Aktuální informace k provozu školní družiny od 30. 11. 2020

Vážení rodiče,

 

posílám Vám několik důležitých informací k provozu školní družiny od pondělí 30. 11. 2020.

 

Vchod do školy na první stupeň bude otevřen od 7:00 hod. V šatnách bude dozor, který bude děti posílat do kmenových tříd na prvním stupni. Na chodbách bude zajištěn dozor z řad pedagogických zaměstnanců.

 

Odpolední družina bude fungovat v čase od 11:35 do 17:00 hod.

 

Třídy I. A, I. B, II. A, II.B, II. C, III. A budou rozděleny následovně:

 

  I.A  – vychovatelka D. Kudličková

  I.B  – vychovatelka T. Vaculíková

 II.A  – vychovatelka P. Motalová

 II.B  – vychovatelka Ž. Strouhalová

 II.C  – vychovatelka A. Hlistová

III.A  – vychovatelka L. Šímová

 

Výše uvedené třídy budou umístěny v jednotlivých odděleních školní družiny.

 

III. B – družinové děti zůstávají ve své kmenové třídě

 

III. C – družinové děti zůstávají ve své kmenové třídě.

 

Čtvrtý ročník – oddělení bude umístěno v bývalém sedmém oddělení školní družiny, ročník bude spojen, děti budou oddělení navštěvovat pouze za písemného souhlasu zákonného zástupce.

 

Předávání žáků mimo herny školní družiny: ZZ zazvoní na vedoucí vychovatelku A. Hlistovou, která se spojí s dohledem v družinách III. B, III. C a čtvrtého ročníku.

 

V družinách III. B, III. C a čtvrtého ročníku se budou střídat asistenti pedagoga a pedagogičtí pracovníci školy dle lichých a sudých týdnů.

 

Žáci čtvrtého ročníku budou v pondělí 30. 11. ve svých kmenových třídách pod dohledem třídních učitelů, od 1. 12. na základě souhlasů budou už společně v bývalém sedmém oddělení ŠD.

 

Žáci pátého ročníku obdrží pro ZZ písemné informace o úpravě provozu ŠD, dojíždějící žáci budou čekat do odjezdů autobusů, nejdéle do 14:00.

 

 

Děkuji za pochopení a spolupráci  

Petra Benýšková