Home

SLEDUJTE NAŠE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NOVINKY

ŠKOLNÍ DRUŽINA U HASIČŮ

V rámci celostátně vyhlášeného Dne požární bezpečnosti se v pátek 13.9. vypravily děti 5.a 6.oddělení ŠD na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Hasičského záchranného sboru v Bruntále.       Nejdříve jsme si prohlédli posilovnu a moderní vybavenost hasičského záchranného sboru. Dozvěděli jsme se, jak se zachovat v případě požáru, co jsou požární hlásiče a jak se správně ...

Read More

Slavnostní předávání certifikátů Cambridge English

V pátek 9. září převzali ti žáci Základní školy Bruntál, Jesenická 10, kteří se v loňském roce účastnili přípravného kurzu ke zkouškám Cambridge English a přihlásili se k závěrečným testům, své certifikáty Cambridge English za úspěšné složení této mezinárodně uznávané jazykové zkoušky.     Žáci skládali zkoušku již v červnu, nyní jim za účasti učitelů, spolužáků, vedení školy a ...

Read More

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SPOLKU PŘÁTEL ZŠ BRUNTÁL, JESENICKÁ

Z pověření výboru spolku svolávám shromáždění delegátů, které se uskuteční ve čtvrtek 26. 9. 2019 v 15:15 hod. ve sborovně Základní školy Bruntál, Jesenická 10.   Program: Výše členského příspěvku od školního roku 2019/2020 Žádosti o finanční příspěvek Různé     V Bruntále 12. 9. 2019                                                                         Mgr. Petra Benýšková předsedkyně spolku

Read More

Kroužek Jazykové školy Hello – „Angličtina s rodilým mluvčím!“

Vážení rodiče,   jak už jsme vás informovali na našich webových stránkách a třídních schůzkách, i v letošním školním roce otevíráme od září kroužek Jazykové školy Hello – „Angličtina s rodilým mluvčím!“.     Pokud máte zájem přihlásit vaše dítě na tento kroužek, prosíme vás o vyplnění závazné přihlášky na stránkách Jazykové školy Hello do 13. 9. ...

Read More

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE – ŠKOLNÍ DRUŽINA

Upozorňujeme rodiče dětí, které navštěvují školní družinu, že po dobu rekonstrukce tělocvičny bude průchod na školní hřiště uzavřen.     V nutných případech si pro své děti můžete chodit na hřiště přes chodbu 1.stupně (sledujte prosím značení). Jestli je Vaše dítě právě venku, se dozvíte z informační  nástěnky ve vestibulu.            Děkujeme ...

Read More

Angličtina pro děti s Wow! – (pro žáky 1. – 2. tříd)

  Co v rámci kurzu nabízíme a co všechno dítě v setu Wow! získává?   propracovaný set učebnic, audio písniček, videoklipů a dalších materiálů pro výuku angličtiny na ZŠ unikátní videoklipy umožňují každému dítěti kontakt s rodilým mluvčím a zkušeným lektorem v jedné osobě první ucelené materiály, které komunikují s dětem prostřednictvím skutečné lidské tváře výuka formou edukativní hry na základě osvědčené ...

Read More

PŘÍPRAVNÉ KURZY KE ZKOUŠKÁM CAMBRIDGE ENGLISH – anglický jazyk (pro 5. ročníky)

  Nevíte, jak motivovat Vaše dítě ke studiu cizího jazyka a jak zjistit, na jaké úrovni znalostí se nachází?   Pak se společně zajímejte o kurzy YLE (Starters, Movers, Flyers), které jsou přípravou pro získání mezinárodního certifikátu Cambridge YLE (Young learnes English – úroveň A1 až A2 dle SERR) z anglického jazyka.     Každé dítě, ...

Read More

KROUŽKY ANGLIČTINY NA 1. STUPNI ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Vážení rodiče,   dovolte nám představit skupinové kroužky angličtiny pro 1. stupeň ZŠ, plánované pro školní rok 2019/2020.  A že jich bude opravdu dost a bude z čeho vybírat :-).  Přesvědčte se sami.      Angličtina pro děti s Wow! Kroužek angličtiny pro žáky 1. a 2. tříd       Angličtina s rodilým mluvčím! Kroužek angličtiny pro ...

Read More

Třídní schůzky ŠESTÝ ROČNÍK

Vážení rodiče šesťáků,     zveme vás na třídní schůzky, které se uskuteční již tento čtvrtek 5. 9. 2019 v 15:30 v jídelně školy. Při této příležitosti se seznámíte s vyučujícími 6. ročníku, poskytneme vám důležité informace – mimo jiné o plánovaném adaptačním pobytu (12. a 13. 9.) a po skončení tohoto setkání budou pokračovat třídní schůzky jednotlivých tříd s třídními ...

Read More

Třídní schůzky na prvním stupni už první týden v září

Po zkušenostech z minulých let jsme vyhodnotili, že první setkání se zákonnými zástupci žáků prvního stupně bude nejideálnější ihned na začátku nového školního roku 2019/2020. Třídní schůzky rodičů prvňáčků proběhnou hned první den nového školního roku, schůzky rodičů žáků druhého až pátého ročníku ve čtvrtek 5. 9. 2019 v 15:30 v jednotlivých třídách. Třídní učitelé budou zákonné zástupce ...

Read More

Rozdělení dětí do oddělení ve školní družině

Začíná nám nový školní rok a všichni plni elánu a nadšení očekáváme věci příští.  Jistě tento rok přinese mnoho nového a obohacujícího pro každého z nás. Těšíme se na nové kamarády, ale i zážitky, kterých bude určitě hodně. Takže všichni hurá do školy a družiny, abychom jsme si ty nové věci spolu užili.                              S kým a ...

Read More

Seznam žáků 6. ročník školní rok 2019/2020

    Školní rok: 2019/2020 Školní rok: 2019/2020 Školní rok: 2019/2020 Třída: VI. A Třída: VI. B Třída: VI. C TU: Ing. Marek Jelínek, DiS. TU: Mgr. Pavlína Daňková TU: Mgr. Radka Barusel 1 BĚLÍČEK Jakub BÁLINT Filip BAJGAROVÁ Karolína 2 FIEDOR Filip DRESCHER Jiří BRÁZDIL Michal 3 FOJTÁŠEK Miroslav HAMŘÍKOVÁ Michaela DANĚK Jindřich 4 ...

Read More

Provoz školní družiny ve dnech 2. 9. – 6. 9. 2019

Provoz školní družiny ve dnech 2. 9. – 6. 9. 2019     Pondělí                 2. 9.                     7:00 – 15:00 hod. Úterý – pátek      3. 9. – 6. 9.           6:00 – 16:00 hod.     Informační schůzka pro rodiče žáků prvních tříd proběhne 2. 9. 2019 v 8:30 hodin v prostorách ŠD. Zde se rodiče dozví veškeré informace ...

Read More

Seznam žáků 1. ročník školní rok 2019/2020

Seznam žáků 1. ročník školní rok 2019/2020     Školní rok: 2019/2020 Školní rok: 2019/2020 Školní rok: 2019/2020 Třída: I. A Třída: I. B Třída: I. C TU: Mgr. Michaela Šrubařová TU: Mgr. Nela Zothová TU: Mgr. Monika Zpěváková 1 Balint Tomáš Barnetová Stela Baláž Jakub 2 Bocková Terezie Blažková Eliška Bartoňová Nela 3 Humpulová Daniela ...

Read More

Kroužek s rodilým mluvčím

Vážení rodiče, i v letošním školním roce otevíráme již od září kroužek Jazykové školy Hello – „Angličtina s rodilým mluvčím!“.     Pokud máte zájem přihlásit Vaše dítě na tento kroužek, prosíme vás o vyplnění závazné přihlášky na stránkách Jazykové školy Hello a o úhradu jimi požadované platby.   Link k platbě a k vyplnění závazné přihlášky naleznete ...

Read More

Třídy a třídní učitelé pro školní rok 2019/2020 – I. stupeň

Třídy a třídní učitelé pro školní rok 2019/2020 – I. stupeň     1. PODLAŽÍ III. A PaedDr. Hájek Leoš 51 V. A Mgr. Tabachová Zuzana 52 III. C Mgr. Zatloukalová Iveta 54 II. A Mgr. Grenarová Eva 55       I. D  Mgr. Červenková Pavlína speciální třída Netřídní učitelé na prvním stupni Mgr. ...

Read More

ORGANIZACE 1. TÝDNE ŠKOLY

Organizace výuky – 2. 9. – 6. 9. – školní rok 2019 / 2020   1. stupeň   1. ročník   po 2. 9.                         Slavnostní zahájení školního roku 8:00 – 8:45 út 3. 9.                      ...

Read More

Upozornění pro nové strávníky nastupujících 2.9.2019

V předešlých letech se nám osvědčilo vyřizování stravného předem – zasláním vyplněné přihlášky. Této možnosti můžete využít již v průběhu prázdnin. V příloze najdete přihlášku, kterou můžete přinést jak osobně již vyplněnou, nebo zaslat na emailovou adresu – jidelna@1zsbr.cz. Strávníka zavedeme do systému a budou mu přiděleny potřebné údaje pro zřízení trvalého příkazu, které Vám zašleme na Váš ...

Read More

Červnové loučení

Červen, vysvědčení, prázdniny, tři slova, která nás nabíjejí radostí. Červen je u konce, ale dny předešlé nemůžeme opomenout, vlastně zážitky, které nám tento měsíc nabídl. Olympiáda. Týden soutěžení v netradičních sportovních disciplínách, které mohl absolvovat každý.   Hod na cíl, žabí trojskok, chůze na chůdách, opičí dráha a hlemýždí závod byly disciplíny, ve kterých jsme si ...

Read More

Na prázdniny s novou knihou

Jsem moc ráda, že nás učitelé ve škole neustále vedou ke čtení. Jsem si vědoma toho, že čtení nás obohacuje na všech frontách, že je pro nás nesmírně důležité. Proto se mi velmi zamlouvala akce nazvaná Na prázdniny s novou knihou, o které jsme všechny děti i rodiče podrobně informovali. Chtěli jsme, aby si každé dítě ...

Read More

Informace o volné pracovní pozici (kuchař/kuchařka)

Informace o volné pracovní pozici   Od 1. 9. 2019 přijmeme vyučenou kuchařku (kuchaře). Životopisy prosím zašlete elektronicky na adresu reditel@1zsbr.cz nejpozději do 4. 7. 2019.  

Read More

Sdělení rodičům budoucích prvňáčků

Milí rodiče našich budoucích prvňáčků, při nástupu do školy budou vaše děti potřebovat:   – aktovku, pouzdro, papuče a pytlík na papuče, oblečení do tělesné výchovy, krabici papírových kapesníků, malou plastovou obálku velikost A5 s drukem, mazací tabulku velikost A4 a fix na tabulku   – pastelky (nejlépe trojhranné), 3 tužky č.2 (trojhranné), nůžky, lepidlo (tuhé ...

Read More

ÚČAST V LITERÁRNÍ SOUTĚŽI „TŘÍDĚNÍ TEXTILU JE BÁSNIČKA, ANEB CO SE DĚJE ZA DVÍŘKY“

Třída III. B se společně s paní učitelkou Martinou Horákovou zapojila do literární soutěže „Třídění textilu je básnička, aneb co se děje za dvířky,“ kterou vyhlásila firma TextilEco a. s., Boskovice.    Soutěž je určena pro žáky prvního stupně základních škol. Autorská báseň má symbolizovat cestu oděvů potom, co se odevzdají do kontejneru k dalšímu využití.   Nejzdařilejší ...

Read More

Upozornění pro rodiče – školní družina

Upozornění pro rodiče   Provoz školní družiny dne 28.6. 2019 (pátek) bude probíhat pouze do 13.00 hodin. Děkujeme za pochopení

Read More

Poprvé na naší škole – Cambridge YLE zkoušky

Koncem školního roku měli žáci prvního stupně poprvé možnost skládat mezinárodně uznávanou zkoušku z anglického jazyka Cambridge English (Young Learners English Test na úrovni Starters).     Certifikáty Cambridge English jsou všeobecně uznávány na celém světě, a tím dávají svým držitelům nové možnosti. Zkoušky YLE=Young Learners English Test jsou strukturovány tak, aby žáky motivovaly k učení ...

Read More

Odznak všestrannosti olympijských vítězů OVOV – krajské finále

Dne 3.6. proběhlo v Opavě krajské finále soutěže Sazka olympijský víceboj, na kterou se probojovala Ester Škultéty ze VII.B.   Soutěž je náročná hlavně v počtu disciplín, které musí závodníci zvládnout během jediného dne.   Jedná se o tyto disciplíny: běh na 60m, skok daleký, hod kriketovým míčkem, sedy -lehy, shyby na šikmé lavici a běh na ...

Read More

Čokoládová tretra 2019

Dne 13.6. jsme vyrazili se skupinkou 16 dětí z 1.stupně na běžeckou soutěž do Ostravy. Na velkém atletickém stadionu nás přivítalo teplo, ostré slunce a rozpálená tartanová dráha. Závodit v těchto podmínkách nebylo jednoduché, ale všichni jsme to zvládli na jedničku, a dokonce přivezli i cenné medaile.   V běhu na 200 m se na 7.místě umístil Daniel ...

Read More

„ČÍSKÉ DORTY“ Z VIII.A

Jako každý rok pečou maminky s dětmi buchty, koláče a dezerty na zahradní slavnost. Letos jsme se rozhodli, že uděláme nějaké cheesecaky.  Naše třída přinesla celkem devět dortů. Recept je naprosto jednoduchý. Jediné, co potřebujete, jsou 2 tvarohy (může být polotučný i plnotučný), sušenky, máslo a 2 čokolády.   Sušenky rozdrtíte a smícháte s rozpuštěným máslem. V ...

Read More

Kurz první pomoci žáků 9. ročníku

Tradiční akcí, která se koná ke konci školního roku, je kurz první pomoci pořádaný pro žáky 9. ročníku. Je důležité, aby žáci uměli ošetřit určitá zranění, pomoci, když to potřebuje naše okolí, rodina. Žáci po absolvování kurzu získali dovednosti, které využijí v dalším životě. Základům poskytování 1. pomoci se naučili pod vedením pracovníka záchranné služby,  dále ...

Read More

Sportovní odpoledne v duchu Skotských her

  V úterý 28. května je nad Bruntálem zataženo a prší. To rozhodně nejsou optimální podmínky pro pořádání 5. ročníku Skotských her na Základní škole Bruntál, Jesenická 10. Vše už je ale nachystáno, závodníci připraveni, hosté z Polska na cestě. Nedá se nic dělat, ke slovu přichází indoor varianta s upraveným programem. Klasický skok do dálky je nahrazen ...

Read More

Vyhodnocení soutěže „Požární ochrana očima dětí“

V závěru měsíce května 2019 proběhlo vyhodnocení okresního kola soutěže „Požární ochrana očima dětí“. I naše škola do této výtvarné soutěže zaslala práce žáků. V kategorii ZŠ 2 první místo získala Petra Hudecová z V. C a druhé místo patří Michalu Brázdilovi z V. C. Všem zúčastněným děkujeme a vítězům blahopřejeme.

Read More

STORYTELLING

Jako každou středu jsem přišla do klubu na poslední chvíli. Dnes jsem však výjimečně spěchala víc než obvykle, protože  za námi přijela z Prahy paní Markéta Holá a představila nám storytelliing. Jako první nám vyprávěla o králi, který se velmi nudil, a tak prohlásil, že ten, kdo krále donutí říct slovo „lež“ získá princeznu. Tímhle příběhem  ...

Read More

Bronzový certifikát : Finančně gramotná škola

Naše škola právě získala bronzový certifikát – Finančně gramotná škola. Certifikát je oceněním práce všech našich učitelů a žáků v oblasti finančního vzdělávání, které považujeme v dnešní době za tak důležité.   Certifikát potvrzuje, že našim žákům poskytujeme kvalitní vzdělání v oblasti finanční gramotnosti, která je důležitou součástí života každého člověka. Máme zpracovánu vlastní metodiku „Jak rozvíjíme finanční gramotnost na naší ...

Read More

Jarní koncert

Dne 14.5. 2019 ve velkém sále Kina Centrum přivítal flétnový soubor Notička a pěvecký sbor Písnička jaro. Sálem zazněly nejen lidové písně, ale také přednesové skladby Antonína Dvořáka, W. A. Mozarta aj. v podání sólistů Denise Vodičky, Dana Rozprýma, Martiny Kolářové, Barbory Nedopilkové, Lady Daňkové a Martiny Kolářové.     Koncert osvěžily skladby takových interpretů ...

Read More

Termín zápisu do 1. ročníku stanoven

Termín zápisu do 1. ročníku stanoven Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020 byl stanoven takto:   pátek 12. dubna od 14:00 do 17:00 sobota 13. dubna od 8:00 do 11:00     Od této chvíle budete na našich stránkách nacházet postupně množství informací tak, jak je budeme získávat a upřesňovat, abyste se mohli ...

Read More

Dobrý anděl 2018

Dovolím si malé ohlédnutí za přáním našich absolventů coby Dobrých andělů z bývalé IX. A. Pomáhat lidem v nouzi má svůj účinek, který zahřeje u srdce. Chtěl bych ten pocit dopřát více lidem. Ondřej Gronkowiec.   Byla bych ráda, kdyby se i jiné třídní kolektivy domluvily a pomáhaly. Není to fakt složité! Marie Trdlicová.   Světe, div se! ...

Read More

Provoz školní družiny ve dnech 3. 9 – 7. 9. 2018

Pondělí                  3. 9. 2018 od 7:00 – 15:00 hodin   Úterý – pátek       4. 9. – 7. 9. 2018  od 6:00 – 16:30 hodin       Informační schůzka pro rodiče žáků prvních tříd proběhne 3. 9. 2018 v 8:30 hod. Zde se rodiče dozví veškeré informace týkající se ŠD a zároveň v případě zájmu obdrží přihlášku ...

Read More

NAŠE AKTIVITY (KROUŽKY)

ZÁJMOVÉ ÚTVARY PRO VAŠE DĚTI

PÍSNIČKA

Pěvecký sbor „Písnička“ pracuje na naší škole již řadu let. Zkoušky probíhají každé pondělí odpoledne od 14:00 do 14:45 hod. v učebně Hv na 2. stupni. Sdružuje děti od 1. do 9. třídy, které mají chuť zpívat a zpěv jim přináší radost a potěšení.

Čtete více...

Kroužek ATLETIKY

Kroužek atletiky. Je určen pro žáky 6.-9.ročníku. Budeme běhat, skákat do dálky i do výšky, házet míčkem, vrhat koulí, hrát hry a soutěžit.
Tréninky budou probíhat každou středu od 14:00-15:00 hod.

Čtěte více...

VOLEJBAL

Trénink povede Mgr. David Pavelka - držitel licence volejbalového trenéra III. třídy
Kroužek je určen pro chlapce i dívky 5. až 9. ročníku naší školy.
Trénink bude probíhat dvakrát týdně, a to v pondělí a čtvrtek vždy od 14 00 hod do 15 00 .
Místem tréninku je tělocvična ZŠ Jesenická 10 Bruntál.

Čtěte více...

Florbal

Kdo jej vede: Mgr. Jakub Šimůnek–trenér ČFbÚ licence C

Kdy bude probíhat: 1x týdně v pátky od 14.00 – 15.00 hod

Kde: velká tělocvična ZŠ Bruntál Jesenická 10

Náplň kroužku florbalu :

– rozvoj pohybových schopností a herních činností ve florbale, vytváření týmového ducha, prostor pro rozvoj socializace a komunikace jedince s vrstevníky i dospělým trenérem. Podpora pohybové aktivity na úkor rozvoje obezity u mládeže. Příprava družstva na školní soutěže pořádané MŠMT, AŠSK, ČFBU či OFLZ.

Čtěte více...

Notička - hra na flétnu

Zájmový útvar Hra na flétnu úspěšně působí již mnoho let. Mohou jej navštěvovat děti od první třídy. Podrobně se seznamují se sopránovou zobcovou flétnou, s technikou hraní na hudební nástroj. Učí se správnému dýchání, rytmizaci, hrají i na rytmické hudební nástroje. Rozvíjí si svou hudební představivost, hudební paměť a estetické cítění.

Čtete více...

Archivy