Školská rada

Vážení rodiče,

 

dovolte nám, abychom vám sdělili několik informací, které se týkají naší školské rady.

 

V závěru kalendářního roku (15. 12. 2020) jsme zvládli zvolit do školské rady členy za pedagogické pracovníky. Z celkového počtu vydaných hlasovacích lístků (59) bylo odevzdáno 51 platných upravených hlasovacích lístků. Do školské rady byly zvoleny Mgr. Renata Vlčková a Ing. Anna Kodeda.

 

Za zřizovatele byli do školské rady jmenováni Ing. Jan Meca a Vladimír Jedlička.

 

Zbývá tedy ještě zvolit členy z řad zákonných zástupců nezletilých žáků. Tuto část voleb jsme zahájili před odchodem žáků na vánoční prázdniny a domnívali jsme se, že po prázdninách budou upravené hlasovací lístky v obálkách vhozeny do hlasovací urny a už jen spočítáme výsledky. Ale jak víte, člověk míní a corona mění. Některé třídy ještě dokázaly lístky do školy a do urny dopravit, u žáků 2. stupně už to nešlo. Prosíme proto, pokud máte doma upravený hlasovací lístek, dopravte jej během tohoto týdne do školy. Za dveřmi u hlavního vstupu do školy bude zapečetěná urna, do které je možné vaši obálku s hlasovacím lístkem vhodit. Připomínáme, že kandidáty za zákonné zástupce jsou: paní Zlata Valíčková, paní Pavla Zbořilová a pan Jaroslav Šteiniger. Děkujeme vám za vaši spolupráci a taky za pochopení. I v této složité době chceme, aby se alespoň některé věci dostávaly do těch správných kolejí. O výsledcích voleb vás budeme informovat nejen na stránkách školy, ale i v komunikační platformě Škola OnLine.