Informace pro rodiče k formě výuky na dálku

Vážení rodiče,

přinášíme další informace k formě výuky na dálku v příštích dnech. Půjde zřejmě ještě o několik týdnů, kdy žáci zůstanou doma  a kdy budeme realizovat distanční výuku. Určitě nás společně nečekají snadné dny, ale spíše náročné a nevyzkoušené situace.

 

 

Distanční výuka ale není pro nás ani pro vás a vaše děti nic nového. Fungovali jsme tak mnoho týdnů od letošního března, vyzkoušeli jsme její různé formy . Tato výuka může mít podobu zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, jednotlivých setkání a konzultací, on-line přenosů nebo různých synchronních a asynchronních forem.

 

 

Každá z těchto forem je vhodná pro jiné a jinak staré děti, velkou roli při výběru hrají také individuální podmínky jednotlivých žáků.

 

Je jasné, že není vhodné synchronní online výuku využívat po celou dobu učení, protože žáci musí látku také procvičovat, zpracovávat samostatně nějaké téma, pracovat na zadaném úkolu, řešit předložený problém apod. Nesmíme zapomínat, že výuka on-line je nesmírně náročná na pozornost a žáci se rychle unaví.

 

 

Proto budou žáci také samostatně vypracovávat zadané úkoly, v případě potřeby nám je posílat a my jim poskytneme potřebnou zpětnou vazbu (tzv. asynchronní výuka). Tak bude možné věnovat se žákům i pokud možno individuálně.

 

 

Žáci mají nastavený rozvrh, v něm má synchronní výuka přesně zadané časy pro jednotlivé předměty, setkání jednotlivých týmů budou trvat 30 minut. U malých dětí, které potřebují do značné míry pomoc rodičů, půjde spíš o jednotlivá informační setkání žáků, rodičů a učitelů, jejichž časy si společně dohodnete. Hlavní důraz bude kladen na práci s pracovními listy.

 

 

Na 2. stupni je režim pevně daný, do většiny hodin jsme třídy rozdělili na skupiny, aby byla práce efektivnější a abychom mohli lépe zajistit individuální přístup. Rozhodně nehodláme ani tady jet plně synchronní výuku, nejeví se nám to ani efektivní, ani uživatelsky přívětivé, ani to v žácích neposiluje potřebnou chuť pracovat samostatně, naplno a rozvíjet své pracovní schopnosti.

 

 

Výsledky distanční výuky určitě nebudou zcela srovnatelné s výsledky běžné školní práce, hodně záleží i na motivaci žáka, na jeho povahových vlastnostech a – nebudeme to zastírat, také na množství času a sil, které jeho vzdělávání mohou věnovat v rodině.  Hlavně v těch vyšších třídách už ale určitě platí, že pokud žák chce, dokáže se i touto formou spoustu věcí naučit.

 

 

Samozřejmě  ti nejmenší  se bez pomoci rodičů neobejdou a všichni doufáme, že žáčci z prvního, druhého a pokud možno ještě třetího ročníku se vrátí do třídy co nejdříve, každý den distanční výuky jim škodí.

 

U čtvrťáků a páťáků se nebojme přenechat aspoň část zodpovědnosti za výuku na nich, i když pomoc rodičů je i tady ještě nezbytná, ale na druhém stupni by mělo platit, že rodič se zajímá, rodič podporuje a chválí, ale přímou práci odvádějí žáci.

 

 

My učitelé chápeme, jak je situace pro žáky i rodiče obtížná, snažíme se ze všech sil toto nekomfortní období zvládnout a žáky co nejlépe učit. Ani pro nás to není snadné. Půjde to jen tehdy, budeme-li naprosto spolupracovat, budeme-li spolu v kontaktu a každý jednotlivý problém se pokusíme hned řešit. Pište, volejte, kontaktujte učitele svých dětí, důvěřujte jim.

 

 

Na závěr – pokud máte problém technického rázu, zavolejte. Něco se již podařilo odstranit, i když naše možnosti např. se zajištěním internetu apod. jsou omezené. Ale můžete se domluvit, že vaše dítě dostane rovnou materiály v tištěné podobě, vyzvedne si je prostřednictvím třídního učitele v dohodnutou dobu ve škole a zase je takto odevzdá. Budeme hledat v každém jednotlivém případě způsob, jak výuku pro každé dítě zajistit.

 

 

Děkujeme vám všem za podporu a spolupráci. Moc bychom si přáli bezpečné školy plné dětí.