12 Dub · admin · No Comments

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Základní škola Bruntál, Jesenická 10, jejíž činnost vykonává ředitelka školy, rozhodla podle ustanovení §36, §165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí …

Čtěte dále...

20 Bře · Mgr. Pavla Sovadinová · No Comments

Dobrovolná sportovní výzva pro žáky 2.stupně

Milí žáci,    tělocvikáři z “Jedničky” vám nabízejí dobrovolnou sportovní výzvu. Věříme, že vás zaujme a vyrazíte do přírody. V případě nejasností se obraťte na vyučujícího, který vám zaslal instrukce do vašeho zadání v aplikaci Teams.    Sportu zdar! 😊  

Čtěte dále...

11 Bře · admin · No Comments

Jak jsme zvládli školní inspekci

března byla na naší škole zahájena tematická inspekční činnost, jejímž cílem bylo získat a analyzovat informace o činnosti školy v období distanční výuky.     Celá činnost proběhla přes MS Teams. Jednotliví inspektoři byli přidáni do hospitovaných hodin, na začátku hodin se žákům představili, sdělili důvod své přítomnosti a dále již do hodin nevstupovali. Po každé …

Čtěte dále...

8 Bře · PhDr. Marcela Žáková · No Comments

Chystáme novinku – přípravnou třídu

Dnes a denně slyšíme úvahy rodičů budoucích prvňáčků na téma, že současná doba připravenosti na školní docházku nepřeje, že nevědí, co a jak od září bude a že by raději zvážili odklad. Chápeme tyto obavy, proto jsme se rozhodli požádat zřizovatele o možnost otevřít přípravnou třídu.   S podobnou situací máme zkušenosti i z minulých let. Jsme …

Čtěte dále...

2 Bře · Mgr. Renata Vlčková · No Comments

Sdělení ze školní jídelny

Vážení strávníci, v případě ukončení karanténních opatření u zaměstnanců školní jídelny zahájíme vaření obědů pro žáky na distanční výuce od pondělí 8. 3. 2021. Odběr obědů bude možný pouze do odnosných nádob v době od 12:00 – 12:30 hod.   V případě pokračování karanténních opatření se pokusíme zajistit náhradní formu stravování (ve spolupráci se zřizovatelem).   Děkujeme za …

Čtěte dále...

10 Zář · Mgr. Renata Vlčková · No Comments

Sdělení pro rodiče žáků 7.-9. ročníku

Vzhledem k epidemiologické situaci jsou třídní schůzky plánované ve všech třídách těchto ročníků zrušeny, 17. 9. 2020 se tedy nekonají. O nejbližším možném náhradním termínu budeme včas informovat. Pokud by to bylo nutné, učitelé se na jednotlivé zákonné zástupce obrátí mailem nebo telefonicky. Stejně tak i rodiče, kteří potřebují ve škole cokoliv projednat, mohou volat nebo …

Čtěte dále...

10 Zář · Mgr. Renata Vlčková · No Comments

Sdělení pro žáky a rodiče – hlavně ve třídě VI. B

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje svým rozhodnutím KHSMS 47626/2020/BR/EPID ze dne 9. 9. 2020 nařídila škole tato mimořádná opatření. uzavření třídy VI. B do 15. 9. 2020 a karanténa pro 27 osob (žáci a dva pedagogičtí zaměstnanci) jednorázové provedení ohniskové desinfekce s virucidním účinkem v přesně stanovených prostorech a provádění průběžné a pravidelné desinfekce v objektu školy. Třída …

Čtěte dále...

30 Dub · PhDr. Marcela Žáková · No Comments

SDĚLENÍ PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. STUPNĚ

Vážení rodiče žáků 1. stupně,   v těchto dnech se na vás obrátí nebo již obrátili vaši třídní učitelé s dotazem, zdali předpokládáte, že vaše dítě bude od 25. května navštěvovat školu. Chápeme, že máte na rozhodnutí ještě dost času, ale my potřebujeme vědět alespoň orientačně, o jaký počet žáků se máme postarat. Žáci budou totiž rozděleni …

Čtěte dále...