POZVÁNKA RODIČŮM NA SCHŮZKU VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ

ZŠ Bruntál, Jesenická 10

 zve rodiče žáků 9. ročníku na schůzku ohledně přijímacího řízení.

8. listopadu 2021 v 16:00 hod. TŘÍDA IX. B

9. listopadu 2021 v 16:00 hod. TŘÍDA IX. A

10. listopadu 2021 v 16:00 hod. TŘÍDA IX. C

 

Schůzky se uskuteční v naší škole, pavilon 2. stupně.

email:poradce2@1zsbr.cz

Telefon: 552 306 892