Organizace prvního stupně od 4. 1. 2021

Vážení rodiče,

 

posílám Vám několik důležitých informací k organizaci prvního stupně od 4. 1. 2021.

 

Žáci prvního a druhého ročníku

V pondělí 4. 1.  2021 bude ranní družina otevřená od 6:30 hod. Děti budou přicházet do školní budovy hlavním vchodem, kde jim bude otevřeno na základě zazvonění na zvonek některé z kanceláří.

 

Odpolední provoz školní družiny bude do 17:00 hod.

Od 5. 1. 2021 bude ranní družina otevřena od 6:00 hod. Děti budou do družiny přicházet vchodem pro první stupeň. Odpolední družina bude končit v 17:00 hod.

 

Další podrobnosti s Vámi projednají vychovatelky jednotlivých oddělení

I. A – vychovatelka D. Kudličková

I. B – vychovatelka T. Vaculíková

II. A – vychovatelka P. Motalová

II. B – vychovatelka Ž. Strouhalová

II. C – vychovatelka A. Hlistová

 

 

Rozvrh hodin (první a druhý ročník) bude totožný s rozvrhem ze začátku školního roku 2020/2021.

 

 

Žáci třetího až pátého ročníku:

Výuka bude probíhat synchronně (TEAMS), asynchronně (žáci pracují na zadaných úkolech) jako v listopadu 2020. Na stránkách školy bude od 5. 1. 2021 také vyvěšen týdenní plán učiva jednotlivých tříd. Rozvrhy jednotlivých tříd najdete uvedeny ve školním informačním systému www.skolaonline.cz  od 5. 1. 2021. Jednotlivé schůzky budou zadané zároveň  do kalendáře ve výukovém prostředí Teams.

 

 

Děkuji za pochopení a spolupráci   Petra Benýšková