29 Led · admin · No Comments

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ÚNORA 2021 DO 14. ÚNORA 2021   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále …

Čtěte dále...

27 Led · admin · No Comments

Že by nám focení konečně klaplo?

Vážení rodiče prvňáčků, blíží se nám několikrát odkládané focení vašich dětí. Pořádně zvažte, zda máte ještě o tyto fotografie zájem. V případě změny rozhodnutí kontaktujte třídní učitelky. Termín focení je stanoven na 11. 2. 2021 (čtvrtek po jarních prázdninách). Tento termín je poslední a konečný. Individuální fotografie bude bez roušky, společná fotografie, vzhledem k vládním nařízením, bude …

Čtěte dále...

26 Led · admin · No Comments

Předání výpisu z vysvědčení (1.pololetí)

Vážení rodiče a milí žáci,   na základě aktuálně vydaného doporučení MŠMT týkající se předávání vysvědčení vyplývá, že vysvědčení za první pololetí nebo výpis z vysvědčení může škola předat žákům i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.    …

Čtěte dále...

24 Led · admin · No Comments

Dny krásy

Krása je stav pomíjivý, ale i přesto je dobré obklopovat se krásnými věcmi, prostředím. Zvláště v dnešní době plné šedi a negativity je důležité mít radost z maličkostí, které nám vyvolají úsměv na tváři.     Třeba pěkná knížka, barvy na veselém obrázku, květina, ale i krásný zážitek týkající se čehokoliv. Slovo krása se poslední dva týdny …

Čtěte dále...

23 Led · admin · No Comments

ZMĚNA TERMÍNU LYŽAŘSKÉHO KURZU!

Vážení rodiče žáků 7.ročníku, milí sedmáci,   z důvodu přetrvávajících epidemiologických opatření jsme nuceni vás informovat o změnách v konání lyžařského kurzu. V termínu od 8.2.-12.2. se lyžařský kurz neuskuteční. Přes všechny nepříznivé okolnosti jsme se rozhodli posunout termín kurzu na 22.2.-26.2. 2021. Na základě aktuální situace po jarních prázdninách vám předáme další upřesňující informace. V případě dotazů pište …

Čtěte dále...

20 Led · admin · No Comments

Pravidla pro distanční výuku

Vážení rodiče, ukazuje se, že s distanční výukou se hned tak nerozloučíme. Proto jsme se na konci prvního pololetí rozhodli touto formou zrekapitulovat základní pravidla jejího fungování (příloha Pravidla pro distanční výuku).   Jsme si vědomi, že zvláště evidování absence a její následné omlouvání může působit problémy.    V prvním pololetí jsme při posuzování absence žáků respektovali náročnost …

Čtěte dále...

12 Led · admin · No Comments

Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2021/2022

První kolo přijímacího řízení: v prvním kole přijímacího řízení lze podat přihlášky na  dvě školy.  Přihlášky musí být vyplněny stejně. Pořadí škol určuje pouze termín konání jednotné zkoušky (JZ), nikoliv preferovaný zájem o studium.   V letošním roce jsou 2 termíny konání přijímacích testů: 12. dubna a 13. dubna 2021 (pondělí a úterý).   Dne 12. května a …

Čtěte dále...

5 Led · Mgr. Petra Benýšková · No Comments

UČÍME SE DISTANČNĚ – TÝDENNÍ PLÁNY (1.stupeň)

TÝDENNÍ PLÁN 4.1. – 8.1.2021   3. ročník (třída III. A , III. B, III. C)     TÝDENNÍ PLÁN 4.1. – 8.1.2021 ČESKÝ JAZYK Procvičování vyjmenovaných slov po Z, B Seznámení s vyjmenovanými slovy po L Vyvození slovního druhu – číslovky Opakování psaní i/í a y/ý po tvrdých a měkkých souhláskách Matematika Procvičování násobení a dělení …

Čtěte dále...