30 Lis · admin · No Comments

Poděkování

Situace, kterou momentálně prožíváme, není pro nikoho z nás jednoduchá, ale věříme, že se vše po čase vrátí do normálu, tedy do stavu, na který jsme zvyklí, kdy se školní chodby a třídy zase zaplní našimi žáky.     Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří nám pomohli zajistit distanční on-line výuku pro naše žáky, kteří …

Čtěte dále...

30 Lis · admin · No Comments

INFORMACE PRO RODIČE – platba družina

Milí rodiče, protože letošní školní rok děti nedocházely pravidelně do ŠD , a to z důvodu uzavření škol, je výše poplatku stanovena na 200,- Kč za měsíc  září a za měsíc prosinec ( říjen a listopad se neplatí).   Rodičům, kteří zaplatili 400,- Kč, bude přeplatek vrácen na jejich účet.   Ostatní rodiče , kteří ještě …

Čtěte dále...

29 Lis · Petra Motalová · No Comments

VLAŠTOVKY V DRUŽINĚ

Poslední týden v listopadu jsme měli v ŠD soutěž v hodu vlaštovkou. Děti si vyrobily vlaštovku z papíru a ozdobily si ji různými obrázky.  Všichni soutěžící měli tři pokusy, nejdelší hod byl započítán do soutěže. Každá paní vychovatelka odměnila první tři děti diplomem a sladkostí ve své herně.  Celkem se jich zúčastnilo 54. Děti se na soutěžení s kamarády moc …

Čtěte dále...

25 Lis · Mgr. Petra Benýšková · No Comments

Aktuální informace k provozu školní družiny od 30. 11. 2020

Vážení rodiče,   posílám Vám několik důležitých informací k provozu školní družiny od pondělí 30. 11. 2020.   Vchod do školy na první stupeň bude otevřen od 7:00 hod. V šatnách bude dozor, který bude děti posílat do kmenových tříd na prvním stupni. Na chodbách bude zajištěn dozor z řad pedagogických zaměstnanců.   Odpolední družina bude fungovat v čase …

Čtěte dále...

23 Lis · PhDr. Marcela Žáková · No Comments

Aktuální informace k nástupu našich žáků do školy

Od 30. 11. 2020 se rozběhne prezenční výuka, protože se do školy vrátí další žáci.   Výuka ve škole se od 30. 11. týká:   všech žáků prvního stupně (1.-5. ročník) všech žáků speciální třídy (oba stupně) všech žáků 9. ročníku.   Žáci 6, 7. a 8. ročníku mají tzv. střídavou výuku. Jsou rozdělení do …

Čtěte dále...

13 Lis · admin · No Comments

Přihlášení stravy – stravování od 18. 11. 2020

Dobrý den,   prosím všechny rodiče strávníků 1. a 2. ročníku, kteří se budou stravovat od 18.11.2020 v naší školní jídelně, aby si stravu přihlásili přes portál www.strava.cz, nebo přes email jídelna@1zsbr.cz, případně telefonicky na tel. č. 552 306 881 – nejpozději do pátku 20.11 2020.     Děkuji  za pochopení .              Běhalová Jiřina                                                                vedoucí školní jídelny                                                             …

Čtěte dále...

13 Lis · admin · No Comments

Informace k provozu školy a ŠD od 18. listopadu 2020

Od 18. 11. 2020 bude probíhat prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníků základní školy. Škola se otevírá v 7,30 hodin a děti mohou po převléknutí v šatně odejít do své třídy. Rodiče doprovázejí své děti pouze do vestibulu před šatnami. Všechny osoby mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Děti budou …

Čtěte dále...

10 Lis · admin · No Comments

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Vážení zákonní zástupci!   Každý rok pořádáme setkání s rodiči žáků 9. ročníku ohledně podání informací k přijímacímu řízení. Z důvodu pandemie koronaviru se letos tato schůzka konat nebude. Veškerá komunikace mezi školou a Vámi bude probíhat pouze formou emailu nebo telefonu. Budeme Vás zásobovat emaily, které Vám pomohou orientovat se v oblasti přijímacího řízení. …

Čtěte dále...