Home

SLEDUJTE NAŠE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NOVINKY

LandArt 2018

Jako každý rok na podzim se sedmé ročníky vydávají tvořit do přírody. V rámci výtvarné a environmentální výchovy jsme v říjnu navštívili městský park a realizovali jsme  krajinné umění neboli landart. Toto umění se vyjadřuje jak malými změnami v přírodě a krajině, tak obrovskými projekty v odlehlých a neobývaných oblastech. Uplatňuje přechod z ateliérů do přírody. Umělci ...

Read More

Ohlédnutí za třídními schůzkami

Přestože ve čtvrtek 11. října bylo krásné slunečné počasí, účast rodičů na třídních schůzkách byla nadprůměrná. Jsme tímto faktem velmi potěšeni, protože dobrá spolupráce s rodiči je jedním z předpokladů, že se nám všem bude dařit uskutečňovat náš společný cíl – výchovu a vzdělávání žáků.   První rodiče – delegáti spolku za jednotlivé třídy – se ...

Read More

Přespolní běh – okresní kolo

Dne 2.10. jsme jako velká výprava 45 závodníků vyrazili na okresní kolo v přespolním běhu do areálu biatlonové střelnice v Břidličné. Přes drobný déšť a silnou konkurenci 12 škol z celého okresu jsme dosáhli řady pěkných umístění: Nejúspěšnější byli chlapci I.kategorie (1.-3.ročník). V jednotlivcích obsadil  3.místo Dominik Kuspiš a Petr Bystrický byl v této kategorii nejrychlejší. Jako družstvo skončili chlapci ...

Read More

VÝLET DO OLOMOUCKÉ ZOOLOGICKÉ ZAHRADY

Nadešel ten den. Čtvrtek 27. září 2018.   Nikdo z nás dnes nemůže dospat. Těšíme se, že opustíme stereotyp školního dne a vydáme se do olomoucké zoologické zahrady. A proč zrovna v tomto složení? Jelikož byla naše třída, dnes už 8. B, nejlepší ve sběru papíru a aktivní ve všech ekologických aktivitách. Společně s námi tvoří partu aktivní ...

Read More

Družina v září

Školní rok se nám krásně rozběhl a ani jsme se nenadáli, první školní měsíc je za námi.   Přibyli nám noví kamarádi, nové povinnosti a úkoly. Museli jsme si připomenout pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidla slušného chování a ještě mnoho dalších věcí, na které jsme možná někteří během prázdnin zapomněli. Všechno jsme zvládli a ...

Read More

Přednáška k předmětu Finanční gramotnost

Přednáška k předmětu Finanční gramotnost v rámci spolupráce a návštěvy KB Bruntál     Být gramotný znamená naučit se číst, psát a počítat. Být gramotný finančně neznamená pouze využívat tyto znalosti i ve světě peněz a finančních produktů, ale je nutná alespoň základní znalost fungování společnosti, jejich zákonů, zvyklostí a pravidel, jež se dotýkají peněz, bank, půjček či ...

Read More

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ!

Z důvodu havárie bude dne 4. 10. 2018 (čtvrtek) přerušen rozvod tepla a teplé vody. Výuka všech žáků bude probíhat do 10:40. Poté bude následovat oběd a odchod všech žáků domů. Ruší se: ranní, odpolední družina, všechny kroužky, doučování, shromáždění delegátů a třídní schůzky. Třídní schůzky a shromáždění delegátů se přesouvá na 11. 10. 2018 (čtvrtek). Místa i ...

Read More

Mezinárodní den jazyků

Letos poprvé jsme se zúčastnili projektového dne „Mezinárodní den jazyků „pořádaný Všeobecným a sportovním gymnáziem Bruntál.   Jednalo se o dopoledne plné soutěží a her z oblasti jazykovědy, dějepisných i zeměpisných věd.   Projektového dne se zúčastnilo celkem 5 družstev 9. ročníků bruntálských základních škol. Naše škola vyslala 2 družstva, další družstva byla ze Základní školy ...

Read More

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SPOLKU PŘÁTEL ZŠ BRUNTÁL, JESENICKÁ   Z pověření výboru spolku svolávám shromáždění delegátů, které se uskuteční ve čtvrtek 4. 10. 2018 v 15:00 hod. ve sborovně Základní školy Bruntál, Jesenická 10 Program: Volba do kontrolní komise Různé V Bruntále 25. 9. 2018                                                               Petra Romanská     (předsedkyně spolku)  

Read More

Talentové zkoušky

Talentové zkoušky se konají:   do uměleckých oborů v konzervatořích, např. obor Hudba do oborů maturitních i s vyučením ze skupiny Umění a užité umění 82, např. obor s maturitou Užitá malba, obor s vyučením Umělecký kovář a zámečník, pasíř do 4, 6 a 8letých oborů Gymnázium se sportovní přípravou (kromě toho čeká uchazeče a uchazečky povinná jednotná přijímací zkouška).     Kritéria přijímaček se ...

Read More

Útěk do divočiny vol. 8

Bylo, nebylo, že sedlo Skřítek zase jednou přivítalo partu nadšených dobrodruhů. Byl to takový ten mix zkušených zálesáků, lovců zážitků a nezkušených „Greenhornů“. Ti všichni společně vyrazili po zelené značce vstříc bájnému Krtinci. Cesta jim pěkně odsýpala, cítili vůni a kouzlo podzimního lesa. Překonat skalku u vyhlídky nebyl problém a přišla první opravdová zkouška. Skalní jehla vysoká osm ...

Read More

Veletrh sociálních služeb v Bruntále 2018

Veletrh sociálních služeb v Bruntále 2018 přilákal ve čtvrtek 13. 9. i naše deváťáky. Co nejen jim, ale všem návštěvníkům letos nabídl?   odborná stanoviště sociálních a návazných služeb prezentaci zdravotních a kompenzačních pomůcek tělesný analyzátor tuku, vody, svalové hmoty v těle měření cukru z krve ukázky první pomoci lékařské vyšetření mateřských znamének ochutnávku zdravé výživy hudební ...

Read More

Provoz školní družiny ve dnech 3. 9 – 7. 9. 2018

Pondělí                  3. 9. 2018 od 7:00 – 15:00 hodin   Úterý – pátek       4. 9. – 7. 9. 2018  od 6:00 – 16:30 hodin       Informační schůzka pro rodiče žáků prvních tříd proběhne 3. 9. 2018 v 8:30 hod. Zde se rodiče dozví veškeré informace týkající se ŠD a zároveň v případě zájmu obdrží přihlášku ...

Read More

Další informace k GDPR

Vážení rodiče,   do účinnosti nových pravidel týkajících se zpracování osobních údajů zbývají 3 dny, takže se pokusíme přidat některé další informace, zopakovat to nejdůležitější a zodpovědět případné dotazy.   Naše škola je tedy správce osobních údajů Vás a Vašich dětí. Budete-li nás potřebovat kontaktovat, použijte:   Tel.: 552 306 871 E-mail: reditel@1zsbr.cz ID datové schránky: ...

Read More

Pěvecká soutěž Májová notička

10.5.2018 proběhla pěvecká soutěž Májová notička na ZŠ Břidličná. Zpěváci byli rozděleni do tří kategorií. V první kategorii se předvedli žáci 1. ročníků, ve druhé kategorii zpívali žáci 2.a 3. ročníků. Ve třetí kategorii zazpívali ti nejstarší žáci 4. a 5. tříd. Byl to již 21. ročník soutěže a zatím vždy, když jsme se zúčastnili, získali ...

Read More

Pohár rozhlasu – okresní kolo

V pátek 11.května se velká výprava 38 závodníků vydala bojovat na okresní kolo Poháru rozhlasu do Krnova. Soutěž probíhala v klasických atletických disciplínách: běh na 60m, vytrvalostní běh, skok do dálky, skok do výšky, hod míčkem, vrh koulí a štafeta 4x60m.   Naše škola měla zastoupení ve všech 4 kategoriích a získali jsme řadu pěkných umístění:   ...

Read More

Plánované akce družiny v listopadu 2018

AKCE   DRUŽINY  V  LISTOPADU   TVOŘÍME                       – ovoce podzimu (různé výtvarné techniky)                                            –  vánoční dekorace z papíru (výzdoba ŠD)                                            –  výroba papírové šipky                                            –  adventní dekorace   LETECKÁ  SOUTĚŽ      – soutěž jednotlivců v hodu šipkou o diplomy a ceny                  ...

Read More

NAŠE AKTIVITY (KROUŽKY)

ZÁJMOVÉ ÚTVARY PRO VAŠE DĚTI

PÍSNIČKA

Pěvecký sbor „Písnička“ pracuje na naší škole již řadu let. Zkoušky probíhají každé pondělí odpoledne od 14:00 do 14:45 hod. v učebně Hv na 2. stupni. Sdružuje děti od 1. do 9. třídy, které mají chuť zpívat a zpěv jim přináší radost a potěšení.

Čtete více...

Kroužek ATLETIKY

V letošním školním roce nově otvíráme kroužek atletiky. Je určen pro žáky 6.-9.ročníku. Budeme běhat, skákat do dálky i do výšky, házet míčkem, vrhat koulí, hrát hry a soutěžit.
Tréninky budou probíhat každou středu od 14:00-15:00 hod. Začínáme 20.9. 2017
Přihlášky a veškeré informace získáte u p.uč. P.Sovadinové.

VOLEJBAL

Trénink povede Mgr. David Pavelka - držitel licence volejbalového trenéra III. třídy
Kroužek je určen pro chlapce i dívky 5. až 9. ročníku naší školy.
Trénink bude probíhat dvakrát týdně, a to v pondělí a čtvrtek vždy od 14 00 hod do 15 00 .
Místem tréninku je tělocvična ZŠ Jesenická 10 Bruntál.

Více

Notička - hra na flétnu

Zájmový útvar Hra na flétnu úspěšně působí již mnoho let. Mohou jej navštěvovat děti od první třídy. Podrobně se seznamují se sopránovou zobcovou flétnou, s technikou hraní na hudební nástroj. Učí se správnému dýchání, rytmizaci, hrají i na rytmické hudební nástroje. Rozvíjí si svou hudební představivost, hudební paměť a estetické cítění.

Čtete více...

Archiv