NÁVRAT ŽÁKŮ DRUHÉHO STUPNĚ DO LAVIC

Milí žáci druhého stupně,

 

 

jak jistě víte z veřejných médií, od 8. června je možný váš návrat do školních lavic. Nepůjde ale o fungování v obdobném režimu jako u 1. stupně, ale o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Konzultace však mají svá pravidla:

 

 

– skupiny do 15 žáků (do školy bude vždy pozvána celá třída, která bude rozdělena na dvě skupiny. První skupina bude mít třídnickou hodinu s třídním učitelem, druhá skupina konzultace. Po stanovené době se pedagogové u skupin vymění)

 

– konzultace budou začínat v 8:10 hod., končit budou v 10:00 hod.

 

– ke škole přicházejte nejdříve po osmé hodině, dodržujte veškerá pravidla pohybu na veřejnosti

 

– u hlavního vchodu do školy vám budou dezinfikovány ruce, budete mít nasazenou roušku

 

– u vchodu odevzdáte čestné prohlášení (ke stažení zde), pokud jste jej předem nezaslali třídnímu učiteli elektronicky

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE STAŽENÍ

 

– vytištěná čestná prohlášení jsou k dispozici v zádveří u hlavního vchodu; můžete si je tam vyzvednout, pokud nemáte možnost opatřit si je jinak

 

– přineste si všechny zbývající vypracované úkoly, které jste neodeslali elektronicky

 

– nebudete-li se moci ze závažných důvodů konzultací účastnit, budete vyzváni třídním učitelem k individuální konzultaci

 

– další podrobné informace vám sdělí vaši třídní učitelé

 

 

Žáci 2. stupně se dostaví ve dnech 8. 6. – 18. 6. ke konzultacím v následujících termínech:

             

pondělí                8. 6.       VI. A                                                                                    

úterý                    9. 6.       VI. B                                                                                    

středa                  10. 6.     VI. C                                                                                    

čtvrtek                 11. 6.     VII. A                                                                                   

pátek                    12. 6.     VII. B                                                                                   

pondělí                15. 6.     VII. C                                                                                   

úterý                    16. 6.     VIII. A                                                                                 

středa                  17. 6.     VIII. B                                                                                  

čtvrtek                 18. 6.     VIII. C