24 Bře · Mgr. Petra Romanská · No Comments

Seznam tříd otevřených pro veřejnost

Den otevřených dveří –  seznam tříd otevřených pro veřejnost   Třída 1. hodina (8:00 – 8:45 ) 2. hodina (8:55 – 9:40) I.A ČJ MA I. podlaží, učebna 51, PaedDr. Leoš Hájek  I. B ČJ MA III. podlaží, učebna 42, Mgr. Eva Kostrůnková  I. C MA ČJ  I. podlaží, učebna 54, Mgr. Iveta Zatloukalová   II. …

READ MORE

7 Bře · Mgr. Petra Romanská · No Comments

Zápis dětí do ZŠ Bruntál, Jesenická 10 pro šk. rok 2018/2019

Zápis dětí do ZŠ Bruntál, Jesenická 10 pro školní rok 2018/2019 proběhne ve dnech 6. 4. 2018 (pátek) od 14:00 do 17:00 a 7. 4. 2018 (sobota) od 8:00 do 11:00.   Vážení rodiče budoucích školáčků, vezměte s sebou Váš občanský průkaz a rodný list Vašeho dítěte. Těšíme se na VÁS !!!  

READ MORE

7 Bře · Mgr. Petra Romanská · No Comments

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří spojený s besedou pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat na naší škole dne  27. 3. 2018.   Od 8:00 do 9:40 máte možnost návštěv ve vyučovacích hodinách na prvním stupni – první a druhá vyučovací hodina. V 15:00 a 15:30 proběhne prohlídka školy. Od 16:00 se můžete zúčastnit besedy pro rodiče …

READ MORE

7 Bře · PhDr. Marcela Žáková · No Comments

Informace pro zákonné zástupce žáků

Evropská unie – Fond evropské pomoci nejchudším osobám vyhlašuje Operační program potravinové a materiální pomoci.   Cílovou skupinou jsou děti ze sociálně slabých rodin ve věku 3-15 let navštěvující školu, které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi.   Žádáme zákonné zástupce, jichž se tento operační program týká …

READ MORE

31 Led · admin · No Comments

Přihlášky na osmiletá gymnázia

Žáci, kteří se budou hlásit na osmiletá gymnázia, obdrží předvyplněnou přihlášku či přihlášky společně s dalšími pokyny v pondělí 5. 2. 2018. Vyplněnou přihlášku (přihlášky) odevzdají ke kontrole 8. 2. 2018 (čtvrtek) třídnímu učiteli. Bezchybně vyplněná přihláška bude opatřena podpisem  ŘŠ,  razítkem školy a vrácena žákovi 9. 2. 2018 (pátek).

READ MORE

31 Led · Libuše Šímová · No Comments

Informace pro rodiče

Od 2. pololetí tj. 1. 2. 2018 dojde z důvodu bezpečnosti dětí ve škole k novým opatřením. Budou se zamykat dveře č. 78 ze šaten na hlavní chodbu a dveře č. 103 ze šaten do družiny. Do školy se dostanete jenom hlavním vchodem. V době, kdy jsou děti venku (13. 30 – 14.30) si rodiče po domluvě s vychovatelkou …

READ MORE

24 Lis · admin · No Comments

O nejkrásnější papírovou ozdobu

ZŠ Bruntál, Jesenická 10 ve spolupráci se Spolkem přátel ZŠ Bruntál vyhlašují soutěž: O NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ PAPÍROVOU OZDOBU. Podmínky soutěže: soutěž bude rozdělena do 4 kategorií: kategorie: školní družina kategorie: 1. stupeň kategorie: 2. stupeň kategorie: dospělí uzávěrka soutěže: 12. 2017 (výrobky doneste k p. uč. Vlčkové,  kancelář ZŘŠ pro 2. stupeň) ozdoby musí být označeny: …

READ MORE

7 Lis · Ing. Eliška Škařupová · No Comments

Velká soutěž ve sběru papíru

Milí žáci a letos i pedagogové a pracovníci naší školy, velká soutěž ve sběru papíru právě začíná! Letošní soutěž ve sběru papíru bude probíhat ve dvou kolech – nyní na podzim a následně na jaře 2018. Bude se soutěžit ve 3. kategoriích: třídy I. stupně (I. – V. třída) třídy II. stupně (VI. – IX. třída) pedagogové …

READ MORE