9 Říj · Ing. Anna Kodeda · No Comments

Projektový den – Detective Story

Dne 7. října 2022 se v 9. ročníku za účasti Lady, lektorky anglického jazyka z Opavy, uskutečnil anglický projektový den na téma „Detective Story „.   Nejen, že jsme si doplnili znalosti o známých anglických spisovatelích kriminálních a detektivních příběhů jako např. Agathy Christie a Sira Arthura Conana Doyla, ale měli jsme možnost stát se i samotnými detektivy …

Čtěte dále...

2 Dub · Mgr. Miroslava Henčová · No Comments

Beseda se spisovatelkou na JEDNIČCE

Past na korunu, to mi něco říkalo… Název knihy z naší klubové knihovny znám, ale jméno autorky nikoliv. Lovím v paměti, ano, Daniela Krolupperová, jedná se o příběh chlapců z doby 1. republiky. Četli jsme v rámci čtenářské soutěže. Později jsme vypátrali, že byla tato kniha oceněna Zlatou stuhou v roce 2019. Ale nejen ona získala ocenění odborníků a …

Čtěte dále...

31 Bře · Ing. Anna Kodeda · No Comments

Projektový den – Den sv. Patrika

Dne 17. a 25. března 2022 se v 9. a 8. ročníku za účasti Lady, lektorky anglického jazyka z Opavy, uskutečnil anglický projektový den na téma „St. Patrick’s Day“.   Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací o Irsku, o tom, jak se u nich slaví svátek svatého Patrika, zábavnou formou si osvojili novou slovní zásobu, zkusili si něco …

Čtěte dále...

3 Kvě · Mgr. Miroslava Henčová · No Comments

BESEDA S PANEM KRONIKÁŘEM CEPKEM

V úterý 30. dubna 2019 nás poctil svou návštěvou velmi významný host. Byl jím pan Cepek. Že nevíte, kdo to je? Věčná škoda. Pan Cepek je přece dlouholetý kronikář našeho města Bruntálu.  Zná Bruntál jako nikdo jiný. Zjistili jsme, že my toho o svém městě a okolí doposud moc nevíme. Pan Cepek si pamatuje vše od …

Čtěte dále...

21 Bře · Ing. Anna Kodeda · No Comments

Finanční gramotnost – Global Money Week

Být gramotný znamená naučit se číst, psát a počítat. Být gramotný finančně neznamená pouze využívat tyto znalosti i ve světě peněz a finančních produktů, ale je nutná alespoň základní znalost fungování společnosti, jejích zákonů, zvyklostí a pravidel, jež se dotýkají peněz, bank, půjček či úrokových sazeb.   Finanční gramotnost se na naší škole vyučuje v 8. …

Čtěte dále...

20 Bře · Ing. Anna Kodeda · No Comments

Ruský jazyk na naší škole

V rámci povinného předmětu Druhý cizí jazyk si žáci v sedmém, osmém a devátém ročníku osvojují základy ruského jazyka jako rozšíření jazykového vzdělání na základní škole. Vyučovací předmět má časovou dotaci v  7. – 9. ročníku 2 hodiny týdně.      Výuka probíhá v jazykových a kmenových učebnách. Je koncipována tak, aby žáky postupně vybavovala dovednostmi potřebnými k dalšímu rozvoji …

Čtěte dále...

25 Úno · Ing. Martina Lipowská · No Comments

Beseda s Jindřichem Štreitem

Ve středu 20. února 2019 se v Městském divadle v Bruntále konala beseda s jednou z ikon české fotografické scény panem prof. Mgr. Jindřichem Štreitem Dr. h. c., která navazovala na již dříve konaný 3. ročník soutěže Region očima mladých. O organizaci se postarali Vladimír Kaštyl a Josef Danyi ze Spolku bruntálských fotografů (www.spobrufo.cz).   Tato beseda byla organizována …

Čtěte dále...

21 Úno · Mgr. Dagmar Steinerová · No Comments

Setkání s ilustrátorem

Ve středu 13. 2. 2019 zavítal na naši školu ilustrátor dětských knih a časopisů Adolf Dudek. Děti i pedagogové prožili doslova akční hodinu nabitou humorem. Ukázky malování pomocí jednoduchých tahů propojené neustálými vtipy, průpovídkami a gesty každého vtáhly do děje. Věříme, že až děti budou číst na knížkách jméno Adolf Dudek, vybaví se jim tento …

Čtěte dále...