24 Čvn · Mgr. Petra Benýšková · No Comments

Sdělení rodičům budoucích prvňáčků

Milí rodiče našich budoucích prvňáčků, při nástupu do školy budou vaše děti potřebovat:   – aktovku, pouzdro, papuče a pytlík na papuče, oblečení do tělesné výchovy, krabici papírových kapesníků, malou plastovou obálku velikost A5 s drukem, mazací tabulku velikost A4 a fix na tabulku   – pastelky (nejlépe trojhranné), 3 tužky č.2 (trojhranné), nůžky, lepidlo (tuhé …

Čtěte dále...

3 Kvě · Mgr. Miroslava Henčová · No Comments

PONDĚLÍ? PONDĚLÍ! Pondělí 29. dubna 2019

Většina žáků a učitelů se na pondělí vůbec netěší. Ale to dnešní, to bylo něco jiného! Sešla se třída 3.B a 8.A, aby v rámci projektového vyučování společně vyrobili výzdobu na školní chodbu k jídelně. Celkové aranžmá vymyslela paní učitelka Horáková, my jsme dle jejích pokynů a šablon stříhali a stříhali a stříhali…  Střídala se barva žlutá, …

Čtěte dále...

19 Dub · Mgr. Miroslava Henčová · No Comments

Osudný pátek a pondělí 2019 (přijímací zkoušky 2019)

Slohová cvičení třídy IX. C   Přijímací zkoušky 2019   Pocity   Ráno jsem si dal čaje doušek, byl totiž den přijímacích zkoušek. Jakmile jsem učebnu číslo 401 našel, ihned mě zachvátil kašel.     Začala matematická část a já jsem se hrůzou začal třást. Byl tam naštěstí také Petr, Radek a atleti, nemohl jsem …

Čtěte dále...

26 Bře · Mgr. Monika Zpěváková · No Comments

Návštěva z mateřské školy

Dne 14. března 2019 předškoláci z naší mateřské školy (MŠ Bruntál, Okružní 23), navštívili Základní školu Bruntál, Jesenická 10. Škola se svými žáky pro nás měla připravený bohatý program.   Děti navštívily keramickou dílnu, kde si vyrobily za pomocí školáků velikonočního zajíčka. Pak se předškoláci vydováděli v tělocvičně, kde na ně čekaly disciplíny a medaile. Zaskákali si …

Čtěte dále...

20 Bře · Ing. Anna Kodeda · No Comments

Ruský jazyk na naší škole

V rámci povinného předmětu Druhý cizí jazyk si žáci v sedmém, osmém a devátém ročníku osvojují základy ruského jazyka jako rozšíření jazykového vzdělání na základní škole. Vyučovací předmět má časovou dotaci v  7. – 9. ročníku 2 hodiny týdně.      Výuka probíhá v jazykových a kmenových učebnách. Je koncipována tak, aby žáky postupně vybavovala dovednostmi potřebnými k dalšímu rozvoji …

Čtěte dále...

23 Dub · Mgr. Michaela Šrubařová · No Comments

Výchovný koncert

V úterý 17. dubna jsme se zúčastnili výchovného koncertu, který pro nás, společně se svými pedagogy, připravili žáci ZUŠ Bruntál. Měli jsme možnost seznámit se s různými hudebními nástroji a formami. Některé nás pobavily, některé překvapily a některé vyloženě nadchly. Například takový lesní roh, když by se rozmotal, měří přes 4 metry. Moc nás potěšilo, …

Čtěte dále...

23 Dub · Mgr. Monika Zpěváková · No Comments

Jak roste chleba

Co všechno předchází tomu, než se dostane čerstvě upečený chléb na náš stůl, jak se oralo, selo, sklízelo, mlelo a peklo postaru a jak se to dělá dnes, se čtvrťáci dozvěděli v rámci projektu zasazeného do přírodovědného učiva.   Vybrané slohové práce si můžete přečíst zde:   Slohová práce 1 , Slohová práce 2, Slohová práce …

Čtěte dále...

10 Dub · Mgr. Petra Benýšková · No Comments

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělání

Základní škola Bruntál, Jesenická 10, zastoupená ředitelkou školy PhDr. Marcelou Žákovou, rozhodla v souladu s ust. 36 a ust. 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění v řízení o žádosti o přijetí ke školnímu …

Čtěte dále...