Rozhodnutí o přijetí dítěte ke vzdělávání

Základní škola Bruntál, Jesenická 10, jejíž činnost vykonává ředitelka školy, rozhodla podle ustanovení S 36, 165 odst. 2 písm. e) a 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí k základnímu vzdělávání, ke dni 1. 9. 2022 na základě podaných žádostí o přijetí.

Žádosti podané od 8. 4. 2022 do 9. 4. 2022 prostřednictvím zákonného zástupce o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole Bruntál, Jesenická 10 od 1. 9. 2022, se vyhovuje v plném rozsahu.

 

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání pro rok 2022/2023

Registrační číslo dítěte:Registrační číslo dítěte:
zš-179/2022/1přijatozš-179/2022/21přijato
zš-179/2022/2přijatozš-179/2022/22přijato
zš-179/2022/3přijatozš-179/2022/23přijato
zš-179/2022/4přijatozš-179/2022/24přijato
zš-179/2022/5přijatozš-179/2022/25přijato
zš-179/2022/6přijatozš-179/2022/26přijato
zš-179/2022/7přijatozš-179/2022/27přijato
zš-179/2022/8přijatozš-179/2022/28přijato
zš- 179/2022/9přijatozš-179/2022/29přijato
zš-179/2022/10přijatozš-179/2022/30přijato
zš-179/2022/11přijatozš-179/2022/31přijato
zš-179/2022/12přijatozš-179/2022/32přijato
zš-179/2022/13přijatozš-179/2022/33přijato
zš-179/2022/14přijatozš-179/2022/34přijato
zš-179/2022/15přijatozš-179/2022/35přijato
zš-179/2022/16přijatozš-179/2022/36přijato
zš-179/2022/17přijatozš-179/2022/37přijato
zš-179/2022/18přijatozš-179/2022/38přijato
zš-179/2022/19přijatozš-179/2022/39přijato
zš-179/2022/20přijatozš-179/2022/40přijato
zš-179/2022/41přijatozš-179/2022/53přijato
zš-179/2022/42přijatozš-179/2022/54přijato
zš-179/2022/43přijatozš-179/2022/55přijato
zš-179/2022/44přijatozš-179/2022/56přijato
zš-179/2022/45přijatozš-179/2022/57přijato
zš-179/2022/46přijatozš-179/2022/58přijato
zš-179/2022/47přijatozš-179/2022/59přijato
zš-179/2022/48přijatozš-179/2022/60přijato
zš-179/2022/49přijatozš-179/2022/61přijato
zš-179/2022/50přijatozš-179/2022/62přijato
zš-179/2022/51přijatozš-179/2022/63přijato

zš-179/2022/52 přijato