Další informace ke „škole pro zaměstnance vybraných profesí“.

Ve škole je poměrně početná skupina žáků, kteří jsou v dokumentech ministerstva školství nazýváni jako „děti IZS“. Pokud patří do tříd, které budou mít příští týden distanční výuku, je jim v tomto týdnu povolena celodenní osobní přítomnost ve škole. Bude pro ně vytvořeno jedno samostatné oddělení – „škola pro zaměstnance veřejných profesí.“

 

Jedná se o dopolední a odpolední program v neměnné skupině. V rámci tohoto programu se zapojí do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly, mají ale i různé volné činnosti, hry apod. Po celou dobu budou pracovat pod vedením minimálně jednoho pedagogického pracovníka.

 

Jejich vyučující jim nachystají práci ve stejném rozsahu, jakou mají na daný týden připravenou pro svou třídu.  Práci v listinné podobě žákům do jejich skupiny donesou nebo ji předají pedagogům, kteří s žáky budou dopoledne pracovat.

 

Oběd je naplánován na 12:00 hodin, po obědě se vrátí do svého oddělení a další program zajišťuje paní vychovatelka.

 

Žáci budou mít po celou dobu běžnou prezenční výuku, ale mohou si s sebou přinést i vlastní elektronické zařízení s nainstalovanou aplikací Teams, se kterým jsou zvyklí doma pracovat, a mohou se i připojit přímo ke konkrétní hodině do své kmenové třídy.

 

Pokud by se v průběhu příštího týdne ukázalo, že jsme na něco zapomněli nebo by se něco dalo vylepšit, neváhejte nás kontaktovat.