Otevření 1.stupně (informace)

Vážení rodiče,

 

zajisté jste zachytili plány na otevření 1. stupňů škol. Plány nejsou dosud příliš konkrétní, mnohá rozhodnutí přesouvají na samotné školy. Vyvolávají určitý neklid, takže bych chtěla některé skutečnosti zdůraznit.
Pokud nedojde k žádné změně, naše škola samozřejmě docházku pro žáky 1. stupně k tomuto datu umožní.
Rozhodnutí poslat dítě do školy učiníte vy.

Vaše dítě bude zařazeno do pracovní skupiny nejvýše s dalšími 14 žáky dané třídy nebo ročníku. S ohledem na situaci počítáme spíše s menšími skupinkami. Žáci z dané skupiny se nebudou mísit, vyměňovat nebo spojovat s jinými. Budou pracovat s určeným pedagogickým pracovníkem (učitel, vychovatel, asistent).
Otázky školního stravování budou teprve řešeny, bude nutné zajistit hlavně bezpečnost většího počtu dětí v jídelně.
Zajistíme ochranné pomůcky a desinfekční prostředky. Kdybychom v této souvislosti potřebovali vaši pomoc, obrátíme se na vás včas.

Vzdělávání žáků, kteří zůstanou doma, bude zajištěno stejně jako dosud.

 

Situaci bereme vážně a připravíme se na ni, jak nejlépe dokážeme.

 

V příštích dnech s námi o bezpečnostním hledisku (ochranné prostředky, desinfekce…) bude jednat zřizovatel, s jehož pomocí také počítáme. K jednání nás již přizvali.

Zatím je čas získat další informace, abychom mohli vše upřesnit a zajistit.