NOVINKY VE ŠKOLE

SLEDUJTE NAŠE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NOVINKY

Soutěž ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO 2017

Stalo se tradicí, že vybraní žáci 9. ročníku se každoročně účastní dovednostní soutěže pro žáky 9. tříd, kterou organizuje SOŠ Bruntál. Naše soutěžní družstvo (Vlastimil Hruška, Vlastimil Majer a Lukáš Brenkus) mělo nelehký úkol, a to zlomit „prokletí“ věčných druhých míst. To se bohužel nepodařilo. Na kluky zůstalo nevděčné čtvrté místo. Nicméně, i tak „bramborová ...

Read More

Vánoční přáníčka od našich polských kamarádů

Tak a je to tady J – Vánoce jsou za námi a krom dárků a nabraných kil můžeme bilancovat i radost a nadšení našich blízkých. Na naší škole nově můžeme počítat i pozdravy a nová přátelství, která jsme díky Vánočním pozdravům poslaným do Polska spřátelené škole z Nys obdrželi zpět. Naši žáci téměř z každého ročníku poslali ...

Read More

O třídě I. D

Málo se ví, že na naší škole je i speciální třída. Speciální je proto, že v ní vzděláváme děti s poruchou autistického spektra, Downovým syndromem a jinými poruchami. Děti, které kvůli svým specifickým problémům a potřebám nemohou být v běžné třídě. Za čtrnáct let jsme měli to štěstí, že jsme zlepšili životy osmi dětí, a tak pomohli ...

Read More

Sbíráme a třídíme

Sběr plastových vršků Připomínáme, že stále sbíráme plastové vršky z pet lahví. Vršky shromažďujte ve třídách. V případě naplnění „plastožroutů“, kontaktujte Petru Romanskou nebo Elišku Škařupovou, které vršky převezmou.   Jak správně třídit hliník Při kontrole nádob na sběr hliníku jsme zjistili, že mnohé není v pořádku. Největší chyby při třídění hliníku: prázdná plata od léků   plechovky ...

Read More

Vyhlášení výsledků soutěže ve sběru starého papíru

19. 12. 2017 byly vyhlášeny výsledky prvního kola soutěže ve sběru starého papíru. Na prvních třech místech, se stejným množstvím nasbíraného papíru, se umístila děvčata z pátých tříd: Hana Kodrlová (V. A), Ester Tesařová (V. A), Tereza Tesařová (V. C). Každé z děvčat do školy – společně s rodiči –  přineslo 120 kg starého papíru. Celkově jsme do ...

Read More

Malé ohlédnutí za prosincem

Prosinec byl posledním měsícem v tomto roce, a také měsícem ryze vánočním.  Besídky, ať mikulášské nebo vánoční, různá setkávání, tvoření dárečků pro své nejbližší nebo na výstavky, jarmark, to bylo to, co nám tu vánoční atmosféru dávalo každý den. Proč si to neužít jednou v roce, vždyť Vánoce, a vše s nimi spojené jsou nejkrásnějšími svátky.  Svátky, které ...

Read More

Koncert Radima Zenkla na Jedničce

Poslední den ve škole před Vánocemi jsme si zpestřili nejen besídkami, bruslením či zpěvem koled, ale také koncertem pana Radima Zenkla, který je rodákem ze severní Moravy a přijíždí sem z Ameriky, kam v roce 1989 emigroval. Ve světě se proslavil jako hráč na mandolínu a udivuje svým speciálním způsobem hry na ni (Zenkl-style). Hraje na ...

Read More

STAROČESKÝ VÁNOČNÍ JARMARK NA JEDNIČCE

Staročeský vánoční jarmark, který pro vás připravujeme již od roku 2007, se nesl opět v duchu příjemné vánoční atmosféry a klidu. Ani tentokrát nechyběly úsměvy na rtech nás všech, krásné výrobky žáků, tvořivé dílny, společné zpívání koled, vůně vánočního cukroví, stromečku a teplého punče… Děkujeme všem, kteří jste na Jedničku v tomto adventním čase zavítali a udělali ...

Read More

Notička s písničkou na zámku

V sobotu 16. 12. 2017 zpestřili žáci flétnového souboru Notička a pěveckého sboru Písnička svým vystoupením program na zámeckých vánočních trzích. Pásmem složeným z vánočních koled, písní a básniček tak zpříjemnili všem přítomným adventní čas. Rozsáhlá fotogalerie žáků flétnového souboru Notička a pěveckého sboru Písnička:       “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]

Read More

Atletická soutěž Vánoční laťka

Dne 8.12. jsme se žáky 7.-9.ročníku vyrazili na atletické závody do Krnova. Soutěžilo se ve třech disciplínách – běhu na 50m, skoku dalekém a skoku vysokém.  Byla to jedinečná možnost vyzkoušet si tyto disciplíny na speciálním umělém povrchu v hodném i pro tretry. V kategorii mladších a starších žákyň naše družstva obsadila 4.místo. Starší žáci skončili na ...

Read More

Setkání s polárníkem dr. Pavlem Kaplerem

V pátek 15. 12. 2017 jsme měli neobyčejnou příležitost setkat se s panem dr. Pavlem Kaplerem, který je vedoucím Mendelovy vědecké polární stanice. Jak sám skromně říká, je domovníkem na stanici v Antarktidě, kterou provozuje již 11 let brněnská Masarykova univerzita. Od našeho spolužáka (pan dr. Kapler je totiž absolventem právě naší základní školy) jsme se dozvěděli úžasné ...

Read More

Vánoční přání do Polska

Po letošních Skotských hrách získali jsme nové přátele –přijeli nás navštívit děti až z Polska. A tak bylo dohodnuto, že v rámci procvičování anglického jazyka budeme si dopisovat. Využili jsme Vánočních svátků a rozeslali první várku anglicky psaných pozdravů, založili jsme tím, doufáme, hezkou tradici. Z každého ročníku od 3. až do 9. třídy odeslali jsme několik přáníček, snad to ...

Read More

Realizace projektu „Čteme dětem – návazný projekt“

V návaznosti na projekt „Čteme dětem – kniha jako prostředek sociálního začleňování“ (realizace 2016 z prostředků z rozpočtu Města Bruntál) jsme mohli dovybavit z projektu vybudovanou knihovnu o audiovizuální a počítačovou techniku, potřebnou nejen k mimoškolnímu využití žáky po vyučování, ale i během výuky, zejména při výuce cizích jazyků. Můžeme konstatovat, že zejména u žáků 2. stupně ...

Read More

Písnička na náměstí v Bruntále

V úterý odpoledne 12. 12. 2017 vystoupil pěvecký sbor Písníčka  s pásmem „Vánoční písně a koledy“. Vystoupení bylo součástí vánočního programu spojeného s jarmarkem na bruntálském náměstí. V programu zazněla moravská lidová koleda Z jedné strany chvojka, kánon Dej Bůh štěstí, dále píseň Bíle Vánoce na  slova Jaroslava Moravce a hudbu Irvinga Berlina. Pohádkovou zimní atmosféru navodila píseň Zlatovláska ...

Read More

Slavnostní předvánoční posezení

V naší školní jídelně se pořád něco děje. Naše skvělá paní vedoucí školní kuchyně Jiřinka Běhalová vymýšlí stále nějaké nové akce. Například dnes, v úterý 12. 12. 2017, se sešla celá třída VII. A, aby se všichni žáci naučili připravovat nejen vánoční menu, ale i správně stolovat u štědrovečerního stolu. S vervou se děti pustily do práce. Někteří ...

Read More

NAŠE AKTIVITY (KROUŽKY)

ZÁJMOVÉ ÚTVARY PRO VAŠE DĚTI

PÍSNIČKA

Pěvecký sbor „Písnička“ pracuje na naší škole již řadu let. Zkoušky probíhají každé pondělí odpoledne od 14:00 do 14:45 hod. v učebně Hv na 2. stupni. Sdružuje děti od 1. do 9. třídy, které mají chuť zpívat a zpěv jim přináší radost a potěšení.

Čtete více...

Kroužek ATLETIKY

V letošním školním roce nově otvíráme kroužek atletiky. Je určen pro žáky 6.-9.ročníku. Budeme běhat, skákat do dálky i do výšky, házet míčkem, vrhat koulí, hrát hry a soutěžit.
Tréninky budou probíhat každou středu od 14:00-15:00 hod. Začínáme 20.9. 2017
Přihlášky a veškeré informace získáte u p.uč. P.Sovadinové.

VOLEJBAL

Trénink povede Mgr. David Pavelka - držitel licence volejbalového trenéra III. třídy
Kroužek je určen pro chlapce i dívky 5. až 9. ročníku naší školy.
Trénink bude probíhat dvakrát týdně, a to v pondělí a čtvrtek vždy od 14 00 hod do 15 00 .
Místem tréninku je tělocvična ZŠ Jesenická 10 Bruntál.

Více

Notička - hra na flétnu

Zájmový útvar Hra na flétnu úspěšně působí již mnoho let. Mohou jej navštěvovat děti od první třídy. Podrobně se seznamují se sopránovou zobcovou flétnou, s technikou hraní na hudební nástroj. Učí se správnému dýchání, rytmizaci, hrají i na rytmické hudební nástroje. Rozvíjí si svou hudební představivost, hudební paměť a estetické cítění.

Čtete více...