Informace pro žáky 9. ročníku

Organizace nástupu žáků 9. ročníku ke konzultacím od 11. 5. 2020 – žákům, kteří vyplní a odevzdají zákonným zástupcem podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, bude umožněna osobní přítomnost ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

 

Žákům bude sděleno do 10. 5. 2020 prostřednictvím třídních učitelů, do jaké skupiny jsou zařazeni. Konzultace budou organizovány ve dvouhodinových blocích (Čj, M) a budou začínat v 9:00 hodin. Skupiny budou rozděleny do lichých a sudých dnů. Mezi bloky bude hygienická přestávka (10 min.), ukončení konzultací v 12:10 hod. Do skupiny bude zařazeno max. 15 žáků. Složení skupin je neměnné po celou dobu.

 

Na žáky se vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními (zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržení odstupů 2 metry). Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník (viz rozpis). Do školy budou žáci vcházet hlavním vchodem, kde jim bude změřena teplota, žáci si dezinfikují ruce. Každý žák bude mít minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Budou vymezeny prostory (třída, WC, chodba…), ve kterých se žáci budou pohybovat, konkrétně budou žáci informováni pedagogem při prvním setkání ke konzultacím. Žáci si po každém vzdělávacím bloku ve své třídě vydezinfikují nebo umyjí ruce (20-30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

 

1. konzultace 9:00 – 10:30; přestávka 10:30 – 10:40; 2. konzultace 10:40 – 12:10

 

Rozdělení do skupin – varianta 4 skupiny
PondělíStředa
sk. 1 Čj He – před školou vyzvedne He v 8:50sk. 4 M Be – před školou vyzvedne Be v 8:55sk. 1 M Be- před školou vyzvedne Be v 8:50sk. 4 Čj He – před školou vyzvedne He v 8:55
sk. 1 M Besk. 4 Čj Hesk. 1 Čj Hesk. 4 M Be
    
ÚterýČtvrtek
sk. 2 Čj Da – před školou vyzvedne Da v 8.50sk. 3 M Vy – před školou vyzvedne v 8.55sk. 2 M Ru – před školou vyzvedne Ru v 8.50sk. 3 Čj Da- před školou vyzvedne Da v 8.55
sk. 2 M Rusk. 3 Čj Dask. 2 Čj Dask. 3 M Vy