28 Kvě · admin · No Comments

NÁVRAT ŽÁKŮ DRUHÉHO STUPNĚ DO LAVIC

Milí žáci druhého stupně,     jak jistě víte z veřejných médií, od 8. června je možný váš návrat do školních lavic. Nepůjde ale o fungování v obdobném režimu jako u 1. stupně, ale o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Konzultace však mají svá pravidla:     – skupiny do 15 žáků (do školy bude …

Čtěte dále...

28 Kvě · Mgr. Renata Vlčková · No Comments

Zpátky ve škole

Po nedobrovolném desetitýdenním pobytu převážně v prostorách vlastních bytů a domů jsme se opět společně setkali na školní půdě. 25. května začalo také v naší škole dobrovolné vyučování žáků prvního stupně. Přestože bezpečnostní opatření jsou velmi náročná, výuky se účastní přes 200 dětí, které pracují v sedmnácti pracovních skupinách. Všichni zaměstnanci školy se snaží, aby pobyt dětí ve …

Čtěte dále...

14 Kvě · admin · No Comments

Upozornění pro rodiče – ŠD

Žádáme rodiče dětí, které budou v pondělí 25. 5. 2020 přítomny v odpolední výchovně vzdělávací činnosti, aby písemně potvrdili odchod a osobu, která dítě vyzvedne nebo jestli dítě bude odcházet samo.   Děti, které budou navštěvovat odpolední výchovnou a vzdělávací činnost (ŠD) od 25. 5. – do 26. 6. 2020 obdrží v pondělí 25. 5. 2020 tiskopis …

Čtěte dále...

12 Kvě · admin · No Comments

Informace zákonným zástupcům žáků prvního stupně naší školy.

Vážení rodiče a zákonní zástupci,   zveřejňujeme výběr z informací k vyučování v aktuálním období od 25. 5. 2020. Tyto informace jsou určeny zákonným zástupcům žáků prvního stupně naší školy. Řídíme se závaznými pokyny Ministerstva školství ČR a také zdravotnictví. Doporučujeme Vám, abyste se s nimi seznámili:   OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO …

Čtěte dále...

11 Kvě · admin · No Comments

Bezpečnostní štíty pro Vaše děti

Vážení rodiče,   na základě návrhu MŠMT ohledně uvolňování výuky na školách a školských zařízeních nastavuje naše škola pro žáky i zaměstnance k datu 25. května přísná bezpečnostní opatření.   Abychom zajistili maximální bezpečnost a pohodlí žáků a učitelů v rámci výuky, zajistili jsme pro ně za pomoci SPŠ a OA Bruntál ochranné štíty, které žáci obdrží …

Čtěte dále...

10 Kvě · admin · No Comments

Jazykový příměstský tábor

Čtěte dále...

7 Kvě · Mgr. Renata Vlčková · No Comments

Informace pro žáky 9. ročníku

Organizace nástupu žáků 9. ročníku ke konzultacím od 11. 5. 2020 – žákům, kteří vyplní a odevzdají zákonným zástupcem podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, bude umožněna osobní přítomnost ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky.   Žákům bude sděleno do 10. 5. 2020 prostřednictvím třídních učitelů, do jaké skupiny jsou …

Čtěte dále...

4 Kvě · PhDr. Marcela Žáková · No Comments

Ochrana zdraví a provoz ZŠ

MŠMT ČR zveřejnilo materiál nazvaný Ochrana zdraví a provoz základních škol v období konce školního roku 2019/2020. Tento dokument upřesňuje provozní podmínky v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně a 9. ročníku ve škole.   Chci vás tedy seznámit se základními pravidly, která budeme dodržovat.   stupeň Zákonný zástupce má možnost vyjádřit zájem poslat dítě do školy do …

Čtěte dále...