Sdělení o vyhlášení ředitelského volna

V souladu s § 24 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a §2 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje ředitelka školy ze závažných provozních a technických důvodů ředitelské volno na 29. 9. 2023.

 

 

Důvody udělení ředitelského volna souvisejí se zahájením provozu rekonstruované  školní kuchyně (kontrolní den).