12 Led · admin · No Comments

Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2021/2022

První kolo přijímacího řízení: v prvním kole přijímacího řízení lze podat přihlášky na  dvě školy.  Přihlášky musí být vyplněny stejně. Pořadí škol určuje pouze termín konání jednotné zkoušky (JZ), nikoliv preferovaný zájem o studium.   V letošním roce jsou 2 termíny konání přijímacích testů: 12. dubna a 13. dubna 2021 (pondělí a úterý).   Dne 12. května a …

Čtěte dále...

10 Lis · admin · No Comments

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Vážení zákonní zástupci!   Každý rok pořádáme setkání s rodiči žáků 9. ročníku ohledně podání informací k přijímacímu řízení. Z důvodu pandemie koronaviru se letos tato schůzka konat nebude. Veškerá komunikace mezi školou a Vámi bude probíhat pouze formou emailu nebo telefonu. Budeme Vás zásobovat emaily, které Vám pomohou orientovat se v oblasti přijímacího řízení. …

Čtěte dále...

9 Dub · admin · No Comments

Informace k přijímacímu řízení

Vzhledem k situaci nouzového stavu v ČR ohledně šíření pandemie koronaviru došlo také v oblasti přijímacího řízení k podstatným změnám.   Jednotná přijímací zkouška se bude konat nejdříve 14 dnů po nástupu žáků do školy. Přesný termín stanoví MŠMT. Přijímací zkouška proběhne pouze v prvním kole, konat ji budou žáci na SŠ uvedené v přihlášce …

Čtěte dále...

4 Úno · Mgr. Helena Daňková · No Comments

Volba povolání

Vyplnění přihlášky: 31.ledna 2019– spolu s vysvědčením bude vydávána přihláška na SŠ. Přihláška bude částečně vyplněna (základní údaje, prospěch). Žáci si donesou tvrdou složku na dokumenty. Zákonný zástupce vytvoří kopii této přihlášky SŠ (min. doporučujeme 2x), aby měl druhou přihlášku na SŠ. Vyplníte název a adresu vybraných středních škol, kontakty, termíny, proškrtáte volná pole, podepíšete každou přihlášku …

Čtěte dále...

22 Lis · Mgr. Helena Daňková · No Comments

Setkání rodičů vycházejících žáků

K tradičním akcím naší školy patří každoroční setkání rodičů vycházejících žáků se zástupci středních škol (dále jen SŠ). Děkujeme všem zúčastněným rodičům, žákům, kolegům, kteří akci podpořili svou účastí a také pomocí při její realizaci. Velké díky patří i naší školní kuchyni za pomoc při přípravě chutného a bohatého občerstvení.    V letošním školním roce rodiče …

Čtěte dále...

24 Zář · admin · No Comments

Talentové zkoušky

Talentové zkoušky se konají:   do uměleckých oborů v konzervatořích, např. obor Hudba do oborů maturitních i s vyučením ze skupiny Umění a užité umění 82, např. obor s maturitou Užitá malba, obor s vyučením Umělecký kovář a zámečník, pasíř do 4, 6 a 8letých oborů Gymnázium se sportovní přípravou (kromě toho čeká uchazeče a uchazečky povinná jednotná přijímací zkouška).     Kritéria přijímaček se …

Čtěte dále...

30 Led · Mgr. Helena Daňková · No Comments

Přihláška ke vzdělávání ve střední škole 2017/2018

Vyplnění přihlášky: ledna 2018– spolu s vysvědčením bude vydávána přihláška na SŠ. Přihláška bude částečně vyplněna (základní údaje, prospěch). Žáci si donesou tvrdou složku na dokumenty. Zákonný zástupce vytvoří kopii této přihlášky SŠ (min. doporučujeme 2x), aby měl druhou přihlášku na SŠ. Vyplníte název a adresu vybraných středních škol, kontakty, termíny, proškrtáte volná pole, podepíšete každou přihlášku …

Čtěte dále...

22 Lis · admin · No Comments

Setkání rodičů 2017

K tradiční akci školy patří každoroční setkání rodičů vycházejících žáků se zástupci středních škol (dále jen SŠ). Na úvod patří velké poděkování všem zúčastněným rodičům, žákům, kolegům, kteří akci podpořili nejen svou účastí, ale i pomocí při její realizaci. Srdečné díky patří také naší školní kuchyni za chutné a bohaté občerstvení.  V letošním školním roce byl …

Čtěte dále...