7 Lis · admin · No Comments

POZVÁNKA RODIČŮM NA SCHŮZKU VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ

ZŠ Bruntál, Jesenická 10  zve rodiče žáků 9. ročníku na schůzku ohledně přijímacího řízení. 8. listopadu 2021 v 16:00 hod. TŘÍDA IX. B 9. listopadu 2021 v 16:00 hod. TŘÍDA IX. A 10. listopadu 2021 v 16:00 hod. TŘÍDA IX. C   Schůzky se uskuteční v naší škole, pavilon 2. stupně. email:poradce2@1zsbr.cz Telefon: 552 306 892

Čtěte dále...

25 Dub · admin · No Comments

Testování na Covid-19 před konáním přijímacích zkoušek na SŠ

Žáci 9. ročníku a 5. ročníku, kteří zažádali o testování na ZŠ Jesenická, se mohou dostavit v těchto termínech:      ročník:   termín: čtvrtek 29. 4. 2021, 8:30-9:30 (školní jídelna)  termín: pátek 30. 4. 2021, 8:00-9:00 (školní jídelna)  ročník:          Termín: pondělí 3. 5. 2021, 8:00 (školní jídelna)    Na testování budou dohlížet pedagogičtí pracovníci …

Čtěte dále...

15 Dub · admin · No Comments

Přijímací zkoušky – testování na onemocnění COVID -19

MŠMT vydalo mimořádné opatření k postupu testování žáků před konáním přijímacích zkoušek   Uchazeči o střední vzdělávání se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce, pokud:   nemá příznaky onemocnění COVID-19 a doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu provedených ve …

Čtěte dále...

15 Bře · admin · No Comments

Informace o úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky na SŠ

Informace o úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky na SŠ     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje:   Řádné termíny jednotné přijímací zkoušky: řádný termín jednotné přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022 pro všechny obory s maturitní zkouškou je stanoven na 3. května 2021   řádný termín jednotné přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022 je stanoven …

Čtěte dále...

12 Led · admin · No Comments

Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2021/2022

První kolo přijímacího řízení: v prvním kole přijímacího řízení lze podat přihlášky na  dvě školy.  Přihlášky musí být vyplněny stejně. Pořadí škol určuje pouze termín konání jednotné zkoušky (JZ), nikoliv preferovaný zájem o studium.   V letošním roce jsou 2 termíny konání přijímacích testů: 12. dubna a 13. dubna 2021 (pondělí a úterý).   Dne 12. května a …

Čtěte dále...

10 Lis · admin · No Comments

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Vážení zákonní zástupci!   Každý rok pořádáme setkání s rodiči žáků 9. ročníku ohledně podání informací k přijímacímu řízení. Z důvodu pandemie koronaviru se letos tato schůzka konat nebude. Veškerá komunikace mezi školou a Vámi bude probíhat pouze formou emailu nebo telefonu. Budeme Vás zásobovat emaily, které Vám pomohou orientovat se v oblasti přijímacího řízení. …

Čtěte dále...

9 Dub · admin · No Comments

Informace k přijímacímu řízení

Vzhledem k situaci nouzového stavu v ČR ohledně šíření pandemie koronaviru došlo také v oblasti přijímacího řízení k podstatným změnám.   Jednotná přijímací zkouška se bude konat nejdříve 14 dnů po nástupu žáků do školy. Přesný termín stanoví MŠMT. Přijímací zkouška proběhne pouze v prvním kole, konat ji budou žáci na SŠ uvedené v přihlášce …

Čtěte dále...

4 Úno · Mgr. Helena Daňková · No Comments

Volba povolání

Vyplnění přihlášky: 31.ledna 2019– spolu s vysvědčením bude vydávána přihláška na SŠ. Přihláška bude částečně vyplněna (základní údaje, prospěch). Žáci si donesou tvrdou složku na dokumenty. Zákonný zástupce vytvoří kopii této přihlášky SŠ (min. doporučujeme 2x), aby měl druhou přihlášku na SŠ. Vyplníte název a adresu vybraných středních škol, kontakty, termíny, proškrtáte volná pole, podepíšete každou přihlášku …

Čtěte dále...