Jazykový příměstský tábor na naší škole

Termín tábora: 20. 7. – 24. 7. 2020

 

 

S ohledem na výjimečnou situaci a karanténní opatření, která mohla brzdit rozhodování rodičů o prázdninovém programu, jsme se rozhodli poskytnout tábor za zvýhodněnou cenu 2500 Kč platnou do 10.5. 2020.  

 

 

Podrobné informace o programu, včetně dokumentů, které je potřeba vyplnit, zašleme nejpozději začátkem června. Najdete je také na webu www.hello.cz

 

 

 

Závěrem vás chceme ujistit, že v případě, že by epidemie přetrvávala (nebo z jiných, s touto epidemií souvisejících důvodů) a realizace letních dětských pobytů v červenci a v srpnu nebyla povolená, vraceli bychom veškeré platby zcela samozřejmě bez jakéhokoliv storna.  

 

 

Těšíme se na společné letní zážitky a do té doby přejeme pevné zdraví a mnoho trpělivosti s dětmi a výukou z domu!

 

 

Za jazykovou školu Hello s pozdravem a přáním příjemného dne,

 

 

 

Mgr. Romana Şenluğ

vedoucí pobočky v Opavě