Předávání učebnic a sešitů žákům 2. stupně

Milí žáci 2. stupně,

 

máte-li ve škole nějaké materiály (učebnice, prac. sešity, sešity…) a chtěli byste si je převzít, přijďte do školy podle níže uvedeného harmonogramu.

 

Upozorňujeme, že se ve škole nebudete moci zdržovat, pouze si od třídního učitele převezmete své věci a odejdete. Věci budou nachystané na stolech před sborovnou (věci tam přenesou ze tříd, případně šaten, vaši třídní).

 

Po vstupu do školy si vydesinfikujte ruce (na stolečku u vchodu je vše potřebné), nevcházejte po skupinách, ale jednotlivě. Ve škole budou přítomni vždy TU příslušného ročníku + AP z ročníku, takže nebude možnost konzultací s různými vyučujícími. Tato návštěva školy není primárně určená pro konzultace, nýbrž pouze pro převzetí věcí.

 

(Konzultace – zvláště pro 9. ročník – budou možné až později, tzn. v červnu – dle harmonogramu na uvolnění škol a školských zařízení – viz https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/uvolneni_schema_skoly_14042020.pdf).

 

  1. ročník – pondělí 27. 4. 2020 8:00 – 11:00
  2. ročník – úterý 28. 4. 2020 8:00 – 11:00
  3. ročník – středa 29. 4. 2020 8:00 – 11:00
  4. ročník – čtvrtek 30. 4. 2020 8:00 – 11:00