16 Čvn · admin · No Comments

Organizace předávání vysvědčení

Mimořádné opatření, které vydalo dne 12. 6. 2020 MZ ČR s účinností od 22. 6. 2020, umožňuje osobní přítomnost žáků ve škole za účelem převzetí vysvědčení.  Ministerstvo školství po konzultacích s epidemiology rozhodlo, že závěr školního roku ve školách proběhne obdobně, jako tomu bylo v minulých letech, tedy za účastí všech žáků.     A jak …

Čtěte dále...

28 Kvě · admin · No Comments

NÁVRAT ŽÁKŮ DRUHÉHO STUPNĚ DO LAVIC

Milí žáci druhého stupně,     jak jistě víte z veřejných médií, od 8. června je možný váš návrat do školních lavic. Nepůjde ale o fungování v obdobném režimu jako u 1. stupně, ale o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Konzultace však mají svá pravidla:     – skupiny do 15 žáků (do školy bude …

Čtěte dále...

28 Kvě · Mgr. Renata Vlčková · No Comments

Zpátky ve škole

Po nedobrovolném desetitýdenním pobytu převážně v prostorách vlastních bytů a domů jsme se opět společně setkali na školní půdě. 25. května začalo také v naší škole dobrovolné vyučování žáků prvního stupně. Přestože bezpečnostní opatření jsou velmi náročná, výuky se účastní přes 200 dětí, které pracují v sedmnácti pracovních skupinách. Všichni zaměstnanci školy se snaží, aby pobyt dětí ve …

Čtěte dále...

12 Kvě · admin · No Comments

Informace zákonným zástupcům žáků prvního stupně naší školy.

Vážení rodiče a zákonní zástupci,   zveřejňujeme výběr z informací k vyučování v aktuálním období od 25. 5. 2020. Tyto informace jsou určeny zákonným zástupcům žáků prvního stupně naší školy. Řídíme se závaznými pokyny Ministerstva školství ČR a také zdravotnictví. Doporučujeme Vám, abyste se s nimi seznámili:   OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO …

Čtěte dále...

11 Kvě · admin · No Comments

Bezpečnostní štíty pro Vaše děti

Vážení rodiče,   na základě návrhu MŠMT ohledně uvolňování výuky na školách a školských zařízeních nastavuje naše škola pro žáky i zaměstnance k datu 25. května přísná bezpečnostní opatření.   Abychom zajistili maximální bezpečnost a pohodlí žáků a učitelů v rámci výuky, zajistili jsme pro ně za pomoci SPŠ a OA Bruntál ochranné štíty, které žáci obdrží …

Čtěte dále...

7 Kvě · Mgr. Renata Vlčková · No Comments

Informace pro žáky 9. ročníku

Organizace nástupu žáků 9. ročníku ke konzultacím od 11. 5. 2020 – žákům, kteří vyplní a odevzdají zákonným zástupcem podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, bude umožněna osobní přítomnost ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky.   Žákům bude sděleno do 10. 5. 2020 prostřednictvím třídních učitelů, do jaké skupiny jsou …

Čtěte dále...

4 Kvě · PhDr. Marcela Žáková · No Comments

Ochrana zdraví a provoz ZŠ

MŠMT ČR zveřejnilo materiál nazvaný Ochrana zdraví a provoz základních škol v období konce školního roku 2019/2020. Tento dokument upřesňuje provozní podmínky v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně a 9. ročníku ve škole.   Chci vás tedy seznámit se základními pravidly, která budeme dodržovat.   stupeň Zákonný zástupce má možnost vyjádřit zájem poslat dítě do školy do …

Čtěte dále...

30 Dub · PhDr. Marcela Žáková · No Comments

Hodnocení na konci tohoto pololetí

Každého žáka, rodiče i učitele zajímá, jak budou žáci na konci tohoto pololetí hodnoceni. MŠMT ČR tuto problematiku upravilo Vyhláškou č. 211/2020 Sb. ze dne 27. 4. 2020.Tato vyhláška stanoví pravidla hodnocení a způsob, jak se jimi řídit, i když jsou samozřejmě v rozporu se školními řády jednotlivých škol a platnými pravidly hodnocení. Změna ve školních …

Čtěte dále...