Aktuální informace k nástupu našich žáků do školy

Od 30. 11. 2020 se rozběhne prezenční výuka, protože se do školy vrátí další žáci.

 

Výuka ve škole se od 30. 11. týká:

 

 • všech žáků prvního stupně (1.-5. ročník)
 • všech žáků speciální třídy (oba stupně)
 • všech žáků 9. ročníku.

 

Žáci 6, 7. a 8. ročníku mají tzv. střídavou výuku. Jsou rozdělení do dvou skupin.

 

 1. skupina třídy VI. A, VI. B, VII. A, VII. B, VIII. A – ve škole lichý týden, v sudém distanční výuka
 2. skupina třídy VI. C, VII. C, VIII. B, VIII. C– ve škole sudý týden, v lichém distanční výuka

 

 

To znamená, že v týdnu od 30. 11. a 14. 12. budou ve škole přítomni žáci 1. skupiny, v týdnu od 7. 12. a 21. 12. budou ve škole přítomni žáci2. skupiny.

Vzdělávání ve škole i doma je stále pro všechny žáky povinné.

 

 

Distanční výuka jednotlivých skupin 6. – 8. ročníku bude probíhat převážně formou zadávání úkolů, pracovních listů a jiných studijních materiálů, synchronní výuka (setkávání online přes Teams) bude omezena a bude probíhat pouze podle požadavků vyučujících. Povinné budou jen třídnické hodiny – první hodina v pondělí ráno.

 

 

Všechny tyto informace jsou platné k dnešnímu dni, takže nevylučuji, že by mohlo dojít ke změnám vyplývajícím z vládních opatření. Pokud by k nim došlo, budete o nich ihned informováni.

 

 

Provoz ve školní družině:

 

 • Ranní družina je díky organizačním a hygienickým opatřením omezena, její provoz začíná v 7:00. Část žáků, 1.a 2. ročník bude ve svých družinkách, starší žáci budou v jednotlivých třídách, aby se nemísili mezi sebou.
 • Odpolední družina beze změn v provozních hodinách, umístění družinek ve stejných místnostech jako ráno. 30. 11. pošleme rodičům dotazník, po jehož vyhodnocení bude provoz upraven. Při zajištění provozu budou využiti i další pedagogičtí pracovníci školy, neboť máme na 15 tříd pouze 6 vychovatelek.

 

Provoz ve školní jídelně:

 

 • Jídelna poskytuje obědy dětem, které mají prezenční výuku. Tito žáci jsou automaticky k odběru stravy přihlášeni, v případě potřeby je rodiče sami odhlásí.
 • Naopak žáci na distanční výuce (podle výše uvedeného harmonogramu) si na týden, kdy nejsou ve škole, musí stravu sami přihlásit, pokud si hodlají pro oběd do odnosné nádoby přijít (mají na to nárok).
 • Harmonogram výdeje a konzumace stravy je nastaven tak, aby se v maximální možné míře omezilo setkávání žáků z různých tříd.
 • Do odnosných nádob bude strava žákům na distanční výuce a žákům v první den nemoci (jejich zákonným zástupcům) vydávána pouze v intervalu 13:40- 14.00.
 • V jídelně i ve všech ostatních prostorech budou důsledně uplatňována všechna hygienická pravidla.

 

Další informace sledujte na stránkách školy nebo v komunikaci prostřednictvím Školy on line. V případě nejasností kontaktujte učitele, pracovnice kanceláře nebo vedení, všichni jsme k dispozici, abychom zodpověděli vaše dotazy.

 

 

 

Děkujeme za vstřícnost a pochopení a přejeme hezké dny.   M. Žáková, ředitelka