Informace pro rodiče – konec 1. pololetí

Vážení rodiče,

současná epidemická situace neumožňuje uskutečnit plánované třídní schůzky ani konzultace se zákonnými zástupci, přesto budeme v nejbližších dnech uzavírat hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí. To nebude vůbec lehký úkol.

 

V minulosti jsme celou situaci a výsledky práce probrali v hodinách se žáky a osobně na schůzkách s vámi. I v současné době v hodinách synchronní výuky s žáky na toto téma mluvíme, ale setkání s rodiči takto není možné zajistit.

 

Nabízíme tedy, máte-li zájem s vyučujícími komunikovat, abyste si domluvili telefonický nebo mailový kontakt. Tato komunikace by měla proběhnout nejlépe do 8:00 ráno a pak po ukončení synchronní výuky. Dopoledne učíme podle rozvrhů pro distanční výuku a nemuseli byste se nám dovolat nebo bychom nemuseli včas reagovat na váš mail.

 

V případě závažných okolností týkajících se vašich dětí si můžete dohodnout i osobní schůzku, ovšem pouze ve formátu 1 rodič, 1 učitel, při naprostém dodržení hygienických pravidel (desinfekce, rouška, rozestup). Tato stručná osobní konzultace mezi rodičem a učitelem může proběhnout (po výslovné předchozí domluvě s daným vyučujícím) v průběhu příštího týdne.

 

Náš školní řád umožňuje hodnocení klasifikací (známkou) i slovní. V případě, že se toto hodnocení uvádí do žádosti o přijetí na střední školu (pátý, osmý a devátý ročník) nebo při přestupu žáka na jinou školu, musí se jednat o hodnocení vyjádřené známkou. Proto i my budeme o pololetí žáky takto hodnotit. Budete-li ale požadovat v jednotlivých odůvodněných případech (např. u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) slovní hodnocení, kontaktujte co nejdříve své třídní učitele, ti vám poradí, jak postupovat dál.

 

Kdyby nastala situace, že ve zcela mimořádném případě nebude mít vyučující dost podkladů k hodnocení, může být termín hodnocení v určitém předmětu za 1. pololetí posunut (odložen). Taková situace se nedá vyloučit, je ale snadno řešitelná, známka se uzavře dodatečně.

 

Situace těchto dnů je nová a složitá pro nás pro všechny. Kdyby se objevil problém, volejte, pište, ať ho můžeme společně co nejdříve vyřešit.

 

Pevné zdraví a hodně sil na zvládání všech nepříjemností současnosti.

 

ŽÁDOST O SLOVNÍ HODNOCENÍ (word, pdf):

 Žádost o slovní hodnocení_2021