Zpátky ve škole

Po nedobrovolném desetitýdenním pobytu převážně v prostorách vlastních bytů a domů jsme se opět společně setkali na školní půdě. 25. května začalo také v naší škole dobrovolné vyučování žáků prvního stupně. Přestože bezpečnostní opatření jsou velmi náročná, výuky se účastní přes 200 dětí, které pracují v sedmnácti pracovních skupinách. Všichni zaměstnanci školy se snaží, aby pobyt dětí ve škole probíhal hladce a bez komplikací. Děkujeme všem sponzorům, maminkám, babičkám, kolegyním, kolegům a … za ušití velkého množství roušek a zakoupení ochranných štítů.

 

Žáci devátého ročníku se od 11. května pilně připravují k přijímací zkoušce na střední školy. Jejich docházka je 100%, jsou ve své přípravě velmi svědomití a zcela jistě své dosažené znalosti při zkoušce výborně zúročí. Budeme jim 8. června, kdy je ve škole vystřídají další žáci druhého stupně, držet palce! Nemáme o ně obavy, protože žáci z Jedničky jsou přece jedničky!