SETKÁNÍ S RODIČI ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU

ZŠ Bruntál, Jesenická 10

Vás srdečně zve
22. listopadu 2022 v 16:00 hodin

na SETKÁNÍ S RODIČI ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU
ohledně přijímacího řízení a prezentace SŠ.

Akce se uskuteční v naší škole, pavilon 2. stupně, 2. podlaží.
email: poradce2@1zsbr.cz
Telefon: 552 306 89