6 Čvn · PhDr. Marcela Žáková · No Comments

Naše plány…

Vážení rodiče a příznivci naší školy,     opět se blíží konec dalšího školního roku, takže je nejvyšší čas seznámit vás s našimi plány.   Nejdříve léto – zase ho skoro celé prostavíme. Chystáme velikou rekonstrukci všech záchodů a umýváren, které ještě neprošly opravou. Pokud vše dobře dopadne, budeme mít aspoň v tomto ohledu na pár let …

Čtěte dále...

4 Čvn · PhDr. Marcela Žáková · No Comments

Sdělení pro zájemce o práci

Děkujeme všem zájemcům o práci na naší škole a sdělujeme, že jsme již všechna volná pracovní místa obsadili.

Čtěte dále...

7 Kvě · admin · No Comments

Pozvánka k zápisu ZUŠ 2018/2019

Základní umělecká škola s. r. o., Krnov zve k zápisu pro školní rok 2018/2019. Zápis i výuka bude probíhat na Základní škole Cihelní 6, Bruntál. Bližší informace k zápisu naleznete v *. PDF souboru.        

Čtěte dále...

24 Bře · Mgr. Petra Romanská · No Comments

Seznam tříd otevřených pro veřejnost

Den otevřených dveří –  seznam tříd otevřených pro veřejnost   Třída 1. hodina (8:00 – 8:45 ) 2. hodina (8:55 – 9:40) I.A ČJ MA I. podlaží, učebna 51, PaedDr. Leoš Hájek  I. B ČJ MA III. podlaží, učebna 42, Mgr. Eva Kostrůnková  I. C MA ČJ  I. podlaží, učebna 54, Mgr. Iveta Zatloukalová   II. …

Čtěte dále...

7 Bře · Mgr. Petra Romanská · No Comments

Zápis dětí do ZŠ Bruntál, Jesenická 10 pro šk. rok 2018/2019

Zápis dětí do ZŠ Bruntál, Jesenická 10 pro školní rok 2018/2019 proběhne ve dnech 6. 4. 2018 (pátek) od 14:00 do 17:00 a 7. 4. 2018 (sobota) od 8:00 do 11:00.   Vážení rodiče budoucích školáčků, vezměte s sebou Váš občanský průkaz a rodný list Vašeho dítěte. Těšíme se na VÁS !!!  

Čtěte dále...

7 Bře · Mgr. Petra Romanská · No Comments

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří spojený s besedou pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat na naší škole dne  27. 3. 2018.   Od 8:00 do 9:40 máte možnost návštěv ve vyučovacích hodinách na prvním stupni – první a druhá vyučovací hodina. V 15:00 a 15:30 proběhne prohlídka školy. Od 16:00 se můžete zúčastnit besedy pro rodiče …

Čtěte dále...

7 Bře · PhDr. Marcela Žáková · No Comments

Informace pro zákonné zástupce žáků

Evropská unie – Fond evropské pomoci nejchudším osobám vyhlašuje Operační program potravinové a materiální pomoci.   Cílovou skupinou jsou děti ze sociálně slabých rodin ve věku 3-15 let navštěvující školu, které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi.   Žádáme zákonné zástupce, jichž se tento operační program týká …

Čtěte dále...

31 Led · admin · No Comments

Přihlášky na osmiletá gymnázia

Žáci, kteří se budou hlásit na osmiletá gymnázia, obdrží předvyplněnou přihlášku či přihlášky společně s dalšími pokyny v pondělí 5. 2. 2018. Vyplněnou přihlášku (přihlášky) odevzdají ke kontrole 8. 2. 2018 (čtvrtek) třídnímu učiteli. Bezchybně vyplněná přihláška bude opatřena podpisem  ŘŠ,  razítkem školy a vrácena žákovi 9. 2. 2018 (pátek).

Čtěte dále...