Úřední deska

ZŠ Bruntál, Jesenická 10
Jesenická 1284/10
792 01 Bruntál
(+420) 552 306 871

Zřizovatel: Město Bruntál
IČ: 00852805
Bank. spoj.: 153151678/030

  • Informace o volné pracovní pozici

 

Od 1. 9. 2019 přijmeme vyučenou kuchařku (kuchaře). Životopisy prosím zašlete elektronicky na adresu reditel@1zsbr.cznejpozději do 4. 7. 2019.

 

  • ZŠ Bruntál, Jesenická 10 hledá od 1. 9. 2019 na plný úvazek učitele/ku Čj, Rj pro 2. stupeň.

Nabídky s životopisem zasílejte na e-mail: reditel@1zsbr.cz

Pověřencem pro naši školu je Ing. Petr Štětka.

Kontaktní údaje:

 

Ing. Petr Štětka

BDO Advisory s.r.o.

Karolinská 661/4

186 00 Praha 8

tel.: 731 609 403

email: gdpr@bdo.cz

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Na základě ust. § 3, 11 a 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

 

Odkazy:

https://www.mubruntal.cz/rozpocty-prispevkovych-organizaci/ds-45152/p1=82113

https://www.mubruntal.cz/strednedobe-vyhledy-prispevkovych-organizaci/ds-45153/p1=82113