28 Lis · Mgr. Miluše Helísková · No Comments

LandArt

Landart se už stává pro sedmé ročníky tradicí. Jako každý rok na podzim se vydáváme tvořit do přírody. V rámci výtvarné a environmentální výchovy jsme v říjnu navštívili městský park a realizovali jsme krajinné umění neboli landart. Toto umění se vyjadřuje jak malými změnami v přírodě a krajině, tak obrovskými projekty v odlehlých a neobývaných oblastech. Uplatňuje …

Čtěte dále...

28 Lis · Mgr. Miluše Helísková · No Comments

Artoday

V pátek 10. 11. 2017 se v aule Základní školy Bruntál, Okružní uskutečnil V. ročník výtvarné akce Artoday. Akce se účastnili žáci 2. stupně a víceletého gymnázia. Letošní výtvarné setkání mělo podobu tvůrčí dílny se zaměřením na gotickou vitráž. Hlavní technikou byla malba anilinovými barvami na téma  „Odkaz naší doby“. Z naší školy jsme vybrali 10 …

Čtěte dále...

26 Lis · Mgr. David Pavelka · No Comments

Volejbalová liga pokračuje

V pátek 17. listopadu se uskutečnilo na dvou místech našeho okresu 2. kolo okresní volejbalové ligy starších žáků. Již sedmým rokem se v této soutěži utkávají mladí volejbalisté, aby si porovnali své volejbalové dovednosti, navázali nová přátelství a získali motivaci k dalším tréninkům.  Tohoto kola ligy se zúčastnilo všech 9 družstev, z nichž pět nejlepších odehrálo svůj turnaj ve …

Čtěte dále...

25 Lis · Mgr. Miroslava Henčová · No Comments

Stalo se to minulý týden…

Haló, haló!!! Hlášení školního rozhlasu! Připomínáme, že olympiáda v jazyce českém se koná ve školní jídelně ve středu     22. 11. 2017 v průběhu 1. a 2. vyučovací hodiny. Akce se týká vybraných žáků 8. a 9. ročníku. V mluvnické části budete plnit pět záludných úkolů, za které můžete získat až 24 bodů. Stalo se to minulý týden… To …

Čtěte dále...

24 Lis · admin · No Comments

O nejkrásnější papírovou ozdobu

ZŠ Bruntál, Jesenická 10 ve spolupráci se Spolkem přátel ZŠ Bruntál vyhlašují soutěž: O NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ PAPÍROVOU OZDOBU. Podmínky soutěže: soutěž bude rozdělena do 4 kategorií: kategorie: školní družina kategorie: 1. stupeň kategorie: 2. stupeň kategorie: dospělí uzávěrka soutěže: 12. 2017 (výrobky doneste k p. uč. Vlčkové,  kancelář ZŘŠ pro 2. stupeň) ozdoby musí být označeny: …

Čtěte dále...

22 Lis · admin · No Comments

Setkání rodičů 2017

K tradiční akci školy patří každoroční setkání rodičů vycházejících žáků se zástupci středních škol (dále jen SŠ). Na úvod patří velké poděkování všem zúčastněným rodičům, žákům, kolegům, kteří akci podpořili nejen svou účastí, ale i pomocí při její realizaci. Srdečné díky patří také naší školní kuchyni za chutné a bohaté občerstvení.  V letošním školním roce byl …

Čtěte dále...

22 Lis · Mgr. Monika Zpěváková · No Comments

Had není slizký

Minulý týden navštívili žáci čtvrtých ročníků Středisko volného času v Bruntále, kde je čekal výukový program s názvem „Had není slizký“. V něm se pod vedením paní Rozprýmové podrobně seznámili se životem plazů. Větší část programu byla věnována právě hadům. Žáci si na vlastní kůži mohli vyzkoušet, že mýtus o slizkých hadech je nepravdivý. Fotogalerie z návštěvy …

Čtěte dále...

18 Lis · Mgr. Pavlína Daňková · No Comments

Projekt KROKUS na Jedničce

V průběhu měsíce října nás oslovilo Židovské muzeum v Praze s nabídkou zapojit se do jeho celorepublikového projektu pod názvem Krokus. Účast v projektu představuje způsob, jak mladým lidem názorně přiblížit tematiku holocaustu a prohloubit jejich povědomí o nebezpečí rasismu a nesnášenli vosti. Celý projekt je iniciován irskou organizací Holocaust Education Trust Ireland (HETI) a připomíná jeden a půl milionu …

Čtěte dále...