Hodnocení na konci tohoto pololetí

Každého žáka, rodiče i učitele zajímá, jak budou žáci na konci tohoto pololetí hodnoceni.

MŠMT ČR tuto problematiku upravilo Vyhláškou č. 211/2020 Sb. ze dne 27. 4. 2020.Tato vyhláška stanoví pravidla hodnocení a způsob, jak se jimi řídit, i když jsou samozřejmě v rozporu se školními řády jednotlivých škol a platnými pravidly hodnocení. Změna ve školních dokumentech není prostě nutná, můžeme se řídit rovnou vyhláškou.

 

Naše hodnocení 

  • bude respektovat individuální podmínky, jaké má žák pro vzdělávání na dálku,
  • klasifikace zohlední práci za celé pololetí,
  • bude v složitých případech vždy ve prospěch žáka.

V závěrečném hodnocení zohledníme

 

  • podklady (známky), které jsme získali do 6. března,
  • podklady, které jsme získali v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, ale jen podpůrně,
  • podklady, které možná získáme, pokud bude do konce června žákům umožněno jakoukoliv formou účastnit se vzdělávání ve škole, také jako podporu
  • hodnocení práce v 1. pololetí, opět podpůrně.

 

 

Jednoduše česky řečeno, hlavní váhu bude mít normální školní práce před jarními prázdninami, ostatní vyjmenované podklady zohledníme, přihlédneme k nim, ale nebudou rozhodující.

Samozřejmě přihlédneme ke snaze žáka pracovat i v tak nezvyklých podmínkách, jeho samostatnost, domácí četbu, prohlédneme si portfolia prací, které doma vykonal, a oceníme, jak zvládl nové technologie a různé neobvyklé formy komunikace.

 

Určitě vás zajímá, jak to bude vypadat, pokud se v květnu ve škole potkáme. Dáme žákům i sobě dostatečný prostor, abychom se v situaci zorientovali (opět česky – zjistíme, co umíme a co ne), nebudeme se snažit za každou cenu „urvat“ další známky  hned v prvních dnech a nezahltíme žáky mořem testů a písemek.

 

Prostě uděláme vše, abychom situaci zvládli ku prospěchu žáků a aby nás nikoho toto mimořádné období příliš negativně nepoznamenalo. Ostatně stále platí, že co nás nezabije, to nás posílí.