Úřední deska

Základní škola Bruntál, Jesenická 10
Jesenická 1284/10
792 01 Bruntál
(+420) 552 306 871

Zřizovatel: Město Bruntál
IČ: 00852805
Bank. spoj.: 153151678/030

  • Informace o volné pracovní pozici

V současné době nenabízíme žádnou volnou pracovní pozici.

 

Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Bc. Jiří Kubela 

 

Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Bc. Jiří Kubela

Kontaktní údaje:

 

Ing. Bc. Jiří Kubela

GDPR posouzení s.r.o.

se sídlem Rybná 716/24

Staré Město, 110 00  Praha 1

 

tel.: 725 988 725

email: gdprposouzeni@outlook.cz

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Na základě ust. § 3, 11 a 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

 

Odkazy:

https://www.mubruntal.cz/rozpocty-prispevkovych-organizaci/ds-45152/p1=82113

https://www.mubruntal.cz/strednedobe-vyhledy-prispevkovych-organizaci/ds-45153/p1=82113

 

 

Při tvorbě oficiální internetové prezentace https://www.1zsbr.cz byla zohledněna přístupnost a bezbariérovost webové prezentace tak, aby se s ním mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Tato webová prezentace vyhovuje novele Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a požadavkům kladeným vyhláškou č. 64/2008 o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

 

Uspořádání a ovládání stránky je optimalizováno pro prohlížeč Chrome, ale je navržena i tak, aby obsah stránek byl přístupný i v alternativních prohlížečích (Opera, Mozzila, Edge). Obsah a forma webové prezentace je řešena stylovými předpisy CSS. Návrat na titulní stránku je možný z kterékoliv stránky přes odkaz v horním menu (DOMŮ).

 

Veškeré zveřejněné texty jsou definované v relativních jednotkách a je možno jejich velikost (písmo) zvětšovat či zmenšovat pomocí prohlížeče (Ctrl + posun kolečkem, Ctl + „-„).

 

Způsob otevírání nových webových stránek není v kódu nijak specifikován a je ponechán na volbě uživatele. V odůvodněných případech, jsou webové stránky otevírány v novém okně. Stránky jsou standardně ovládané. K dispozici je vyhledávací formulář v zápatí stránky.

 

Na webových stránkách se mohou vyskytovat informace ve formátech: .xls, .ppt, .pdf, .zip, .jpg, .png.

Pro zobrazení těchto dokumentů jsou potřeba příslušné prohlížeče, které lze zdarma stáhnout na stránkách OpenOffice.org a https://get.adobe.com. Soubory určené ke stažení nepřekračují 5 Mb.

 

 

Kontakt v případě problémů:

 

I když webovou prezentaci školy vytváříme podle výše uvedených norem, je možné že se na našich stránkách nějaká chyba vyskytne. Vaše případné náměty, upozornění, postřehy či informace k přístupnosti stránek nám zašlete na adresu marek.jelinek@1zsbr.cz, abychom mohli provést patřičné kroky k odstranění těchto nedostatků.