31 Led · admin · No Comments

Přihlášky na osmiletá gymnázia

Žáci, kteří se budou hlásit na osmiletá gymnázia, obdrží předvyplněnou přihlášku či přihlášky společně s dalšími pokyny v pondělí 5. 2. 2018. Vyplněnou přihlášku (přihlášky) odevzdají ke kontrole 8. 2. 2018 (čtvrtek) třídnímu učiteli. Bezchybně vyplněná přihláška bude opatřena podpisem  ŘŠ,  razítkem školy a vrácena žákovi 9. 2. 2018 (pátek).

READ MORE

31 Led · Libuše Šímová · No Comments

Informace pro rodiče

Od 2. pololetí tj. 1. 2. 2018 dojde z důvodu bezpečnosti dětí ve škole k novým opatřením. Budou se zamykat dveře č. 78 ze šaten na hlavní chodbu a dveře č. 103 ze šaten do družiny. Do školy se dostanete jenom hlavním vchodem. V době, kdy jsou děti venku (13. 30 – 14.30) si rodiče po domluvě s vychovatelkou …

READ MORE

24 Lis · admin · No Comments

O nejkrásnější papírovou ozdobu

ZŠ Bruntál, Jesenická 10 ve spolupráci se Spolkem přátel ZŠ Bruntál vyhlašují soutěž: O NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ PAPÍROVOU OZDOBU. Podmínky soutěže: soutěž bude rozdělena do 4 kategorií: kategorie: školní družina kategorie: 1. stupeň kategorie: 2. stupeň kategorie: dospělí uzávěrka soutěže: 12. 2017 (výrobky doneste k p. uč. Vlčkové,  kancelář ZŘŠ pro 2. stupeň) ozdoby musí být označeny: …

READ MORE

7 Lis · Ing. Eliška Škařupová · No Comments

Velká soutěž ve sběru papíru

Milí žáci a letos i pedagogové a pracovníci naší školy, velká soutěž ve sběru papíru právě začíná! Letošní soutěž ve sběru papíru bude probíhat ve dvou kolech – nyní na podzim a následně na jaře 2018. Bude se soutěžit ve 3. kategoriích: třídy I. stupně (I. – V. třída) třídy II. stupně (VI. – IX. třída) pedagogové …

READ MORE

4 Říj · Mgr. Renata Vlčková · No Comments

Volba členů školské rady

Vážení rodiče, dne 12. října 2017 se konají třídní schůzky, v rámci kterých se uskuteční volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků.  Školská rada má šest členů. Jednu třetinu členů jmenuje Město Bruntál – náš zřizovatel, jednu třetinu volí rodiče, poslední třetinu tvoří pedagogičtí pracovníci naší školy.  Níže uvádíme kandidáty do školské rady z řad …

READ MORE

28 Zář · Ing. Anna Kodeda · No Comments

Další naši absolventi Cambridge English zkoušek

Emma Ševčíková, Natálie Bartošíková a Nikola Zedníková jsou naše další žákyně, které koncem minulého školního roku úspěšně složily nejvyšší zkoušku YLE – Flyers s mezinárodně uznávanou certifikací Cambridge English. Jde o pilotní projekt na Základní škole Bruntál, Jesenická 10, kdy žákům 5. a 6. ročníků učitelé pomáhají s přípravou na tyto mezinárodní zkoušky z anglického jazyka. Příprava na …

READ MORE

3 Zář · admin · No Comments

Informace k adaptačnímu pobytu žáků 6. ročníku

Vážení rodiče, zákonní zástupci, naše škola každoročně realizuje pro žáky 6. ročníku program často označovaný jako adaptační pobyt. Tento program je součástí našeho ŠVP a je pro všechny žáky povinný. Kvalita třídního kolektivu vytváří klima ve třídě, od kterého se odvíjí spokojenost či nespokojenost jednotlivých členů. Aby se děti ve třídě cítily dobře, neměl by …

READ MORE

3 Zář · Mgr. Renata Vlčková · No Comments

Organizace výuky 4. 9. – 8. 9. 2017

Organizace výuky v prvním týdnu školního roku 2017/2018:   1. stupeň                   1. ročník Po 4. 9.  Slavnostní zahájení školního roku 8:00 – 8:45   Út 5. 9. 8:00 –   9:40   (2 vyuč. hod.)       St – pá 6. 9. – 8. 9. 8:00 – …

READ MORE