Zápis do ŠD pro šk. rok 2021/2022

Zápis do ŠD pro šk. rok 2021/2022 (pro stávající žáky 1. – 4. ročníků)

 

Informujeme rodiče, že v době od 27. dubna do 14. května 2021 mohou své dítě přihlásit do školní družiny na příští školní rok 2021/2022.  

 

Přihlášky k zájmovému vzdělávání dostanou děti v družině od svých vychovatelek vždy v týdnu, kdy budou ve škole na prezenční výuce. Děti, které nenavštěvují školní družinu, obdrží přihlášku od třídních učitelů.   [PŘIHLÁŠKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2021_2022]

 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku (odchody ze ŠD stačí doplnit až v září) prosím odevzdejte co nejdříve vychovatelkám nebo třídním učitelům.

 

Do školní družiny se mohou přihlásit i děti, které v letošním školním roce družinu nenavštěvovaly, nebo docházku přerušily.

 

S případnými dotazy se můžete obrátit (nejlépe prostřednictvím emailu) na svou vychovatelku nebo přímo na mne alena.hlistova@1zsbr.cz

 

Pevně věříme, že epidemická situace a opatření budou od září příznivější a my budeme moci pracovat s dětmi v plném režimu a bez omezení, tak jak jste byli zvyklí v minulých letech.

 

Těší se na Vás vychovatelky školní družiny.