29 Pro · PhDr. Marcela Žáková · No Comments

Informace o změnách od 1. 1. 2022

Vážení kolegové a rodiče, milí žáci.     Dovolte mi, abych vám všem v první řadě popřála šťastný a spokojený rok 2022, co nejméně potíží a komplikací v práci a ve vzdělávání, běžnou každodenní výuku, možnost stálého kontaktu s rodinou, přáteli a spolužáky, minimum všemožných omezení.   Bohužel začátek roku ještě tak optimisticky nevypadá, některá omezení a opatření …

Čtěte dále...

15 Pro · admin · No Comments

Organizace výuky v týdnu od 20. 12.

Organizace výuky v týdnu od 20. 12. (pondělí) do 22. 12. 2021 (středa)   pondělí 20. 12. 2021: všechny třídy se učí podle běžného rozvrhu družina v běžném režimu     úterý 21. 12. 2021: na prvním stupni výuka ukončena po 4. vyučovací hodině (11:35 hod) na druhém stupni výuka ukončena po 5. vyučovací hodině (12:30 hod) …

Čtěte dále...

17 Lis · admin · No Comments

JEŽEK JABLKA NEŽERE

Ve čtvrtek 11. 11. navštívila I. A a I. B paní Rozprýmová z SVČ v Bruntále s programem JEŽEK JABLKA NEŽERE.   Prvňáčci se v programu dozvěděli mnoho zajímavostí ze života ježků, mohli si živého ježka pohladit, a nakonec si zahráli na ježky při společné soutěži. Odměnou jim byla největší pochoutka ježků – žížala. Nebyla však opravdová, ale byla …

Čtěte dále...

31 Říj · admin · No Comments

PŘEHLED ZÁJMOVÝCH AKTIVIT

V letošním roce se nám podařilo zajistit vlastními silami nebo díky spolupráci se spřátelenými organizacemi (MAS Hrubý Jeseník, Jazyková škola Hello, Spolek přátel ZŠ Jesenická…) opravdu pestrou nabídku zájmových útvarů. Jejich přehled vám nyní předkládáme.   Základní škola Bruntál, Jesenická 10 školní rok 2021/2022                         …

Čtěte dále...

29 Led · admin · No Comments

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ÚNORA 2021 DO 14. ÚNORA 2021   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále …

Čtěte dále...

20 Led · admin · No Comments

Pravidla pro distanční výuku

Vážení rodiče, ukazuje se, že s distanční výukou se hned tak nerozloučíme. Proto jsme se na konci prvního pololetí rozhodli touto formou zrekapitulovat základní pravidla jejího fungování (příloha Pravidla pro distanční výuku).   Jsme si vědomi, že zvláště evidování absence a její následné omlouvání může působit problémy.    V prvním pololetí jsme při posuzování absence žáků respektovali náročnost …

Čtěte dále...

5 Led · Mgr. Petra Benýšková · No Comments

UČÍME SE DISTANČNĚ – TÝDENNÍ PLÁNY (1.stupeň)

TÝDENNÍ PLÁN 4.1. – 8.1.2021   3. ročník (třída III. A , III. B, III. C)     TÝDENNÍ PLÁN 4.1. – 8.1.2021 ČESKÝ JAZYK Procvičování vyjmenovaných slov po Z, B Seznámení s vyjmenovanými slovy po L Vyvození slovního druhu – číslovky Opakování psaní i/í a y/ý po tvrdých a měkkých souhláskách Matematika Procvičování násobení a dělení …

Čtěte dále...

5 Led · PhDr. Marcela Žáková · No Comments

Informace pro rodiče – konec 1. pololetí

Vážení rodiče, současná epidemická situace neumožňuje uskutečnit plánované třídní schůzky ani konzultace se zákonnými zástupci, přesto budeme v nejbližších dnech uzavírat hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí. To nebude vůbec lehký úkol.   V minulosti jsme celou situaci a výsledky práce probrali v hodinách se žáky a osobně na schůzkách s vámi. I v současné době v hodinách synchronní výuky …

Čtěte dále...