6 Pro · Mgr. Pavlína Daňková · No Comments

Mikuláš na Jedničce

„Mikuláši, kde jsi? Předběhli tě čerti! Mikuláši, Mikuláši náš, copak pro nás máš?“ Těmito verši přivolávali naši nejmenší z prvního stupně a mateřských školek Mahenka se Smetankou Mikuláše a jeho neposednou partu čertů a andělů. Přišel? ANO! Jenže jeho pomocníci z čertí školy měli velkou smůlu, nikoho si s sebou do pekla neodnesli! Nejen většina našich dětí, ale …

Čtěte dále...

2 Pro · Mgr. Helena Daňková · No Comments

PROJEKT PŘÍRODA

ZŠ Bruntál, Jesenická 10 je zapojena do spolupráce s ostravskou univerzitou v projektu PŘÍRodovědné Odborové Dikaktiky A praktikující učitel, zkráceně PŘÍRODA. Realizace projektu probíhá v oblastech zeměpisu, fyziky a přírodopisu. V rámci přírodopisu se naši deváťáci pod vedením Mgr. Heleny Daňková pustili do řešení pracovních listů, které byly zaměřeny na oblast antropologie (vědy o člověku).   “ order_by=“sortorder“ …

Čtěte dále...

28 Lis · Mgr. Helena Daňková · No Comments

Dobrý anděl 2018

Dovolím si malé ohlédnutí za přáním našich absolventů coby Dobrých andělů z bývalé IX. A. Pomáhat lidem v nouzi má svůj účinek, který zahřeje u srdce. Chtěl bych ten pocit dopřát více lidem. Ondřej Gronkowiec.   Byla bych ráda, kdyby se i jiné třídní kolektivy domluvily a pomáhaly. Není to fakt složité! Marie Trdlicová.   Světe, div se! …

Čtěte dále...

23 Říj · Mgr. Miluše Helísková · No Comments

LandArt 2018

Jako každý rok na podzim se sedmé ročníky vydávají tvořit do přírody. V rámci výtvarné a environmentální výchovy jsme v říjnu navštívili městský park a realizovali jsme  krajinné umění neboli landart. Toto umění se vyjadřuje jak malými změnami v přírodě a krajině, tak obrovskými projekty v odlehlých a neobývaných oblastech. Uplatňuje přechod z ateliérů do přírody. Umělci …

Čtěte dále...

14 Úno · Mgr. Miroslava Henčová · No Comments

Slavnostní klubové odpoledne

Slavnostní klubové odpoledne – předávání certifikátů pro mladé čtenáře Konečně středa, konečně klub! Je 31. ledna 2018, rozdává se pololetní vysvědčení. Sdělujeme si své výsledky půlroční práce. Někdo prospěl lépe, jiný hůře. Každopádně se všichni těšíme do klubu. Na pozitivní energii a náladu, kterou sem vnáší naše manažerky, na čtení nových knih, na společné sdílení, …

Čtěte dále...

17 Pro · Ing. Anna Kodeda · No Comments

Realizace projektu „Čteme dětem – návazný projekt“

V návaznosti na projekt „Čteme dětem – kniha jako prostředek sociálního začleňování“ (realizace 2016 z prostředků z rozpočtu Města Bruntál) jsme mohli dovybavit z projektu vybudovanou knihovnu o audiovizuální a počítačovou techniku, potřebnou nejen k mimoškolnímu využití žáky po vyučování, ale i během výuky, zejména při výuce cizích jazyků. Můžeme konstatovat, že zejména u žáků 2. stupně …

Čtěte dále...

3 Pro · admin · No Comments

Srdeční záležitost Jindry Stražovské

Již v loňském roce jsme využili pomoci a podpory Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota a upravili jsme jedno ze školních atrií tak, aby sloužilo pro pohybově terapeutický rozvoj našich žáků s postižením a pro jejich integraci mezi ostatní děti. Letos jsme si v návazném projektu přáli prohloubit možnosti dalšího smyslového rozvoje, duševní relaxace a psychosociální terapie …

Čtěte dále...

18 Lis · Mgr. Pavlína Daňková · No Comments

Projekt KROKUS na Jedničce

V průběhu měsíce října nás oslovilo Židovské muzeum v Praze s nabídkou zapojit se do jeho celorepublikového projektu pod názvem Krokus. Účast v projektu představuje způsob, jak mladým lidem názorně přiblížit tematiku holocaustu a prohloubit jejich povědomí o nebezpečí rasismu a nesnášenli vosti. Celý projekt je iniciován irskou organizací Holocaust Education Trust Ireland (HETI) a připomíná jeden a půl milionu …

Čtěte dále...