Home

SLEDUJTE NAŠE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NOVINKY

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ VE ŠD – 3. a 4. ročníky

Dne 12. dubna se děti po dlouhé době vrátily do školy. Radost ze setkání byla oboustranná. Děti se opět mohly setkat s kamarády na půdě školy, kde jsme pro ně připravili různé akce. Hned v úvodu po nástupu do školy jsme vyhlásili dopravní soutěž.     Dopravní soutěž pro 3. a 4. třídy probíhala ve školní družině ...

Read More

Provoz školní jídelny od 24. 5. 2021

Důchodci: 10:45 – 11:00 (obědy do odnosných nádob) Zaměstnanci školy: průběžně Žáci: I. A, I. B, II. A – 11:00 II. B, II. C, III. A – 11:20 III. B, III. C, IV. B – 11:40 IV. A, IV. C, V. A – 12:00 V. B, V. C – 12:20 VI. A, B, C – ...

Read More

SOUBOJ ČTENÁŘŮ 2021

Dne 12. května 2021 proběhlo online kolo soutěže Souboj čtenářů 2021. Jedná se o soutěž společnosti Svět knihy, s.r.o. pod záštitou Svazu českých knihkupců a nakladatelů, která je vyhlášena v rámci kampaně Rosteme s knihou a její podstata spočívá ve znalosti obsahu přečtených knih.   Žáci třídy VI. C se již od března připravovali, aby ...

Read More

Informace k provozu ŠD od 17. 5. 2021

Provoz ŠD je zajištěn do 17:00 hod. Školní družinu budou moci opět navštěvovat všechny přihlášené děti prvních až pátých tříd. Děti, které navštěvují ranní družinu, se testují 1x týdně v ranní družině (pondělí).   Rozdělení dětí do oddělení ŠD je stejné, jako na začátku září. Seznamy dětí budou vyvěšeny na nástěnce ve vestibulu ŠD. • ...

Read More

Organizace prvního a druhého stupně v týdnu od 17. 5. 2021 do 21. 5. 2021

První stupeň   Žáci celého prvního stupně se testují pouze v pondělí. Organizace testování zůstává stejná jako v předešlých týdnech. Od 17. 5. 2021 je zrušena třída žáků pro zaměstnance vybraných profesí. Školní družina se vrací do běžného režimu včetně složení jednotlivých oddělení.     Druhý stupeň   Od pondělí  se vrací do školy žáci 8. a ...

Read More

Provoz školní jídelny od 17. 5. 2021

Důchodci: 10:45 – 11:00 (obědy do odnosných nádob) Zaměstnanci školy: průběžně Žáci: I. A, I. B, II. A – 11:00 II. B, II. C, III. A – 11:20 III. B, III. C, IV. B – 11:40 IV. A, IV. C, V. A – 12:00 V. B, V. C – 12:20 VIII. A, VIII. B, VIII. ...

Read More

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ VE ŠD – 1. a 2. ročníky

Duben, měsíc bezpečnosti, nás přiměl k tomu, zopakovat si pravidla silničního provozu. Sluníčko na nás jukalo a vybízelo k cyklistickým toulkám. A co je nejdůležitější pro cyklisty? Výbava a hlavně pravidla, která je potřeba znát. Ve školní družině proběhla dopravní soutěž zaměřená zejména na cyklisty, dopravní značky a situace, ve kterých se jako cyklisti můžeme vyskytnout.   ...

Read More

VÝZVA EKOTÝMU!

Ekotým vyzývá všechny – pojďte do toho s námi! Pojďte se opět zúčastnit akce s názvem „Kampaň obyčejného hrdinství 2021“! Pojďme společně udělat něco pro naši planetu a pro sebe. Je to jednoduché – v týdnu od 17. do 23. května si vyberte jednu výzvu (nebo i několik výzev), tu plňte a výsledky poctivě zapisujte do deníčku. Ke ...

Read More

Informace o změnách v provozu školy od 10. 5. 2021

Pokud se potvrdí současné předpoklady, otevřou se školy i pro žáky 2. stupně.  Stejně jako na 1. stupni i velcí budou rozděleni na dvě poloviny.   Skupinu 1 tvoří žáci 6. a 7. ročníku (ve škole budou v týdnu od 10. 5.), skupinu 2 pak osmáci a deváťáci (do školy přijdou v týdnu od 17. 5.). Obě ...

Read More

Výsledky voleb do školské rady

Ve volbách do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků byli zvoleni:   Pavla Zbořilová Jaroslav Šteiniger   Paní Zlata Valíčková se stala náhradnicí v případě skončení mandátu některého ze dvou členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků.   První zasedání nově zvolených členů školské rady se uskuteční za dodržení všech protiepidemických opatření do 30 ...

Read More

Provoz školní jídelny od 10. 5.

Provoz školní jídelny od 10. 5. 2021 (lichý týden) Důchodci: 10:45 – 11:00 Zaměstnanci školy: průběžně Žáci: II. A, III. A – 11:00 I. B, (III. B čtvrtek) – 11:20 III. B, IV. C – 11:40 IV. B, V. B, IZS – 12:00 VI. A, B, C – 12:20 VII. A, B, C – 12:40 ...

Read More

Školní družina v dubnu 2021

S dětmi jsme se setkaly 12. dubna, a to zatím rotačně (střídání tříd po týdnu). I když jsme neměli celý měsíc, přeci jen jsme toho stihli opravdu hodně. Hlavním tématem byla dopravní výchova a s tím spojené vycházky, značky, testy a také výroba modelu auta a kresba.   Děti tvořily při aprílovém počasí i jarní výzdobu, ptáčky ...

Read More

Požární ochrana očima dětí a mládeže – 2021

V měsíci březnu se konala soutěž Požární ochrana očima dětí. Této soutěže jsme se jako školní družina zapojili v kategorii výtvarné tvorby a v okresním kole jsme obsadili všechna vítězná místa. První místo obsadila Nela Pospíšilová (2.C ), druhé místo Erin Javůrková (2.B) a třetí místo Stela Barnetová (2.B). Čestná uznání dále získali Jarek Rehan a Alice Orságová.  ...

Read More

Zápis do ŠD pro šk. rok 2021/2022

Zápis do ŠD pro šk. rok 2021/2022 (pro stávající žáky 1. – 4. ročníků)   Informujeme rodiče, že v době od 27. dubna do 14. května 2021 mohou své dítě přihlásit do školní družiny na příští školní rok 2021/2022.     Přihlášky k zájmovému vzdělávání dostanou děti v družině od svých vychovatelek vždy v týdnu, kdy budou ve škole ...

Read More

Testování na Covid-19 před konáním přijímacích zkoušek na SŠ

Žáci 9. ročníku a 5. ročníku, kteří zažádali o testování na ZŠ Jesenická, se mohou dostavit v těchto termínech:      ročník:   termín: čtvrtek 29. 4. 2021, 8:30-9:30 (školní jídelna)  termín: pátek 30. 4. 2021, 8:00-9:00 (školní jídelna)  ročník:          Termín: pondělí 3. 5. 2021, 8:00 (školní jídelna)    Na testování budou dohlížet pedagogičtí pracovníci ...

Read More

Taneční výzva na „Jedničce“

Milí žáci 1. i 2.stupně.   Nabízíme vám další sportovní výzvu – tentokrát taneční. Pokud se rozhodnete natočit vaše taneční video, odevzdávejte to do zadání v aplikaci Teams.   Žáci 1.stupně odevzdávají video svým třídním učitelům.   Žáci 2.stupně odevzdávají své video učiteli, který jim tuto výzvu vložil do zadání v Teams.   Těšíme se ...

Read More

Školská rada

Vážení rodiče,   dovolte nám, abychom vám sdělili několik informací, které se týkají naší školské rady.   V závěru kalendářního roku (15. 12. 2020) jsme zvládli zvolit do školské rady členy za pedagogické pracovníky. Z celkového počtu vydaných hlasovacích lístků (59) bylo odevzdáno 51 platných upravených hlasovacích lístků. Do školské rady byly zvoleny Mgr. Renata Vlčková a ...

Read More

Dobrovolná sportovní výzva – vyhodnocení

Milí turisté a výletníci, jsme rádi, že vás naše sportovní výzva zaujala. Naši původní představu, překonat 100 km, jste předčili nad očekávání. 😊 Přikládáme podrobnou tabulku o tom, jak jste si vedli v jednotlivých třídách. Všem zapojeným žákům posíláme velkou pochvalu.   Jsme rádi, že vám pohyb není cizí a už teď se můžete těšit ...

Read More

Další informace ke „škole pro zaměstnance vybraných profesí“.

Ve škole je poměrně početná skupina žáků, kteří jsou v dokumentech ministerstva školství nazýváni jako „děti IZS“. Pokud patří do tříd, které budou mít příští týden distanční výuku, je jim v tomto týdnu povolena celodenní osobní přítomnost ve škole. Bude pro ně vytvořeno jedno samostatné oddělení – „škola pro zaměstnance veřejných profesí.“   Jedná se o ...

Read More

Výuka žáků rodičů vybraných profesí

Vážení rodiče,   jelikož se na nás opakovaně obracíte s dotazy, jak je zajištěna péče o děti rodičů vybraných profesí, chtěli bychom vás ujistit, že se o vaše děti postaráme. Ukončením nouzového stavu totiž skončila možnost zřídit třídy v určených školách, které by tito žáci navštěvovali.   Situace byla vyřešena mimořádným opatřením, které umožnilo přítomnost žáků 1. ...

Read More

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Základní škola Bruntál, Jesenická 10, jejíž činnost vykonává ředitelka školy, rozhodla podle ustanovení §36, §165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí ...

Read More

Provoz školní jídelny od 12. 4. 2021

Provoz školní jídelny od 12. 4. 2021   Důchodci:  10:45 – 11:00 (obědy do odnosných nádob)   Zaměstnanci školy: 11:00 – 12:30   II. A, III. A – 11:00 I. B – 11:30 III. B, IV. C – 12:00 IV. B, V. B – 12:30 I. D – průběžně   Cizí strávníci:  13:00 – 13:15 (obědy ...

Read More

INFORMACE K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 1.stupeň – aktualizováno

Testování žáků bude probíhat pravidelně v pondělí a ve čtvrtek. Žáci se budou testovat sami. Pokud budou navštěvovat ranní družinu, otestují se v družině. Ti žáci, kteří nenavštěvují ranní družinu, se budou testovat pravděpodobně před vyučováním a v průběhu první vyučovací hodiny. Testovacím místem bude školní jídelna. U testování mohou být přítomni zákonní zástupci, je ale nutné ...

Read More

Rotační výuka na prvním stupni od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,   předpokládáme, že v pondělí 12. 4. 2021 začne na prvních stupních základních škol probíhat rotační výuka. Na stránkách školy budeme průběžně zveřejňovat informace, které se budou týkat organizace naší školy od výše zmíněného data.   Rozdělení jednotlivých tříd je následující:   Lichá skupina (první skupina)   výuka začíná 12. 4. 2021 třídy: I. ...

Read More

UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME JESENÍKY

KDYKOLI V DOBĚ 2.–5. 4. 2021 KDEKOLI NA VAŠÍ VELIKONOČNÍ PROCHÁZCE   POMOZTE PŘÍRODĚ TÍM, ŽE Z NÍ ODNESETE ODPADKY! S VAŠÍM „ÚLOVKEM“ SE VYFOŤTE U CEDULE OBCE, NAUČNÉ STEZKY, NEBO S PAPÍREM, KDE NAPÍŠETE MÍSTO SBĚRU.  

Read More

Přípravná třída na Jedničce

Dne 24. 3. 2021 Rada města Bruntálu odsouhlasila vznik přípravné třídy na naší škole. Veškeré informace najdete v prezentaci „Přípravná třída“ na stránkách školy.   Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky v Základní škole Bruntál, Jesenická 10, doporučujeme podat žádost o přijetí do přípravné třídy současně se žádostí o odklad povinné školní docházky.   Žádost o ...

Read More

Osobní podání žádosti k základnímu vzdělávání

Jednou z možností, jak odevzdat přihlášku k základnímu vzdělávání, je osobní podání žádosti. Tu můžete odevzdat přímo v místě školy ve dnech 6. 4. 2021 až 9. 4. 2021 (úterý až pátek) v době  od 7:00 do 15:00 a v sobotu 10. 4. 2021 od 8:00 do 11:00. Zvoňte na kancelář zástupce pro první stupeň. Děkujeme

Read More

ZÁPIS DO 1. TŘÍD 2021/2022 – prezentace

Obsah prezentace:   Kdy a jak probíhá zápis do prvních tříd pro školní rok 2021/2022? Kdy dítě musí k zápisu? Co má umět předškolák k zápisu? Jak na odklad povinné školní docházky? Mohu si vybrat jakoukoliv školu? Co nabízí naše škola?  

Read More

Letní příměstské tábory

Stejně jako vloni připravujeme opět letní příměstské tábory.   Cena: 750,- Kč (v ceně je zahrnuto: program, strava a pitný režim po celý den).    Přihlášky žádejte na emailové adrese: openhouse@seznam.cz    

Read More

Co se dělo v únoru (školní družina)

Po prázdninách jsme s dětmi využili sněhovou nadílku a uspořádali ,,Olympiádu na sněhu“. Každé oddělení bojovalo samo za sebe v jízdě dvojic na bobech, výrobě sněhových koulí a hodu koulí na cíl. Soutěže skončily a děti byly odměněny malou sladkostí.   Potom jsme začali tvořit pro své milované různé ,,Valentýnky“, přáníčka k tomuto svátku.   A už je ...

Read More

Jednička čte seniorům

Jelikož jsme stále „zavřeni“, nezbývá, než komunikovat on-line. Proto si naše děti ze čtenářského klubu opět připravily on-line čtení ze svých domovů pro seniory z Vrbna pod Pradědem.   Všem moc děkujeme.  

Read More

VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT K ZÁPISU DO PRVNÍHO ROČNÍKU

VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT K ZÁPISU DO PRVNÍHO ROČNÍKU, A NEBOJÍTE SE ZEPTAT   Máte doma předškoláka, který letos v září nastoupí do první třídy? Zajímá vás, jaký je průběh zápisu do 1. třídy a co by měl budoucí prvňáček znát? Uvažujete o odkladu povinné školní docházky a nevíte, jak máte postupovat? Nejste si jisti, zda ...

Read More

Pravidla pro distanční výuku

Vážení rodiče, ukazuje se, že s distanční výukou se hned tak nerozloučíme. Proto jsme se na konci prvního pololetí rozhodli touto formou zrekapitulovat základní pravidla jejího fungování (příloha Pravidla pro distanční výuku).   Jsme si vědomi, že zvláště evidování absence a její následné omlouvání může působit problémy.    V prvním pololetí jsme při posuzování absence žáků respektovali náročnost ...

Read More

Návod na přihlášení do MS OFFICE 365 (Teamsů)

Na webové stránce www.office.com klikni na ikonku PŘIHLÁSIT SE 2. Napište email, který Vám byl přidělen a zaslán prostřednictvím systému ŠKOLA ONLINE (www.skolaonline.cz). Email je ve tvaru: jmeno.prijmeni@1zsbr.cz. Např.: tomas.marny@1zsbr.cz   3. Zadej heslo a stiskni PŘIHLÁSIT SE. Heslo bylo zasláno v systému ŠKOLAONLINE. Pokud i tak heslo neznáš, máš problém s přihlášením, kontaktujte pana ...

Read More

UŽIVATELSKÉ ÚČTY PRO „TEAMSY“

Vážení rodiče a milí žáci, uživatelské přístupy do „výukové“ aplikace Teams v prostředí Office 365 byly žákům zaslány do ZPRÁVY ve školním informačním systému ŠKOLA ONLINE.

Read More

ŠKOLNÍ VÝUKOVÝ „PORTÁL“

Vážení rodiče a drazí žáci, vytvořili jsme pro VÁS školní výukový „portál“ pro výuku na dálku během koronavirových prázdin. Odkazy na webu jsou v této chvíli většinou neaktivní. Jakmile budou na výukovém cloudovém úložišti výukové materiály, odkazy budou aktivní. To se stane zítra (úterý) v 8:00 hodin. Naši učitelé budou nahrávat materiály pro žáky. Budou ...

Read More

NAŠE AKTIVITY (KROUŽKY)

ZÁJMOVÉ ÚTVARY PRO VAŠE DĚTI

PÍSNIČKA

Pěvecký sbor „Písnička“ pracuje na naší škole již řadu let. Zkoušky probíhají každé pondělí odpoledne od 14:00 do 14:45 hod. v učebně Hv na 2. stupni. Sdružuje děti od 1. do 9. třídy, které mají chuť zpívat a zpěv jim přináší radost a potěšení.

Čtete více...

Kroužek ATLETIKY

Kroužek atletiky. Je určen pro žáky 6.-9.ročníku. Budeme běhat, skákat do dálky i do výšky, házet míčkem, vrhat koulí, hrát hry a soutěžit.
Tréninky budou probíhat každou středu od 14:00-15:00 hod.

Čtěte více...

VOLEJBAL

Trénink povede Mgr. David Pavelka - držitel licence volejbalového trenéra III. třídy
Kroužek je určen pro chlapce i dívky 5. až 9. ročníku naší školy.
Trénink bude probíhat dvakrát týdně, a to v pondělí a čtvrtek vždy od 14 00 hod do 15 00 .
Místem tréninku je tělocvična ZŠ Jesenická 10 Bruntál.

Čtěte více...

Florbal

Kdo jej vede: Mgr. Jakub Šimůnek–trenér ČFbÚ licence C

Kdy bude probíhat: 1x týdně v pátky od 14.00 – 15.00 hod

Kde: velká tělocvična ZŠ Bruntál Jesenická 10

Náplň kroužku florbalu :

– rozvoj pohybových schopností a herních činností ve florbale, vytváření týmového ducha, prostor pro rozvoj socializace a komunikace jedince s vrstevníky i dospělým trenérem. Podpora pohybové aktivity na úkor rozvoje obezity u mládeže. Příprava družstva na školní soutěže pořádané MŠMT, AŠSK, ČFBU či OFLZ.

Čtěte více...

Notička - hra na flétnu

Zájmový útvar Hra na flétnu úspěšně působí již mnoho let. Mohou jej navštěvovat děti od první třídy. Podrobně se seznamují se sopránovou zobcovou flétnou, s technikou hraní na hudební nástroj. Učí se správnému dýchání, rytmizaci, hrají i na rytmické hudební nástroje. Rozvíjí si svou hudební představivost, hudební paměť a estetické cítění.

Čtete více...

Archivy