18 Zář · PhDr. Marcela Žáková · No Comments

Důležité sdělení pro všechny žáky a zákonné zástupce

Sdělujeme, že škola obdržela souhlas Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR   s uzavřením školy   z nepředvídaných závažných organizačních důvodů (nelze zajistit výuku žáků ve škole z důvodů nařízených karanténních opatření pedagogickým pracovníkům školy)     v termínu od 21. 9. do 28. 9. 2020.     Výuka bude obnovena 29. 9. 2020.   …

Čtěte dále...

17 Zář · PhDr. Marcela Žáková · No Comments

NOVÉ SDĚLENÍ – aktualizováno

Vážení rodiče, sděluji vám, že po konzultaci se zřizovatelem (městem Bruntál) a krajskou hygienickou stanicí bude od pondělí 21. 9. pravděpodobně škola uzavřena, ať už vyhlášením ředitelského volna nebo nějakým hygienicko epidemiologickým opatřením. Ředitelské volno považuji za zcela krajní možnost, ale vypadá to, že jiná cesta nám nebude umožněna.       Při stávajícím personálním …

Čtěte dále...

16 Zář · admin · No Comments

DISTANČNÍ VÝUKA PRO ŽÁKY V KARANTÉNĚ – AKTUALIZOVÁNO

Vzhledem k zvětšujícímu se počtu žáků, kteří byli „přesunuti“ do karantény, bude od 17.9. 2020 opět aktualizovaný „portál“ určený pro výuku na dálku a zprovozněný cloudový prostor pro výukové materiály. Půjde tedy o ten samý model distanční výuky, jaký probíhal na jaře v minulém školním roce. Týká se žáků, kteří jsou nemocní nebo jsou v …

Čtěte dále...

16 Zář · PhDr. Marcela Žáková · No Comments

Další informace pro zákonné zástupce 15. 9. 2020

Denně se objeví nějaký nový případ pozitivního testu žáka nebo zaměstnance, takže podle pokynů hygieny zařazujeme do karantény. Pokud to zvládneme, telefonujeme zákonným zástupům a dětem dáváme písemně aspoň základní informace. Pokud se o opatření dozvíme až odpoledne a nejsme schopni písemné informace předat, chci jen upozornit, že stejné údaje najdete v minulých příspěvcích (kontaktování lékaře, …

Čtěte dále...

14 Zář · PhDr. Marcela Žáková · No Comments

Další informace k hygienickým opatřením ve škole

Jak již víte, ve škole se vyskytlo několik případů, kdy žák nebo zaměstnanec má pozitivní test na nemoc Covid-19. Krajská hygienická stanice v takovém případě vyhlašuje karanténu. V jednom případě šlo o celou třídu, neboť všichni žáci byli s pedagogem v epidemiologicky významném kontaktu – v prvním týdnu školy byli dlouho spolu.   V ostatních případech jde o běžnou výuku, kdy …

Čtěte dále...

11 Zář · Mgr. Renata Vlčková · No Comments

Informace pro zákonné zástupce

Vzhledem k výskytu osoby s onemocněním covid-19 vydává KHS některá omezení provozu, která by se mohla v budoucnu týkat i vašeho dítěte. Mohlo by být umístěno do karantény, jejíž délka by vám byla sdělena a upřesněna. Karanténa se netýká celých kolektivů, ale jednotlivců podle délky času, po níž byl žák ve vzdálenosti menší než dva metry od covid …

Čtěte dále...

10 Zář · Mgr. Renata Vlčková · No Comments

Sdělení pro rodiče žáků 7.-9. ročníku

Vzhledem k epidemiologické situaci jsou třídní schůzky plánované ve všech třídách těchto ročníků zrušeny, 17. 9. 2020 se tedy nekonají. O nejbližším možném náhradním termínu budeme včas informovat. Pokud by to bylo nutné, učitelé se na jednotlivé zákonné zástupce obrátí mailem nebo telefonicky. Stejně tak i rodiče, kteří potřebují ve škole cokoliv projednat, mohou volat nebo …

Čtěte dále...

10 Zář · Mgr. Renata Vlčková · No Comments

Sdělení pro žáky a rodiče – hlavně ve třídě VI. B

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje svým rozhodnutím KHSMS 47626/2020/BR/EPID ze dne 9. 9. 2020 nařídila škole tato mimořádná opatření. uzavření třídy VI. B do 15. 9. 2020 a karanténa pro 27 osob (žáci a dva pedagogičtí zaměstnanci) jednorázové provedení ohniskové desinfekce s virucidním účinkem v přesně stanovených prostorech a provádění průběžné a pravidelné desinfekce v objektu školy. Třída …

Čtěte dále...