NÁRODNÍ PLÁN DOUČOVÁNÍ

Národní plán doučování, vyhlášený pro podzimní a zimní měsíce letošního roku, má pomoci odstranit nedostatky, ke kterým mohlo dojít u části žáků při asynchronní výuce.

Byla přesně stanovena kritéria, pomocí nichž identifikujeme v těchto dnech žáky, jichž by se měl národní plán týkat (došlo u nich k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání, jsou i v současnosti ohroženy školním neúspěchem v důsledku koronakrize).

Tito žáci a jejich rodiče budou následně osloveni s nabídkou zapojit se do doučování. Naše škola a naši žáci si vedli většinou velmi dobře, byli jsme zařazeni do kategorie, která vyžaduje nejmenší podporu. Přesto máme finanční prostředky určené na toto doučování. Podle zájmu ze strany žáků vytvoříme doučovací skupiny.

Doučovat žáky mohou podle tohoto plánu nejen učitelé dané školy, ale také asistenti, vychovatelé, pedagogové volného času, učitelé důchodci, lidé z nevládních organizací. Máme „seznam“ vlastních „doučovatelů“, ale kdybyste věděli o dalších vhodných zájemcích o tuto práci, obraťte se na vedení školy.

Budete-li mít k národnímu plánu další dotazy, rádi je zodpovíme.