29 Led · admin · No Comments

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ÚNORA 2021 DO 14. ÚNORA 2021   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále …

Čtěte dále...

20 Led · admin · No Comments

Pravidla pro distanční výuku

Vážení rodiče, ukazuje se, že s distanční výukou se hned tak nerozloučíme. Proto jsme se na konci prvního pololetí rozhodli touto formou zrekapitulovat základní pravidla jejího fungování (příloha Pravidla pro distanční výuku).   Jsme si vědomi, že zvláště evidování absence a její následné omlouvání může působit problémy.    V prvním pololetí jsme při posuzování absence žáků respektovali náročnost …

Čtěte dále...

5 Led · Mgr. Petra Benýšková · No Comments

UČÍME SE DISTANČNĚ – TÝDENNÍ PLÁNY (1.stupeň)

TÝDENNÍ PLÁN 4.1. – 8.1.2021   3. ročník (třída III. A , III. B, III. C)     TÝDENNÍ PLÁN 4.1. – 8.1.2021 ČESKÝ JAZYK Procvičování vyjmenovaných slov po Z, B Seznámení s vyjmenovanými slovy po L Vyvození slovního druhu – číslovky Opakování psaní i/í a y/ý po tvrdých a měkkých souhláskách Matematika Procvičování násobení a dělení …

Čtěte dále...

5 Led · PhDr. Marcela Žáková · No Comments

Informace pro rodiče – konec 1. pololetí

Vážení rodiče, současná epidemická situace neumožňuje uskutečnit plánované třídní schůzky ani konzultace se zákonnými zástupci, přesto budeme v nejbližších dnech uzavírat hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí. To nebude vůbec lehký úkol.   V minulosti jsme celou situaci a výsledky práce probrali v hodinách se žáky a osobně na schůzkách s vámi. I v současné době v hodinách synchronní výuky …

Čtěte dále...

3 Led · Mgr. Petra Benýšková · No Comments

Organizace prvního stupně od 4. 1. 2021

Vážení rodiče,   posílám Vám několik důležitých informací k organizaci prvního stupně od 4. 1. 2021.   Žáci prvního a druhého ročníku V pondělí 4. 1.  2021 bude ranní družina otevřená od 6:30 hod. Děti budou přicházet do školní budovy hlavním vchodem, kde jim bude otevřeno na základě zazvonění na zvonek některé z kanceláří.   Odpolední provoz …

Čtěte dále...

21 Říj · admin · No Comments

Výuka od 2. 11. 2020

Pokud bude od 2. 11. 2020 pokračovat opět výuka na dálku, máme naplánován následující postup. stupeň Výuka prostřednictvím Microsoft TEAMS – žáci se přihlásí do svých tříd, potřebují k tomu uživatelské jméno a heslo. Obojí obdrželi nebo obdrží přes ŠKOLU ONLINE. S přihlášením by neměl být problém, na webových stránkách naleznete manuál-návod i instruktážní video. V tomto …

Čtěte dále...

9 Říj · Mgr. Renata Vlčková · No Comments

Organizace výuky od 12. 10. 2020

Podle opatření pro školy, která vyhlásili ministři zdravotnictví a školství, má každý týden do školy chodit jen část tříd, po týdnu se vystřídají. Opatření bude trvat dva týdny.   Proto v týdnu od 12. 10. – 16. 10. budou do školy chodit žáci 6. a 7. ročníku. Žáci 8. a 9. ročníku budou mít distanční výuku. …

Čtěte dále...

13 Srp · Mgr. Petra Benýšková · No Comments

Sdělení rodičům budoucích prvňáčků

Milí rodiče našich budoucích prvňáčků,   pokud nemáte informační brožuru, kterou jsme rozdávali na červnové schůzce, posíláme ji ve formě „skenu“ přílohou tohoto dopisu.   Pokud chcete mít alespoň něco připraveno, můžete Vašemu dítěti nakoupit:   – aktovku, pouzdro, papuče a pytlík na papuče, oblečení do tělesné výchovy, krabici papírových kapesníků, malou plastovou obálku velikost …

Čtěte dále...