INFORMACE PRO RODIČE – platba družina

Milí rodiče,

protože letošní školní rok děti nedocházely pravidelně do ŠD , a to z důvodu uzavření škol, je výše poplatku stanovena na 200,- Kč za měsíc  září a za měsíc prosinec ( říjen a listopad se neplatí).

 

Rodičům, kteří zaplatili 400,- Kč, bude přeplatek vrácen na jejich účet.

 

Ostatní rodiče , kteří ještě nezaplatili, prosíme o úhradu. Děti mají informace nalepeny v družinových deníčcích.