20 Zář · Ing. Vladislava Rubíčková · No Comments

Adaptační pobyt žáků 6. ročníku

Adaptační pobyt se konal v Karlově pod Pradědem v krásném kraji Jeseníků. To nás inspirovalo k řadě aktivit strávených v přírodě. Stezka odvahy, turistická vycházka po okolí Malé Morávky a Karlova, míčové hry, činnosti, při kterých se děti mohly lépe poznat a vytvořit zdravé klima v nových třídních kolektivech. Poznaly se děti navzájem, ale také učitelé poznali své nové žáky. …

READ MORE

11 Zář · Mgr. Helena Daňková · No Comments

Návštěva ZZSMSK

Dne 7. 9. 2017 žáci z IX. A navštívili ZZSMSK v Bruntále, dostali tak možnost podívat se do zázemí záchranářů a dozvědět se něco nového. Členové posádky se žákům naší školy intenzivně věnovali a žáci se dověděli mnoho informací o tom, co vše je potřeba k záchraně lidského života. Záchranáři si pro žáky připravili i praktické úkoly. …

READ MORE

2 Zář · Mgr. Petra Romanská · No Comments

Seznamy prvních tříd pro školní rok 2017/2018

Uveřejněné seznamy žáků prvních tříd pro školní rok 2017/2018: TŘÍDA I. A Třídní učitel PaedDr. Leoš Hájek Bílková Viola Franek Nikolas Grolichová Sofie Magdaléna Charvátová Tereza Chrástková Klára Kohout Tomáš Kováč Marek Miko Jakub Daniel Morong Tomáš Oltyánová Rozálie Pavlíčková Marie Petrželová Hana Potácel Jakub Přecechtěl Josef Semerádová Ema Skalková Sandra Takáč Libor Toráčová Vanesa …

READ MORE

1 Zář · admin · No Comments

Seznam žáků 6. ročníku ve školním roce 2017/2018

Uveřejněné seznamy žáků 6. ročníku – školní rok 2017/2018: Třída VI. A třídní učitelka Mgr. Jarmila Hnátová Breškovec Vladislav Dokládal Richard Dvořák Dalibor Horáková Jana Jakabovičová Barbora Kotěšovský Eduard Lesák David Lukovská Natálie Macháč Lukáš Majerčák Marek Mayerová Natálie Novák Sebastian Opletal Matěj Pavlík Lukáš Pešat Filip Románek Šimon Rychlík Tomáš Strouhalová Michaela Tököli Sára …

READ MORE

29 Čvn · Mgr. Renata Vlčková · No Comments

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU2016/2017

Poslední den školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začal na ploše sportovního areálu školy, kde se nejdříve v osm hodin shromáždili žáci prvního stupně se svými učiteli a o hodinu později jejich spolužáci z druhého stupně. Byli odměněni nejlepší žáci školy, kteří obdrželi knižní odměny a ti starší peněžní poukázky. Vzhledem k chladnému počasí jsme …

READ MORE

29 Čvn · Mgr. Renata Vlčková · No Comments

Rozloučení s deváťáky 2017

Kino Centrum – 29. 6. 2017 – 9:00 hod.  Na slavnostní rozloučení našich deváťáků se školou byli pozváni rodiče a příbuzní žáků 9. ročníku, učitelé, zástupci vedení města a školské rady. Po kulturním programu následovaly proslovy žáků a třídních učitelů, každý žák převzal od paní ředitelky pamětní list. Vybraní žáci byli odměněni oceněním ředitelky školy. Po …

READ MORE

25 Čvn · admin · No Comments

UPOZORNĚNÍ PRO NOVÉ STRÁVNÍKY

V předešlých letech se nám osvědčilo vyřizování stravného předem – zasláním vyplněné přihlášky. Této možnosti můžete využít již nyní – v průběhu prázdnin. V příloze najdete přihlášku, kterou můžete přinést jak osobně již vyplněnou, nebo zaslat na emailovou adresu – jidelna@1zsbr.cz  Strávníka zavedeme do systému a budou mu přiděleny potřebné údaje pro zřízení trvalého příkazu, které Vám zašleme na …

READ MORE