenku Kratěnovou ve třídě 1.A, 1.st.   1) Region očima mladých / Region oczami młodych – IV. ročník ...

Read More

ZÁŘÍ 2021 V DRUŽINĚ

Po letních prázdninách jsme se sešli nejen ve třídách, ale také v družině. Kromě starších dětí začali družinku navštěvovat i nové děti, prvňáčci. Nováčky jsme podrobně seznámily s pravidly školní družiny, s bezpečností a prostory.     Zahráli jsme si spolu spoustu her, malovali, chodili na procházky. Starší děti si zasoutěžily v různých disciplínách v rámci akce TÝDEN SPORTU.   ...

Read More

Zvládli jsme to!

Cambridge YLE zkoušky   I přes veškerá úskalí, které nám Covid v loňském školním roce přinesl, se naši žáci zvládli online připravit na mezinárodně uznávanou zkoušku z anglického jazyka Cambridge English.   Jejich snaha přinesla ovoce a všichni, kteří zkoušku v červnu podstoupili, ji zvládli na výbornou.   Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů při zdolávání dalších úrovní. ...

Read More

Jak na jazykovou gramotnost v tomto školním roce

Jazyková gramotnost je jednou z nejdůležitějších vzdělávacích oblastí. Na naší škole vzděláváme žáky v mateřském jazyce, angličtině a ruštině.   Při výuce češtiny máme vytvořenu síť čtenářských klubů, které jsou zabezpečovány nejen školou, ale i za spolupráce s MAS Hrubý Jeseník a jsou propojeny na další projekty (např. spojení s kreativními dílnami). Zapojujeme žáky do celostátních soutěží Rosteme s ...

Read More

Co se dělo u třeťáků

Bezva začátek Příjemně odstartoval nový školní rok pro naše třeťáky. První zářijový týden totiž navštívili Středisko volného času v Bruntále, kde probíhal Veletrh kroužků. Na veletrhu si žáci protáhli tělo, posílili paměť, procvičili jemnou motoriku a obohatili své dovednosti a znalosti. Hlavním úkolem však bylo, aby aktivním způsobem načerpali inspiraci, jak naložit se svým volným časem. ...

Read More

KROUŽKY – ŠKOLNÍ DRUŽINA

Milí rodiče, od října zahájíme ve školní družině zájmové kroužky. Všechny kroužky budou probíhat vždy  od 15 hod. do 16 hod. Každý kroužek povede jiná vychovatelka:     SPORTOVNÍ AKTIVITY – Ž. Strouhalová – pondělí DRUŽINY VENKU – T. Vaculíková – úterý KREATIVNÍ TVOŘENÍ – A. Hlistová – úterý, čtvrtek DOPRAVNÍ VÝCHOVA  – P. Motalová ...

Read More

Certifikát Vojtovi

Vážení učitelé, zaměstnanci školy, rodiče, milí spolužáci!   Hledám vhodná slova i způsob pro upřímné poděkování za vaši nezištnou a opravdovou pomoc pro našeho bývalého spolužáka Vojtu. Děkuji vám všem, protože výsledky finanční sbírky jsou potěšující. Ve škole jsme vybrali 40 tisíc korun, někteří posílali individuálně na účet sbírky. Peníze budou Vojtovi velmi prospěšné. Pokud ...

Read More

Zkoušky Cambridge English u nás na škole

  Zkoušky Cambridge English jsou mezinárodně uznávaný systém zkoušek. Mohou zastoupit maturitu, univerzity a zaměstnavatelé je používají jako přesné měřítko jazykové úrovně. Jelikož si naše škola uvědomuje důležitost jazykové vybavenosti žáků, stali jsme se partnerskou školou certifikovaného zkouškového centra Jazyková škola Hello a každoročné nabízíme našim žákům přípravné kurzy ke zkouškám Cambridge English.     ...

Read More

REGION OČIMA MLADÝCH V. ROČNÍK

Read More

Adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku

  Vážení rodiče, zákonní zástupci, naše škola každoročně realizuje pro žáky 6. ročníku program často označovaný jako adaptační pobyt. Tento program je součástí našeho ŠVP a je pro všechny žáky povinný. Kvalita třídního kolektivu vytváří klima ve třídě, od kterého se odvíjí spokojenost či nespokojenost jednotlivých členů. Aby se děti ve třídě cítily dobře, neměl ...

Read More

NÁRODNÍ PLÁN DOUČOVÁNÍ

Národní plán doučování, vyhlášený pro podzimní a zimní měsíce letošního roku, má pomoci odstranit nedostatky, ke kterým mohlo dojít u části žáků při asynchronní výuce. Byla přesně stanovena kritéria, pomocí nichž identifikujeme v těchto dnech žáky, jichž by se měl národní plán týkat (došlo u nich k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání, jsou i v současnosti ohroženy školním neúspěchem ...

Read More

DOUČOVÁNÍ BRUNTÁL

Read More

Návod na přihlášení do MS OFFICE 365 (Teamsů)

Na webové stránce www.office.com klikni na ikonku PŘIHLÁSIT SE 2. Napište email, který Vám byl přidělen a zaslán prostřednictvím systému ŠKOLA ONLINE (www.skolaonline.cz). Email je ve tvaru: jmeno.prijmeni@1zsbr.cz. Např.: tomas.marny@1zsbr.cz   3. Zadej heslo a stiskni PŘIHLÁSIT SE. Heslo bylo zasláno v systému ŠKOLAONLINE. Pokud i tak heslo neznáš, máš problém s přihlášením, kontaktujte pana ...

Read More

UŽIVATELSKÉ ÚČTY PRO „TEAMSY“

Vážení rodiče a milí žáci, uživatelské přístupy do „výukové“ aplikace Teams v prostředí Office 365 byly žákům zaslány do ZPRÁVY ve školním informačním systému ŠKOLA ONLINE.

Read More

NAŠE AKTIVITY (KROUŽKY)

ZÁJMOVÉ ÚTVARY PRO VAŠE DĚTI

PÍSNIČKA

Pěvecký sbor „Písnička“ pracuje na naší škole již řadu let. Zkoušky probíhají každé pondělí odpoledne od 14:00 do 14:45 hod. v učebně Hv na 2. stupni. Sdružuje děti od 1. do 9. třídy, které mají chuť zpívat a zpěv jim přináší radost a potěšení.

Čtete více...

Kroužek ATLETIKY

Kroužek atletiky. Je určen pro žáky 6.-9.ročníku. Budeme běhat, skákat do dálky i do výšky, házet míčkem, vrhat koulí, hrát hry a soutěžit.
Tréninky budou probíhat každou středu od 14:00-15:00 hod.

Čtěte více...

VOLEJBAL

Trénink povede Mgr. David Pavelka - držitel licence volejbalového trenéra III. třídy
Kroužek je určen pro chlapce i dívky 5. až 9. ročníku naší školy.
Trénink bude probíhat dvakrát týdně, a to v pondělí a čtvrtek vždy od 14 00 hod do 15 00 .
Místem tréninku je tělocvična ZŠ Jesenická 10 Bruntál.

Čtěte více...

Florbal

Kdo jej vede: Mgr. Jakub Šimůnek–trenér ČFbÚ licence C

Kdy bude probíhat: 1x týdně v pátky od 14.00 – 15.00 hod

Kde: velká tělocvična ZŠ Bruntál Jesenická 10

Náplň kroužku florbalu :

– rozvoj pohybových schopností a herních činností ve florbale, vytváření týmového ducha, prostor pro rozvoj socializace a komunikace jedince s vrstevníky i dospělým trenérem. Podpora pohybové aktivity na úkor rozvoje obezity u mládeže. Příprava družstva na školní soutěže pořádané MŠMT, AŠSK, ČFBU či OFLZ.

Čtěte více...

Notička - hra na flétnu

Zájmový útvar Hra na flétnu úspěšně působí již mnoho let. Mohou jej navštěvovat děti od první třídy. Podrobně se seznamují se sopránovou zobcovou flétnou, s technikou hraní na hudební nástroj. Učí se správnému dýchání, rytmizaci, hrají i na rytmické hudební nástroje. Rozvíjí si svou hudební představivost, hudební paměť a estetické cítění.

Čtete více...

Archivy