Testování na Covid-19 před konáním přijímacích zkoušek na SŠ

Žáci 9. ročníku a 5. ročníku, kteří zažádali o testování na ZŠ Jesenická, se mohou dostavit v těchto termínech: 

 

 

  1. ročník:

 

  1. termín: čtvrtek 29. 4. 2021, 8:30-9:30 (školní jídelna) 
  2. termín: pátek 30. 4. 2021, 8:00-9:00 (školní jídelna) 
  1. ročník:

 

       Termín: pondělí 3. 5. 2021, 8:00 (školní jídelna) 

 

Na testování budou dohlížet pedagogičtí pracovníci školy. Před testováním doporučujeme zhlédnout video (postup při testování), které najdete na stránkách školy. 

Po testování obdržíte potvrzení o provedeném testu. Potvrzení je nutné pro účast na přijímacích zkouškách.