26 Dub · admin · No Comments

Zápis do ŠD pro šk. rok 2021/2022

Zápis do ŠD pro šk. rok 2021/2022 (pro stávající žáky 1. – 4. ročníků)   Informujeme rodiče, že v době od 27. dubna do 14. května 2021 mohou své dítě přihlásit do školní družiny na příští školní rok 2021/2022.     Přihlášky k zájmovému vzdělávání dostanou děti v družině od svých vychovatelek vždy v týdnu, kdy budou ve škole …

Čtěte dále...

25 Dub · admin · No Comments

Testování na Covid-19 před konáním přijímacích zkoušek na SŠ

Žáci 9. ročníku a 5. ročníku, kteří zažádali o testování na ZŠ Jesenická, se mohou dostavit v těchto termínech:      ročník:   termín: čtvrtek 29. 4. 2021, 8:30-9:30 (školní jídelna)  termín: pátek 30. 4. 2021, 8:00-9:00 (školní jídelna)  ročník:          Termín: pondělí 3. 5. 2021, 8:00 (školní jídelna)    Na testování budou dohlížet pedagogičtí pracovníci …

Čtěte dále...

25 Dub · Mgr. Pavla Sovadinová · No Comments

Taneční výzva na „Jedničce“

Milí žáci 1. i 2.stupně.   Nabízíme vám další sportovní výzvu – tentokrát taneční. Pokud se rozhodnete natočit vaše taneční video, odevzdávejte to do zadání v aplikaci Teams.   Žáci 1.stupně odevzdávají video svým třídním učitelům.   Žáci 2.stupně odevzdávají své video učiteli, který jim tuto výzvu vložil do zadání v Teams.   Těšíme se …

Čtěte dále...

20 Dub · admin · No Comments

Školská rada

Vážení rodiče,   dovolte nám, abychom vám sdělili několik informací, které se týkají naší školské rady.   V závěru kalendářního roku (15. 12. 2020) jsme zvládli zvolit do školské rady členy za pedagogické pracovníky. Z celkového počtu vydaných hlasovacích lístků (59) bylo odevzdáno 51 platných upravených hlasovacích lístků. Do školské rady byly zvoleny Mgr. Renata Vlčková a …

Čtěte dále...

19 Dub · admin · No Comments

Dobrovolná sportovní výzva – vyhodnocení

Milí turisté a výletníci, jsme rádi, že vás naše sportovní výzva zaujala. Naši původní představu, překonat 100 km, jste předčili nad očekávání. 😊 Přikládáme podrobnou tabulku o tom, jak jste si vedli v jednotlivých třídách. Všem zapojeným žákům posíláme velkou pochvalu.   Jsme rádi, že vám pohyb není cizí a už teď se můžete těšit …

Čtěte dále...

16 Dub · Mgr. Petra Benýšková · No Comments

Další informace ke „škole pro zaměstnance vybraných profesí“.

Ve škole je poměrně početná skupina žáků, kteří jsou v dokumentech ministerstva školství nazýváni jako „děti IZS“. Pokud patří do tříd, které budou mít příští týden distanční výuku, je jim v tomto týdnu povolena celodenní osobní přítomnost ve škole. Bude pro ně vytvořeno jedno samostatné oddělení – „škola pro zaměstnance veřejných profesí.“   Jedná se o …

Čtěte dále...

15 Dub · admin · No Comments

Výuka žáků rodičů vybraných profesí

Vážení rodiče,   jelikož se na nás opakovaně obracíte s dotazy, jak je zajištěna péče o děti rodičů vybraných profesí, chtěli bychom vás ujistit, že se o vaše děti postaráme. Ukončením nouzového stavu totiž skončila možnost zřídit třídy v určených školách, které by tito žáci navštěvovali.   Situace byla vyřešena mimořádným opatřením, které umožnilo přítomnost žáků 1. …

Čtěte dále...

15 Dub · Mgr. Petra Benýšková · No Comments

Provoz školní jídelny od 19. 4. 2021 (pondělí)

Důchodci: 10:45 – 11:00 (obědy do odnosných nádob) Zaměstnanci školy: 11:00 – 12:30 Žáci: II. B, II. C – 11:00 I. A, III. C – 11:30 IV.A, – 12:00 V. A, V. C – 12:30 I. D – průběžně Cizí strávníci: 13:00 – 13:15 (obědy do odnosných nádob)

Čtěte dále...