30 Led · Mgr. Jiří Vyleťal · No Comments

VI.A – Co jsme to našli?

Jak říkal náš poslední biskup Jednoty bratrské = Jan Amos Komenský: „Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“ A tak jsme naše žáky nechali: hledat bádat měřit počítat až zjistili, co že to vlastně našli, z čeho to …

Čtěte dále...

26 Led · admin · No Comments

Jak jsme si hřáli hada na prsou

Jak jsme si hřáli hada na prsou _Návštěva SVČ Bruntál_I. B a I. A   V úterý jsme se byli podívat do Střediska volného času v Bruntále, kde na nás čekala paní Rozprýmová s programem Stanice z blízka. Co jsme viděli z blízka? Zvířata, o která se ve středisku starají: hady, želvy, ještěrky, morčata, králíky, andulky… Morčatům a králíkům …

Čtěte dále...

25 Led · admin · No Comments

Pozvánka k zápisu do 1. tříd

Čtěte dále...

25 Led · admin · No Comments

Zápis do prvních tříd…

VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT K ZÁPISU DO PRVNÍHO ROČNÍKU,   A NEBOJÍTE SE ZEPTAT     Máte doma předškoláka, který letos v září nastoupí do první třídy?   Zajímá vás, jaký je průběh zápisu do 1. třídy a co by měl budoucí prvňáček znát?   Uvažujete o odkladu povinné školní docházky a nevíte, jak máte postupovat? …

Čtěte dále...

25 Led · admin · No Comments

Kritéria pro přijetí žáků

Kritéria stanovená pro přijetí žáků k povinné školní docházce  ve školním roce 2023/2024   Pro přijetí dítěte k základnímu vzdělání na Základní škole Bruntál, Jesenická 10, jsou stanovena následující kritéria:   Věk dítěte v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu …

Čtěte dále...

25 Led · admin · No Comments

ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO

V tomto týdnu navštívily děti třetího ročníku naší školy tematicky zaměřenou výstavu Muzea v Bruntále na Bruntálském zámku – Řemeslo má zlaté dno. Děti měly možnost vyslechnout si od odborného pracovníka zámeckého muzea zajímavé povídání o historii řemesel a živností na Bruntálsku z 19. a počátku 20. století. Nahlédly do dílny ševce, krejčího, kloboučníka, truhláře a mnoha dalších. …

Čtěte dále...

25 Led · Mgr. Pavla Sovadinová · No Comments

Ach, ty dějiny…

Ne vždy je dějepis nejoblíbenějším předmětem, někdy nás data nebo jména panovníků docela potrápí, není to nic, co nás přehnaně baví. Naštěstí se dá dějepis učit i jinak, tak, že se na hodinu těšíme, tvoříme, chápeme podstatu a souvislosti. To se daří i v naší třídě VI. C, kde jsme v minulých hodinách vyrobili bezvadnou …

Čtěte dále...

25 Led · admin · No Comments

Družinová akce

Dne 12.1. proběhla ve školní družině módní přehlídka. Porota složená z děvčat hodnotila chlapce a pak se role obrátily. Každý z účastníků mohl předvést své umění a tím získal u poroty plusovém body. Zpívalo se, tancovalo a nechyběly také gymnastické a fitness prvky. U některých děvčat to byla přehlídka krásných šatů. Zpočátku se některé děti …

Čtěte dále...