30 Dub · Mgr. Petra Benýšková · No Comments

Výsledky zápisu pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,   sdělujeme Vám, že všechny děti zapsané do prvního ročníku naší školy pro školní rok 2020/2021 byly přijaty. Seznam žáků (pod registračními čísly) bude zveřejněn v pondělí 4. 5. 2020 na stránkách školy a vyvěšen na úřední desce (vitrína školy).

Čtěte dále...

30 Bře · admin · No Comments

Pozvánka k zápisu do 1. třídy

Čtěte dále...

26 Bře · Mgr. Petra Benýšková · No Comments

Informace k zápisu do prvních tříd

Vážení zákonní zástupci,   od 1. 4. 2020 můžete podávat žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání včetně žádostí o odklad povinné školní docházky. Vzhledem k současné situaci u žádostí o odklad není v tuto chvíli nutné přikládat doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa a doporučení příslušného poradenského zařízení. Tato doporučení doložíte dodatečně.   Formy podávání žádostí jsou následující: …

Čtěte dále...

23 Bře · admin · No Comments

Zápis do prvních tříd – NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE

Na základě rozhodnutí Rady města Bruntálu jsou nově schváleny termíny zápisu dětí do prvních tříd, a to v období od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.     Pravidla k zápisu byla zveřejněna na stránkách naší školy (www.1zsbr.cz) již minulý týden.       Opatření MŠMT ČR: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021?highlightWords=z%C3%A1pishttp://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021?highlightWords=z%C3%A1pis

Čtěte dále...

19 Bře · admin · No Comments

INFORMACE K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE -aktualizováno

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu, bez osobní přítomnosti dětí ve škole.   Podle současných informací zápis k povinné školní docházce proběhne v Bruntále v termínech     od 1. 4. 2020 …

Čtěte dále...

18 Bře · admin · No Comments

Změna termínu zápisu do 1. ročníku ve školním roce 2020/2021

Termín zápisu do 1. ročníku ve školním roce 2020/2021 byl přesunut z 3. a 4. dubna na 24. 4. a 25. 4. 2020. V pátek 14:00-17:00, v sobotu tradičně 8:00-11:00. Pokud by došlo k další změně, budete informováni.

Čtěte dále...

24 Čvn · Mgr. Petra Benýšková · No Comments

Sdělení rodičům budoucích prvňáčků

Milí rodiče našich budoucích prvňáčků, při nástupu do školy budou vaše děti potřebovat:   – aktovku, pouzdro, papuče a pytlík na papuče, oblečení do tělesné výchovy, krabici papírových kapesníků, malou plastovou obálku velikost A5 s drukem, mazací tabulku velikost A4 a fix na tabulku   – pastelky (nejlépe trojhranné), 3 tužky č.2 (trojhranné), nůžky, lepidlo (tuhé …

Čtěte dále...

15 Dub · PhDr. Marcela Žáková · No Comments

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Základní škola Bruntál, Jesenická 10, jejíž činnost vykonává ředitelka školy, rozhodla podle ustanovení § 36, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o …

Čtěte dále...