Úřední deska

Základní škola Bruntál, Jesenická 10
Jesenická 1284/10
792 01 Bruntál
(+420) 552 306 871

Zřizovatel: Město Bruntál
IČ: 00852805
Bank. spoj.: 153151678/030

  • Informace o volné pracovní pozici

V současné době nenabízíme žádnou volnou pracovní pozici.

 

 

Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Bc. Jiří Kubela

Kontaktní údaje:

 

Ing. Bc. Jiří Kubela

GDPR posouzení s.r.o.

se sídlem Rybná 716/24

Staré Město, 110 00  Praha 1

 

tel.: 725 988 725

email: gdprposouzeni@outlook.cz

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Na základě ust. § 3, 11 a 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

 

Odkazy:

https://www.mubruntal.cz/rozpocty-prispevkovych-organizaci/ds-45152/p1=82113

https://www.mubruntal.cz/strednedobe-vyhledy-prispevkovych-organizaci/ds-45153/p1=82113

 

 

Při tvorbě oficiální internetové prezentace https://www.1zsbr.cz byla zohledněna přístupnost a bezbariérovost webové prezentace tak, aby se s ním mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Tato webová prezentace vyhovuje novele Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a požadavkům kladeným vyhláškou č. 64/2008 o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

 

Uspořádání a ovládání stránky je optimalizováno pro prohlížeč Chrome, ale je navržena i tak, aby obsah stránek byl přístupný i v alternativních prohlížečích (Opera, Mozzila, Edge). Obsah a forma webové prezentace je řešena stylovými předpisy CSS. Návrat na titulní stránku je možný z kterékoliv stránky přes odkaz v horním menu (DOMŮ).

 

Veškeré zveřejněné texty jsou definované v relativních jednotkách a je možno jejich velikost (písmo) zvětšovat či zmenšovat pomocí prohlížeče (Ctrl + posun kolečkem, Ctl + „-„).

 

Způsob otevírání nových webových stránek není v kódu nijak specifikován a je ponechán na volbě uživatele. V odůvodněných případech, jsou webové stránky otevírány v novém okně. Stránky jsou standardně ovládané. K dispozici je vyhledávací formulář v zápatí stránky.

 

Na webových stránkách se mohou vyskytovat informace ve formátech: .xls, .ppt, .pdf, .zip, .jpg, .png.

Pro zobrazení těchto dokumentů jsou potřeba příslušné prohlížeče, které lze zdarma stáhnout na stránkách OpenOffice.org a https://get.adobe.com. Soubory určené ke stažení nepřekračují 5 Mb.

 

 

Kontakt v případě problémů:

 

I když webovou prezentaci školy vytváříme podle výše uvedených norem, je možné že se na našich stránkách nějaká chyba vyskytne. Vaše případné náměty, upozornění, postřehy či informace k přístupnosti stránek nám zašlete na adresu marek.jelinek@1zsbr.cz, abychom mohli provést patřičné kroky k odstranění těchto nedostatků.