5 Čvn · Mgr. Petra Benýšková · No Comments

Odpolední setkání s rodiči budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,   vzhledem k nestandardnímu zápisu do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 jsme pro Vás připravili schůzku pod názvem „Odpoledne otázek a odpovědí“. Místem našeho setkání bude školní jídelna Základní školy Bruntál, Jesenická 10, a to ve čtvrtek 11. 6. 2020 v 15:30 hodin. Schůzka bude probíhat převážně na základě Vašich otázek a …

Čtěte dále...

28 Kvě · admin · No Comments

NÁVRAT ŽÁKŮ DRUHÉHO STUPNĚ DO LAVIC

Milí žáci druhého stupně,     jak jistě víte z veřejných médií, od 8. června je možný váš návrat do školních lavic. Nepůjde ale o fungování v obdobném režimu jako u 1. stupně, ale o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Konzultace však mají svá pravidla:     – skupiny do 15 žáků (do školy bude …

Čtěte dále...

12 Kvě · admin · No Comments

Informace zákonným zástupcům žáků prvního stupně naší školy.

Vážení rodiče a zákonní zástupci,   zveřejňujeme výběr z informací k vyučování v aktuálním období od 25. 5. 2020. Tyto informace jsou určeny zákonným zástupcům žáků prvního stupně naší školy. Řídíme se závaznými pokyny Ministerstva školství ČR a také zdravotnictví. Doporučujeme Vám, abyste se s nimi seznámili:   OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO …

Čtěte dále...

7 Kvě · Mgr. Renata Vlčková · No Comments

Informace pro žáky 9. ročníku

Organizace nástupu žáků 9. ročníku ke konzultacím od 11. 5. 2020 – žákům, kteří vyplní a odevzdají zákonným zástupcem podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, bude umožněna osobní přítomnost ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky.   Žákům bude sděleno do 10. 5. 2020 prostřednictvím třídních učitelů, do jaké skupiny jsou …

Čtěte dále...

4 Kvě · PhDr. Marcela Žáková · No Comments

Ochrana zdraví a provoz ZŠ

MŠMT ČR zveřejnilo materiál nazvaný Ochrana zdraví a provoz základních škol v období konce školního roku 2019/2020. Tento dokument upřesňuje provozní podmínky v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně a 9. ročníku ve škole.   Chci vás tedy seznámit se základními pravidly, která budeme dodržovat.   stupeň Zákonný zástupce má možnost vyjádřit zájem poslat dítě do školy do …

Čtěte dále...

23 Dub · Mgr. Renata Vlčková · No Comments

Předávání učebnic a sešitů žákům 2. stupně

Milí žáci 2. stupně,   máte-li ve škole nějaké materiály (učebnice, prac. sešity, sešity…) a chtěli byste si je převzít, přijďte do školy podle níže uvedeného harmonogramu.   Upozorňujeme, že se ve škole nebudete moci zdržovat, pouze si od třídního učitele převezmete své věci a odejdete. Věci budou nachystané na stolech před sborovnou (věci tam …

Čtěte dále...

17 Dub · PhDr. Marcela Žáková · No Comments

Otevření 1.stupně (informace)

Vážení rodiče,   zajisté jste zachytili plány na otevření 1. stupňů škol. Plány nejsou dosud příliš konkrétní, mnohá rozhodnutí přesouvají na samotné školy. Vyvolávají určitý neklid, takže bych chtěla některé skutečnosti zdůraznit. Pokud nedojde k žádné změně, naše škola samozřejmě docházku pro žáky 1. stupně k tomuto datu umožní. Rozhodnutí poslat dítě do školy učiníte vy. Vaše …

Čtěte dále...

9 Dub · admin · No Comments

Informace k přijímacímu řízení

Vzhledem k situaci nouzového stavu v ČR ohledně šíření pandemie koronaviru došlo také v oblasti přijímacího řízení k podstatným změnám.   Jednotná přijímací zkouška se bude konat nejdříve 14 dnů po nástupu žáků do školy. Přesný termín stanoví MŠMT. Přijímací zkouška proběhne pouze v prvním kole, konat ji budou žáci na SŠ uvedené v přihlášce …

Čtěte dále...