Výuka žáků rodičů vybraných profesí

Vážení rodiče,

 

jelikož se na nás opakovaně obracíte s dotazy, jak je zajištěna péče o děti rodičů vybraných profesí, chtěli bychom vás ujistit, že se o vaše děti postaráme. Ukončením nouzového stavu totiž skončila možnost zřídit třídy v určených školách, které by tito žáci navštěvovali.

 

Situace byla vyřešena mimořádným opatřením, které umožnilo přítomnost žáků 1. stupně ve vlastní škole podle těchto pravidel:

 

Děti rodičů IZS a krizové infrastruktury (tzv. děti IZS), které jsou žáky 1. stupně a vztahuje se na ně rotační výuka, mohou být ve škole osobně přítomny i v týdnech, kdy má jejich třída distanční výuku.

Bude pro ně zajištěn program v neměnné skupině ve spolupráci s třídním učitelem a dalšími pedagogickými pracovníky (např. ze školní družiny).

Budou se zapojovat do distanční výuky, vypracovávat úkoly apod. V programu pamatujeme i na odpočinkové činnosti a hry.

Děti IZS mají nárok na zajištění stravy, mohou využívat školu nejen dopoledne, ale i po dobu fungování školní družiny.

Vztahuje se na ně povinnost testování stejně jako na žáky v prezenční výuce.

Není čeho se obávat, péči o děti zajistíme. Jen prosíme, kontaktujte své třídní učitele co nejdříve, abychom mohli včas připravit celou organizaci jejich pobytu ve škole.

 

Výjimka se vztahuje na tyto vybrané profese zákonných zástupců:

 

  • Zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

 

Na všechny žáky se vztahují běžná pravidla pro omlouvání při nepřítomnosti dítěte ve škole.