Home

SLEDUJTE NAŠE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NOVINKY

Čertovské učení

Den před svátkem sv. Mikuláše si naši prvňáci prožili výuku čtení, psaní i počítání trochu jinak. Malí čertíci, andílci i Mikuláši si netradiční vyučovací hodiny užili, jak se patří. Neseděli jen v lavicích, ale protáhli své tělo i v tělocvičně, kde mezi sebou soutěžili v rychlosti a obratnosti. Po čertovské diskotéce byli odměněni sladkou nadílkou. ...

Read More

Anglické divadlo 2019

Dne 2. 12. 2019 měli žáci naší školy a žáci pozvaných okolních škol možnost zhlédnout v rámci výuky anglického jazyka divadelní představení v anglickém jazyce, které pro ně do Bruntálu přivezlo The Bear Educational Theatre z Prahy.     První představení „Fair Bear“ bylo určeno pro mladší žáky 3. – 4. ročníků. Příběh se odehrával v hotelu ...

Read More

Neuvěřitelné se stalo skutečností!

Neuvěřitelné se stalo skutečností! Jsme ve finále! Jedeme do Prahy!       Vážení přátelé, milí účastníci projektu Čtenář na jevišti,   po intenzivních dvou týdnech dospěla porota k závěru a vybrala 5 nejzajímavějších inscenací. Volba to byla nelehká, měli jsme možnost vidět spousty nadšených dětí s knihou v ruce, slibné herecké výkony i kvalitní ...

Read More

Celodružinová soutěž v hodu vlaštovkou

Poslední týden v listopadu proběhla ve školní družině soutěž v hodu vlaštovkou. Děti si samy vlaštovku složily z papíru a vymalovaly podle své představy.  Soutěže se zúčastnily všechny děti, které byly v tomto týdnu přítomny. V každém oddělení paní vychovatelka vyhodnotila tři nejhezčí vlaštovky a odměnila děti bonbonem.  Soutěž probíhala v malé tělocvičně. Děti měly dva hody, vždy byl zapsán lepší ...

Read More

Knihovnické lekce v novém školním roce u šesťáků už začaly…

Hodina českého jazyka (literatury) tak trošku jinak. Žádné školní lavice, žádné zvonění, žádné zkoušení… Učíme se vůbec? ANO! Jen jsme si pro předposlední listopadový týden (18. – 22. 11. 2019) vybrali jinou budovu, jiného učitele… Jsme v Městské knihovně Bruntál, na programu máme pohádky a nevšední hodinou literatury nás provází paní Alena Visurová. Hlásíme se, čteme, ...

Read More

Florbal – okrskové kolo postupové soutěže

Dne 8.11.2019 se odehrálo na sportovní hale v Bruntále okrskové kolo postupové soutěže ve florbale. Začátek turnaje byl v 8:00 hod. a ukončení proběhlo ve 13:35 hod. Soutěže se účastnili hráči dvou kategorií, odpovídající věkem žáků ze 6.-7.tříd v kat.III a 8.-9.tříd v kat. IV.  Turnaj se hrál systémem vzájemných zápasů v tabulce, kdy se počítaly tři body ...

Read More

Listopad ve školní družině

Listopad, listopad …, lístečky ze stromů nám sice spadly jako v té písničce, ale očekávaný sníh pořád nikde. Abychom aspoň trochu v sobě naladili zimu, museli jsme přiložit ruce k dílu a zimní atmosféru si vyrobit.   Z oken na nás postupně začaly pomrkávat sněhové vločky, usmívat se rozpustilí sněhuláci, na nástěnky se nastěhovali čerti s Mikulášem, a aby to ...

Read More

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Dne 10. prosince 2019 bude provoz školní družiny zajištěn pouze do 15.30 hodin. Děkujeme za pochopení.

Read More

Přednášky z předmětu Finanční gramotnost – spolupráce a návštěvy na SPŠ a OA Bruntál

Finanční gramotnost se na naší škole vyučuje v 8. ročníku – a aby tato výuka byla pro naše žáky ještě více zajímavá, využili jsme pozvání a obohatili ji prezentacemi výuky předmětu Finanční gramotnost tak, jak ji vyučují na SPŠ a OA v Bruntále. Žáci měli během návštěvy spřátelené školy možnost poznat nejen něco více z látky, kterou i ...

Read More

LANDART 2019

Landart – neboli krajinné umění – se vyjadřuje jak malými změnami v přírodě a krajině, tak obrovskými projekty v odlehlých a neobývaných oblastech. Uplatňuje přechod z ateliérů do přírody. Umělci tohoto směru se obrátili proti komerčnímu umění a měli záporný postoj k výrobě umění, které je v galeriích a muzeích. Tuto formu umění si již tradičně mohli vyzkoušet ...

Read More

VÍDEŇ – Školní poznávací zájezd, na který se nezapomíná!

Vážení rodiče, dnešní doba vyžaduje mimo jiné dovednosti i znalost cizího jazyka. Plánovaný zahraniční školní zájezd je dobrou příležitostí pro všechny školáky zkusit konečně cizí řeč použít i v běžných denních situacích. Během dní strávených v zahraničí si mohou děti aktivně procvičit své dosud nabyté vědomosti, setkají se s novými lidmi, kteří jim rádi pomohou překonat ostych ...

Read More

Sportovní dopoledne v rámci projektu spolupráce ZŠ a MŠ

Základní škola Bruntál, Jesenická 10, v rámci projektu spolupráce základní a mateřských škol pravidelně připravuje pro mateřinky z Bruntálu a okolí tematické návštěvní dny a prohlídky prostor naší školy. V projektu předškolní děti seznamujeme s prostředím a činnostmi, které je čekají po nástupu na základní školu. V rámci prohlídek proto máme pro děti připraven pestrý a zajímavý program, aby ...

Read More

Opět dramatizujeme aneb Jak jsme hráli divadlo

Blíží se soutěž Čtenář na Jevišti a my už probíráme, co letos budeme hrát. Padalo plno skvělých návrhů, ale žádný z nich nebyl ten pravý. Naštěstí máme naši úžasnou paní učitelku, která přišla s knihou od Vojtěcha Steklače – Jak jsme se učili slušně nadávat. Vybrali jsme kapitolu Jak jsme hráli divadlo, údajně ve škole hrajeme divadlo ...

Read More

Olympiáda v jazyce českém, školní kolo

V pátek 22. 11. 2019 se před osmou hodinou ranní sešli osmáci a deváťáci v počtu 25, aby se zúčastnili olympiády v jazyce českém. Jako první jsme se věnovali mluvnické části. Z hlav se kouřilo a mozkové závity šrotovaly. Všichni se pilně soustředili a do konce hodiny byli hotoví.   Krátký odpočinek po mluvnické části pominul a my jsme ...

Read More

Ocenění nejlepších žáků, studentů a kolektivů

Tak jako ti nejlepší herci dostávají za své výkony Oscara, také žáci a studenti byli oceněni za své skvělé výsledky ve škole, za výborné umístění na okresních i krajských olympiádách a samozřejmě za jejich píli a snahu.   Akce proběhla 15.11. 2019 v městském kině. Tohle datum bylo vybráno k 17. listopadu, kdy slavíme státní svátek –  ...

Read More

PŘÍPRAVNÉ KURZY KE ZKOUŠKÁM CAMBRIDGE ENGLISH – anglický jazyk (pro 5. ročníky)

  Nevíte, jak motivovat Vaše dítě ke studiu cizího jazyka a jak zjistit, na jaké úrovni znalostí se nachází?   Pak se společně zajímejte o kurzy YLE (Starters, Movers, Flyers), které jsou přípravou pro získání mezinárodního certifikátu Cambridge YLE (Young learnes English – úroveň A1 až A2 dle SERR) z anglického jazyka.     Každé dítě, ...

Read More

Provoz školní družiny ve dnech 3. 9 – 7. 9. 2018

Pondělí                  3. 9. 2018 od 7:00 – 15:00 hodin   Úterý – pátek       4. 9. – 7. 9. 2018  od 6:00 – 16:30 hodin       Informační schůzka pro rodiče žáků prvních tříd proběhne 3. 9. 2018 v 8:30 hod. Zde se rodiče dozví veškeré informace týkající se ŠD a zároveň v případě zájmu obdrží přihlášku ...

Read More

NAŠE AKTIVITY (KROUŽKY)

ZÁJMOVÉ ÚTVARY PRO VAŠE DĚTI

PÍSNIČKA

Pěvecký sbor „Písnička“ pracuje na naší škole již řadu let. Zkoušky probíhají každé pondělí odpoledne od 14:00 do 14:45 hod. v učebně Hv na 2. stupni. Sdružuje děti od 1. do 9. třídy, které mají chuť zpívat a zpěv jim přináší radost a potěšení.

Čtete více...

Kroužek ATLETIKY

Kroužek atletiky. Je určen pro žáky 6.-9.ročníku. Budeme běhat, skákat do dálky i do výšky, házet míčkem, vrhat koulí, hrát hry a soutěžit.
Tréninky budou probíhat každou středu od 14:00-15:00 hod.

Čtěte více...

VOLEJBAL

Trénink povede Mgr. David Pavelka - držitel licence volejbalového trenéra III. třídy
Kroužek je určen pro chlapce i dívky 5. až 9. ročníku naší školy.
Trénink bude probíhat dvakrát týdně, a to v pondělí a čtvrtek vždy od 14 00 hod do 15 00 .
Místem tréninku je tělocvična ZŠ Jesenická 10 Bruntál.

Čtěte více...

Florbal

Kdo jej vede: Mgr. Jakub Šimůnek–trenér ČFbÚ licence C

Kdy bude probíhat: 1x týdně v pátky od 14.00 – 15.00 hod

Kde: velká tělocvična ZŠ Bruntál Jesenická 10

Náplň kroužku florbalu :

– rozvoj pohybových schopností a herních činností ve florbale, vytváření týmového ducha, prostor pro rozvoj socializace a komunikace jedince s vrstevníky i dospělým trenérem. Podpora pohybové aktivity na úkor rozvoje obezity u mládeže. Příprava družstva na školní soutěže pořádané MŠMT, AŠSK, ČFBU či OFLZ.

Čtěte více...

Notička - hra na flétnu

Zájmový útvar Hra na flétnu úspěšně působí již mnoho let. Mohou jej navštěvovat děti od první třídy. Podrobně se seznamují se sopránovou zobcovou flétnou, s technikou hraní na hudební nástroj. Učí se správnému dýchání, rytmizaci, hrají i na rytmické hudební nástroje. Rozvíjí si svou hudební představivost, hudební paměť a estetické cítění.

Čtete více...

Archivy