Informace o změnách v provozu školy od 10. 5. 2021

Pokud se potvrdí současné předpoklady, otevřou se školy i pro žáky 2. stupně.  Stejně jako na 1. stupni i velcí budou rozděleni na dvě poloviny.

 

Skupinu 1 tvoří žáci 6. a 7. ročníku (ve škole budou v týdnu od 10. 5.), skupinu 2 pak osmáci a deváťáci (do školy přijdou v týdnu od 17. 5.). Obě skupiny se budou rotačně střídat ve škole a na distanční výuce.

 

Technicky je zcela vyloučeno učit podle běžného rozvrhu žáky přítomné ve škole a podle distančního rozvrhu žáky doma. Situaci komplikuje i to, že žáci se stále nemohou míchat, že musí důsledně fungovat v homogenních skupinách.  Po dlouhém školním výpadku je jasné, že dáváme přednost maximálnímu zajištění prezenční výuky. Distanční výuku tedy musíme přizpůsobit personálním možnostem, zvláště na druhém stupni. Zvýší se podíl asynchronní výuky, žáci budou vybaveni dostatečný množstvím pracovních listů, úkolů a zadání, aby mohli samostatně doma pracovat. Úkoly pak budou v příštím týdnu společně zkontrolovány a hodnoceny. Synchronní hodiny, které budou moci proběhnout, budou realizovány, ale jejich počet se určitě sníží.

 

Hygienickým opatřením se přizpůsobí také režim přestávek a obědů. Všechny podrobné informace naleznete ve sděleních Školy OnLine a na webových stránkách.

 

Žáci prvního stupně se podrobují testování vždy v pondělí, žáci 2. stupně v pondělí a ve čtvrtek. Přesné časy testování sdělí žákům 2. stupně třídní učitelé. Žák se netestuje, pokud prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního PT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní. Tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit (např. potvrzení od lékaře, lékařská zpráva).

 

V případě jakýchkoliv nejasností nás prosím kontaktujte, situace není nejjednodušší, ale zvládneme ji.