Pravidla pro distanční výuku

Vážení rodiče,

ukazuje se, že s distanční výukou se hned tak nerozloučíme. Proto jsme se na konci prvního pololetí rozhodli touto formou zrekapitulovat základní pravidla jejího fungování (příloha Pravidla pro distanční výuku).

 

Jsme si vědomi, že zvláště evidování absence a její následné omlouvání může působit problémy.    V prvním pololetí jsme při posuzování absence žáků respektovali náročnost situace pro všechny zúčastněné. Ve druhém pololetí budeme v plném rozsahu vyžadovat dodržování školního řádu.

 

Pokud stále přes veškerá realizovaná opatření nebude možné zajistit ve druhém pololetí pro daného žáka internetové připojení a jeho zapojení do distanční výuky, kontaktujte třídního učitele, potvrďte tuto skutečnost a dohodněte aktualizovaný způsob přebírání tištěných materiálů.

 

Pokud se žák bude zapojovat do synchronních hodin (není tedy dohodnut způsob osobního vyzvedávání materiálů), prosíme vás o dodržování běžných pravidel omlouvání tak, jak je znáte z dob prezenční výuky. Neberte to jako obtěžování ze strany školy, ale nepřipojení se k synchronní hodině je posuzováno jako absence a musí být zákonným zástupcem omluveno.  Omlouvání samotnými žáky nemůže být dostačující.  Máte právo omluvit dítě ze synchronní i asynchronní výuky v případě nemoci nebo aktuální zdravotní indispozice nebo z rodinných důvodů, ze synchronní výuky pochopitelně i v případě náhlých technických problémů, které vám vaše dítě v konkrétním případě sdělí. 

 

Na závěr ještě sdělujeme, že hodnocení za 1. pololetí bylo v synchronních hodinách se všemi žáky prokonzultováno, mnozí z nich využili i příležitosti k odevzdání „zapomenutých“ úkolů a výsledky si trochu vylepšili.

 

S největší pravděpodobností se nebudeme moci se žáky 3. – 9. ročníku setkat 28. ledna ve škole. Proto výpis z vysvědčení obdržíte pouze elektronicky, prostřednictvím školy on-line. V listinné podobě ho žákům předáme ve chvíli, kdy jim bude umožněna běžná prezenční výuka.

 

S přáním pevného zdraví a dostatku sil pedagogičtí pracovníci z Jedničky.

 

Příloha: PRAVIDLA PRO DISTANČNÍ VÝUKU