Úřední deska

ZŠ Bruntál, Jesenická 10
Jesenická 1284/10
792 01 Bruntál
(+420) 552 306 871

Zřizovatel: Město Bruntál
IČ: 00852805
Bank. spoj.: 153151678/030

Pověřencem pro naši školu je Ing. Petr Štětka.

Kontaktní údaje:

 

Ing. Petr Štětka

BDO Advisory s.r.o.

Karolinská 661/4

186 00 Praha 8

tel.: 731 609 403

email: gdpr@bdo.cz

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Na základě ust. § 3, 11 a 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

 

Schválené rozpočty a střednědobé výhledy příspěvkových organizací města