30 Dub · PhDr. Marcela Žáková · No Comments

SDĚLENÍ PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. STUPNĚ

Vážení rodiče žáků 1. stupně,   v těchto dnech se na vás obrátí nebo již obrátili vaši třídní učitelé s dotazem, zdali předpokládáte, že vaše dítě bude od 25. května navštěvovat školu. Chápeme, že máte na rozhodnutí ještě dost času, ale my potřebujeme vědět alespoň orientačně, o jaký počet žáků se máme postarat. Žáci budou totiž rozděleni …

Čtěte dále...

30 Dub · Mgr. Petra Benýšková · No Comments

Výsledky zápisu pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,   sdělujeme Vám, že všechny děti zapsané do prvního ročníku naší školy pro školní rok 2020/2021 byly přijaty. Seznam žáků (pod registračními čísly) bude zveřejněn v pondělí 4. 5. 2020 na stránkách školy a vyvěšen na úřední desce (vitrína školy).

Čtěte dále...

30 Dub · PhDr. Marcela Žáková · No Comments

Hodnocení na konci tohoto pololetí

Každého žáka, rodiče i učitele zajímá, jak budou žáci na konci tohoto pololetí hodnoceni. MŠMT ČR tuto problematiku upravilo Vyhláškou č. 211/2020 Sb. ze dne 27. 4. 2020.Tato vyhláška stanoví pravidla hodnocení a způsob, jak se jimi řídit, i když jsou samozřejmě v rozporu se školními řády jednotlivých škol a platnými pravidly hodnocení. Změna ve školních …

Čtěte dále...

29 Dub · Ing. Anna Kodeda · No Comments

Jazykový příměstský tábor na naší škole

Termín tábora: 20. 7. – 24. 7. 2020     S ohledem na výjimečnou situaci a karanténní opatření, která mohla brzdit rozhodování rodičů o prázdninovém programu, jsme se rozhodli poskytnout tábor za zvýhodněnou cenu 2500 Kč platnou do 10.5. 2020.       Podrobné informace o programu, včetně dokumentů, které je potřeba vyplnit, zašleme nejpozději začátkem …

Čtěte dále...

23 Dub · Mgr. Renata Vlčková · No Comments

Předávání učebnic a sešitů žákům 2. stupně

Milí žáci 2. stupně,   máte-li ve škole nějaké materiály (učebnice, prac. sešity, sešity…) a chtěli byste si je převzít, přijďte do školy podle níže uvedeného harmonogramu.   Upozorňujeme, že se ve škole nebudete moci zdržovat, pouze si od třídního učitele převezmete své věci a odejdete. Věci budou nachystané na stolech před sborovnou (věci tam …

Čtěte dále...

21 Dub · Mgr. Marie Ritnošíková · No Comments

Den ZEMĚ 2020

Den Země je dnes už tradiční oslavou naší matky planety – připomínkou, že naše Země, i když je veliká, nesnese všechno. A že tím, jak nás, lidí, přibývá, se k ní musíme stále zodpovědněji a ohleduplněji chovat – proto slavíme každoročně koncem dubna Den Země.   Den Země slaví letos padesáté výročí a je zaměřen na …

Čtěte dále...

17 Dub · PhDr. Marcela Žáková · No Comments

Otevření 1.stupně (informace)

Vážení rodiče,   zajisté jste zachytili plány na otevření 1. stupňů škol. Plány nejsou dosud příliš konkrétní, mnohá rozhodnutí přesouvají na samotné školy. Vyvolávají určitý neklid, takže bych chtěla některé skutečnosti zdůraznit. Pokud nedojde k žádné změně, naše škola samozřejmě docházku pro žáky 1. stupně k tomuto datu umožní. Rozhodnutí poslat dítě do školy učiníte vy. Vaše …

Čtěte dále...

16 Dub · Mgr. Petra Benýšková · No Comments

PRACOVNÍ SEŠITY A UČEBNICE PRVNÍ a DRUHÝ STUPEŇ

Vážení rodiče,   na základě Vašich podnětů si můžete v týdnu od 20. 4. do 24. 4. 2020 ve škole přebrat učební materiály dětí navštěvujících první stupeň. Jedná se o sešity, pracovní sešity a učebnice. Vše bude probíhat na základě komunikace třídního učitele a Vás. Pokud třídní učitel zvolil jinou variantu, například materiály dětem rozvezl, zvolil …

Čtěte dále...